#tag: ratko mladić

narušeno zdravlje
Ratko Mladić u lošem stanju List navodi da istu zabrinutost dijeli i Mladićeva porodica. Njegov sin Darko rekao je da Mladiću pritisak raste i do 200, što je veoma opasno s obzirom na to da je imao dva moždana udara. Kako je rekao, cijela porodica se pakuje u Hag, kako bi ga posjetila...