DEPO Art

ART/OTVORENA GALERIJA SKLOP
Sarajevo: Was is Princip Udruženje SKLOP je novo udruženje u Sarajevu koje se bavi savremenom umjetnošću.Glavne djelatnosti udruženja su istraživanje, dokumentiranje i prezentiranje umjetnosti. Pokretač SKLOP-a je Sandra Bradvić, historička umjetnosti iz BiH sa međunarodnim iskustvom