NAKON TVRDNJI REKTORA O 'HARANGI PROTIV UNIVERZITETA'

Odgovor Rifatu Škrijelju iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS: Evo zašto naši inspektori vrše kontrolu UNSA-e...

Front 06.05.20, 17:25h

Odgovor Rifatu Škrijelju iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS: Evo zašto naši inspektori vrše kontrolu UNSA-e...
Budući da ovo niije prva, potpuno neutemeljena, izjava rektora Rifata Škrijelja, čime se narušava ugled Uprave, kao organa kojem je osnovna uloga, zadaća i cilj zaštita zakonitosti i poštivanje zakonskih načela jednakosti svih pred Zakonom, profesionalne nepristrasnosti i javnosti, u obavezi smo javnost upoznati sa stvarnim stanjem i objektivnim činjenicama - ističe se u reagiranju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS

 

 


Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS na adresu DEPO Portala upućena je reakcija na tvrdnje rektora UNSA-e, prof. dr. Rifata Škrijelja, i tekst objavljen 01.05.2020.godine pod naslovom "Škrijelj: Rebalansom budžeta KS koji se odnosi na visoko obrazovanje pokušava se nanijeti šteta Univerzitetu i srušiti rektor". Reagiranje u cijelosti prenosimo u nastavku:

 

 

Na internet portalu Depo.ba 1.maja 2020.godine objavljen je tekst u kojem rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifat Škrijelj, između ostalog navodi da svake sedmice ima najmanje dvije inspekcije na Univerzitetu, te da je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo “dio harange protiv Univerziteta”, čiji inspektori pola godine poduzimaju korake o produžavanju anarhije na Medicinskom fakultetu UNSA.


Navedenim iskazom prvi čovjek Univerziteta u Sarajevu implicira da inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS “učestvuju u uništavanju Univerziteta i rušenju rektora”, te da svoj posao obavljaju suprotno Zakonu. Budući da ovo niije prva, potpuno neutemeljena, izjava rektora Rifata Škrijelja (jer je ranije javno izjavljivao i da se inspektori petljaju u rad Univerziteta, ma šta to značilo), a čime se narušava ugled Uprave, kao organa kojem je osnovna uloga, zadaća i cilj zaštita zakonitosti i poštivanje zakonskih načela jednakosti svih pred Zakonom, profesionalne nepristrasnosti i javnosti, u obavezi smo javnost upoznati sa stvarnim stanjem i objektivnim činjenicama.


Poslovi iz djelokruga rada Uprave, kao samostalnog organa državne službe, vrše u okviru 11 organizacionih jedinica, od čega je devet inspektorata, odnosono 26 različitih oblasti inspekcijskog nadzora. Inspektori u svom radu postupaju u skladu sa odredbama Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo (lex specialis), te odredbama Zakona o upravnom postupku FBiH (lex generalis) kao proceduralnim zakonima, dok je nadležnost inspektora propisana materijalnim propisima iz određene upravne oblasti za svaku od inspekcija koja djeluje unutar ovog organa.   


Referirajući se na navode o provedenim inspekcijskim nadzorima u posljednjih šest mjeseci, izvršenim shodno ovlaštenjima inspektora za visoko obrazovanje, koje proizilaze iz člana 171. Zakona o visokom obrazovanju, kao i Zakona o radu, informišemo javnost da su u posmatranom periodu od pola godine prosvjetni inspektori za visoko obrazovanje i inspektori rada na Univerzitetu u Sarajevu izvršili ukupno 24 inspekcijska nadzora.


Od izuzetne je važnosti istaći da nijedan od provedenih nadzora nije izvršen u okviru planskih kontrola inspektorata, već je svih 24 nadzora bilo inicirano zahtjevima nezadovoljnih stranaka, uključujući i nezadovoljne zaposlenike Univerziteta, po čijem zahtjevima je postupala prosvjetna inspekcija.


U skladu sa članom 30. Zakona o inspekcijama u Kantonu Sarajevo, sva pravna i fizička lica mogu podnijeti zahtjev nadležnoj inspekciji da izvrši inspekcijski nadzor, koja je dužna u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, obaviti inspekcijski nadzor, te o utvrđenom činjenjičnom stanju i eventualno poduzetim mjerama, najkasnije u roku od osam dana od okončanja, pisanim putem obavjestiti podnosioca zahtjeva. Kada nadležna inspekcija u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis čije izvršenje nadzire, ima zakonsko ovlaštenje i obavezu da naloži upravne mjere, te prati izvršenje istih po službenoj dužnosti.


Na kraju želimo poručiti rektoru Rifatu Škrijelju, ali i svim građanima Kantona Sarajevo, fizičkim i pravnim licima koja obavljaju registriranu djelatnost, da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS konzistentno, vrlo precizno i strogo primjenjuje citirane odredbe člana 30.Zakona o inspekcijama KS, posebno poštujući propisane rokove. Prema svim subjektima nadzorima, bez izuzetka se postupa po načelu jedankosti, koje podrazumijeva jednak odnos i tretman svih subjekata nadzora, uključujući i Univerzitet, zajedno sa rektorom kao odgovornim licem - navodi se u reagiranju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

 

 

(DEPO PORTAL/BLIN MAGAZIN/ad)

 

BLIN
KOMENTARI