VIDEO/ Pres-konferencija nakon sastanka s direktoricom Izetbegović

Forto: 17 anesteziologa KCUS-a je potpisalo dopis, Vlada KS donijela hitne zaključke!

Front 05.04.21, 14:10h

Forto: 17 anesteziologa KCUS-a je potpisalo dopis, Vlada KS donijela hitne zaključke!
Završena je hitna konferencija za medije na kojoj se javnosti obratio premijer Kantona Sarajevo Edin Forto

 

Predstavnici Vlade Kantona Sarajevo održali su danas sastanak s delegacijom Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu koju je predvodila direktorica prof. dr. Sebija Izetbegović.

 

Naime, na sastanku je osim ministra zdravstva Harisa Vranića prisustvovao i premijer Vlade Kantona Sarajevo Edin Forto, koji je potvrdio da je drugo pismo ljekara sa KCUS-a istinito.

 

Osim toga, on je nakon sastanka kazao da su predstavnici kantonalne vlade tražili da se o korištenju spornih respiratora formira stručno tijelo od Vlade FBiH i Federalnog ministarstva, da bi se utvrdile stvarne činjenice o onome što s KCUS-a tvrde, ali su ti zahtjevi odbijeni.

 

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Haris Vranić je kazao kako je razgovor trajao duže od dva sata i da je na momente bio jako žustar.

 

Povodom toga oni su danas održali i hitnu konferenciju za medije na kojoj su iznijeli sve detalje sastanka kao i neke planove.

 

- Sastanak je trajao više od dva sata. Razmijenili smo informacije za koje smo misli da su relevante. Pokušali smo doći do zajedničkog zaključka. Oni kažu da su radili sve u skladu sa svojim mogućnostima i u skladu sa zakonom. Tražili su da se složimo sa njima i da sve što su rekli da je tačno. Mi smo sazvali hitnu sjednicu Vlade KS na kojoj smo donijeli neke hitne zaključke. Ono što smo utvrdili je da drugi dopis istinit, 17 anesteziologa potpisao taj dopis. Imajući u vidu medijske natpise, donijeli smo zaključka da Federalna inspekcija uđe na KCUS, da Vjekoslav Mandić formira ad hoc komisija koja će biti stručna i kojoj će se omogućiti uvid u sve, kazao je Forto.

 

Između ostalog, navodi kako traže od Tužilaštva KS da ispitaju sve navode.

 

- Tražimo do Tužilaštvo KS da ispitaju sve navode, posebno ono gdje se navodi da su bili ugroženi životi ljudi. Pozivamo i ohrabrujemo sve uposlenike KCUS-a ako imaju ikakva saznanja o postupcima izvan struke da prijave, mi ćemo ih zaštiti od bilo kakve odmazde. Pozivamo sve da koje misle da se nešto desilo da slobodno kažu. Vlada KS insistira da dobije legitimno izabrane predstavnike u KCUS-u. Ja da mogu mislim da bi trebali zabraniti upotrebu "respiratora malina", kazao je Forto.

 

Na pitanje novinara da li su "malina" respiratori u u funkciji, Forto je kazao da je na jutrošnjem sastanku sa direktoricom KCUS-a rečeno da jesu:

 

- Tvrde da su bili u funkciji i da su ih koristili, a jutros nisu rekli da će ih povući. Mislim da je dobro pitanje za njih zašto ih povlače, kazao je Forto.

 

Konferencija je najavljena nakon sastanka sa rukovodstvom KCUS-a, o čemu možete čitati ovdje.

 

 

Forto je pročitao zaključke koje je danas Vlada KS usvojila, a koji glase:

 

1. U skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, te Statutom KCUS-a, a u vezi sa medijskim natpisima o odstupanju od zdravstvenih standarda u radu KCUS-a i koji su uznemirili širu javnost Vlada Kantona Sarajevo zahtijeva:


1.1. Od Federalne uprave za inspekcijske poslove da odmah izvrši nadzor nad stručnim radom KCUS-a i o rezultatima nadzora izvijesti Vladu KS, kao suosnivača navedene zdravstvene ustanove,


1.2. Od ministra zdravstva Federacije BiH Vjekoslava Mandića, da odmah formira ad hoc radno tijelo radi utvrđivanja činjenica o stanju u predmetnoj zdravstvenoj ustanovi. Zahtijevamo da u navedeno tijelo svaki osnivač samostalno delegira minimalno jednog člana, a vodeći računa o činjenici da rukovodstvo i upravljačke strukture KCUS-a za svoj rad odgovaraju osnivačima,


1.3. Od Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo da odmah ispitaju navode i medijske natpise o odstupanju od zdravstvenih standarda u radu KCUS-a koji su uznemirili širu javnost, a koji bi ukoliko se utvrde tačnim i istinitim, mogli sadržavati obilježja krivičnih djela ugrožavanja života i zdravlja,


1.4. Od menadžmenta KCUS-a da odmah Vladi KS, kao suosnivaču i većinskom finansijeru, a imajući u vidu obavezu KCUS-a prema osnivačima koja, između ostalog, uključuje i osiguranje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite osiguranjem kadrovskih i drugih pretpostavki za kvalitetno izvršavanje poslova iz svoje nadležnosti podnese izvještaj na okolnosti kako slijedi:


- Da li su u periodu od početka pandemije izazvane koronavirusom pojedinci ili grupe zdravstvenih radnika skretali pažnju menadžmentu (rukovodstvu i/ili organizacionim jedinicama)na bilo kakva odstupanja u segmentu kvaliteta i sigurnosti pružanja usluga pacijentima? Ukoliko jesu, kako je menadžment postupio po tim zahtjevima?


- Da li je na protokol KCUS-a ili neke od organizacionih jedinica ili na bilo koji drugi način dostavljeno anonimno ili potpisano pismo grupe anesteziologa kojim se ukazuje na postupanja u pružanju usluga koja mogu ugroziti život i zdravlje pacijenata ili mogu predstavljati neadekvatan tretman? Ukoliko jeste, kako je menadžment postupio po navedenom?


- Da li se u KCUS-u koriste aparati za mehaničku ventilaciju pod šifrom ACM812A i na kojim odjeljenjima/odjelima? Da li je neko od stručnih radnika skretao pažnju, usmenim ili pisanim putem, na eventualne rizike i/ili poteškoće sa upotrebom pomenutih aparata?


- Da li su u Posebnom respiratornom centru (PRC) definisane zone prema vrsti rizika i kako je regulisan pristup zonama? Tačnije, da li su zone definisane, ograničene i raspoređene na način da je manje opasnoj zoni moguće pristupiti bez izlaganja (prolaska) kroz zonu većeg stepena rizika?


- Da li su u crvenoj zoni omogućeni uslovi za identifikaciji pacijenata na način da ni u jednom momentu ne postoji rizik od pogrešne identifikacije, “što dalje predstavlja opasnost i prilikom pružanja terapijskog tretmana”?


- Kakav je trenutni omjer medicinskih sestara u odnosu na broj pacijenta u PRC, posebno u crvenoj zoni? Da li je isti adekvatan i ukoliko nije koje aktivnosti je poduzeo menadžment na dovođenju stanja u optimalno, a u cilju adekvatne njege oboljelih?


- Da li je režim ishrane oboljelih od COVID-19, a imajući na umu specifičnost oboljenja i težinu kliničke slike, posebno u PRC, prilagođen njihovom zdravstvenom stanju? Imajući u vidu da imamo saznanja i svjedočanstva o neadekvatnoj ishrani i gladovanju pacijenta, tražimo da dostavite mjesečni jelovnik za odjeljenja na kojima su tretirani oboljeli od COVID-19, odnosno za KCUS ukoliko je jelovnik jedinstven za cijelu zdravstvenu ustanovu.


2. Vlada KS poziva i ohrabruje sve zdravstvene radnike ukoliko imaju bilo kakva saznanja o postupanjima izvan standarda liječničke struke da ista prijave nadležnim institucijama. Vlada KS garantuje da će zaštiti u cijelosti od bilo kojeg oblika odmazde ili štetnih posljedica pojedince koji podnesu prijavu, a koje bi im takve prijave i svjedočenja mogla uzrokovati probleme, uključujući i pravo na rad u struci.


3. Vlada KS ponovo osuđuje samovoljno i nezakonito postupanje federalnog ministra zdravstva i Vlade Federacije BiH u postupku imenovanja privremenih članova Upravnog odbora KCUS-a jer nisu izabrani legitimni predstavnici Kantona Sarajevo, niti je Kanton Sarajevo kao suosnivač konsultovan u vezi sa navedenim. Traži se od Vlade Federacije BiH da ponovo razmotri postupak imenovanja članova Upravnog odbora i postupak izbora provede u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

 

(DEPO PORTAL/md)

 

 

 

BLIN
KOMENTARI