Kantonalna uprava civilne zaštite KS upozorava

Poplave na vidiku, evo koje rijeke prijete izlijevanjem iz korita: Bosna, Miljacka, Željeznica...

Hronika 13.05.19, 10:15h

Poplave na vidiku, evo koje rijeke prijete izlijevanjem iz korita: Bosna, Miljacka, Željeznica...
Povećanje vodostaja na vodotocima u Kantonu Sarajevo, uz topljenje snijega sa okolnih planina i prognozirane padavine, moglo bi dovesti do izlijevanja rijeka iz svojih korita, kako većih vodotoka tako i njihovih pritoka, te pojave podzemnih voda

 


S obzirom na prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda kao i platforme Evropskog centra za poplave-EFAS i drugih dostupnih platformi, koje predviđaju padavine tokom ove sedmice, iz Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo upozoravaju na opasnost od poplava i preporučuju poduzimanje preventivnih mjera.


Kako navode, trenutno blago povećanje vodostaja na vodotocima u Kantonu Sarajevo, uz topljenje snijega sa okolnih planina i prognozirane padavine, moglo bi dovesti do izlijevanja rijeka iz svojih korita, kako većih vodotoka tako i njihovih pritoka, te pojave podzemnih voda.


“Mogućnost izlijevanja vodotoka postoji i najvećim dijelom se odnosi na gornji dio sliva rijeke Bosne sa pritokama Željeznicom, Zujevinom i Miljackom. U cilju sprečavanja nastajanja poplava većih razmjera, odnosno plavljenja stambenih i drugih objekata, obradivog i drugog zemljšta, oštećenja saobraćajnih komunikacija, vodovodne i komunalne infrastrukture, kao i zaustavljanja životnih tokova, preporučujemo svim pravnim i fizičkim licima da preventivno, radi zaštite zdravlja i života ljudi, te materijalnih i kulturnih dobara preduzmu preventivne mjere zaštite i spašavanja od poplava posebno uz vodotoke", navode iz Uprave i naglašavaju da su te mjere propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.


Posebno apeluju na nadležne organe u opštinama sa područja Kantona Sarajevo, da odmah preduzmu sljedeće preventivne mjere:


-Izvrše preglede postojećih planova zaštite i spašavanja ljudi materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (dokumente tih planova koji se odnose na zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom, kao i drugih prirodnih pojava - nesreća) radi utvrđivanja da li su u njima predviđene sve potrebne mjere zaštite i spašavanja, te izvršiti ažuriranje tih planova;


-Organizuju svakodnevno osmatranje i praćenje stanja vodotoka, objekata i terena, a za potencijalno opasna područja planiraju i organizuju provođenje odgovarajućih aktivnosti (akcije čišćenje riječnih korita, odvodnih kanala, uređivanja obala, izgradnja nasipa, preusmjeravanje vodotoka, saniranje klizišta, komunalne infrastrukture i druge potrebne mjere), kako bi se opasnosti i štetna djelovanja vode preduprijedila, te da prate stepen realizacije tih mjera i aktivnosti;


-Da unaprijede saradnju nadležnih organa civilne zaštite sa vodoprivrednim društvima i pravnim licima koji upravljaju vodnim objektima, radi redovnog i vanrednog praćenja vodostaja i pravovremenog informisanja građana o nailasku plavne vodene mase, kao i drugim nosiocima zaštite i spašavanja (komunalnim i građevinskim preduzećima, kajakaškim i ronilačkim klubovima, vatrogasnim jedinicama, policijom, medicinskim ustanovama, Crvenim krstom, BIHAMK-om i dr.)- navodi se u saopćenju Kantonalne uprave civilne zaštite. 

 

(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/mr)

 

 

BLIN
KOMENTARI