Na vijest da će BiH nastaviti zagađivati Evropu

Niko neće htjeti kupovati 'prljavu struju' iz Bloka 7! Kome će je onda BiH prodavati?

Front 08.04.19, 13:01h

Niko neće htjeti kupovati 'prljavu struju' iz Bloka 7! Kome će je onda BiH prodavati?
Ukoliko dođe do realizacije te investicije, po prirodi angažovanja kineskog novca, normalno je da glavni izvođači budu kineske kompanije. Naše kompanije će biti samo i eventualno podizvođači određenih dijelova projekta imajući u vidu činjenicu da smo mi kompanije koje bi mogle biti ozbiljan izvođač već poodavno uništili, kaže Mehmedagić

 

Izvor: Nap.ba

Razgovarao: Armin Aljović

 

Ramiz Mehmedagić je bivši ministar prostornog uređenja i okoliša u Vladi Federacije BiH. U intervjuu za Patriju govori o važnosti gradnje Bloka 7 u Tuzli kako bi se održala postojeća proizvodnje električne energije u FBiH, objašnjava koliko su na mjestu kritike prema kineskoj Izvozno-uvoznoj banci (CEXIM BANK) koja će kreditorati gradnju Bloka 7, te diskutije o budućnosti "prljava elelektrične energije" koja će se dobivati iz tog bloka.

 

U javnosti je prihvaćeno mišljenje da bi Federacija Bosne i Hercegovine bez izgradnje Blok 7 ostala bez dovoljnih količina električne energije. Jesu li takve informacije tačne?

 

- Gašenjem blokova 5 i 6, zbog zastarjelosti a i visokih emisija polutanata, znatno će se smanjiti ukupna proizvodnja električne energije u FBiH, a da li će to ugroziti potrošače, zavisi od ukupne potrošnje za koju se očekuje da će rasti... Zbog toga je izgradnja "Bloka 7" skoro pa nužna kako bi se proizvodnja zadržala na postojećem nivou.

 

ramiz-mehmedagic

 

Blok 7 je na neki način „razvukao“ FBiH između zapada s jedne i Kine s druge strane. Na šta je Johannes Hahn, Komesar za proširenje EU, konkretno mislio kada je rekao da je iznenađen odlukom Federalnog parlamenta koji je podržao da Kinezi kreditiraju i grade termo-blok u Tuzli?

 

- Nažalost, izgradnja "Bloka 7" i reakcija predstavnika EU namjerno se predstavlja kao političko, bolje reći politikantsko pitanje, i bojim se svjesno obmanjuje javnost kako bi se pridobila za gradnju po svaku cijenu. Suština problema i reakcije EU je sasvim drugog karaktera. BiH je bila potpisnica Kjoto Protokola, a sada je prihvatila i Pariški sporazum o klimatskim promjenama i obavezala se da će emisije polutanata smanjiti za 20% do 2030. godine. To BiH može učiniti samo izmjenom strukture proizvodnje električne energije iz obnovljivih i neobnovljivih izvora. Danas, u strukturi ukupne proizvodnje neobnovljivi izvori učestvuju sa 64% i samim tim prave veliki problem kako BiH tako i okruženju. Kad se tome doda činjenica da su TE Gacko, Ugljevik i Tuzla najveći zagađivači i pritom imaju vrlo nekvalitetan ugalj, onda je jasno što je ta zabrinutost tako velika.

 

Koliko je sama EU odgovorna zbog ulaska kineskih kompanija na tržište Zapadnog Balkana? Da li se uopće kao opcija nudilo to da neka banaka iz Zapadne Evrope bude kreditor Bloka 7?

 

- Nisam očekivao pitanje koje je ipak politikantsko (izgleda da ste i vi upali u tu zamku). Nije važno uopšte čiji je novac! Važno je šta će se za taj novac proizvesti, a proizvest će se problemi prevashodno ekonomske prirode pa tek onda političke. Osnovno je pitanje kome ćete tako proizvedenu struju prodati. Pošto će to biti "prljava električna energija " njena cijena će biti opterećena taksama za zaštitu okoline, taksama za zaštitu zdravlja stanovništva, taksama za rekultivaciju ugljokopa i sl., plus proizvodna cijena i normalno je za očekivati da takvu struju neće niko htjeti ni kupovati, pa čak ni u BiH, pod uslovom da se međunarodni ugovori koje smo potpisali poštuju, prevashodno oni o slobodnom tržištu električne energije.

 

Političke posljedice će se pojaviti onog trenutka kad pristupimo otvaranju poglavlja za okoliš ako ikad i budemo kandidat za ulazak u EU. Tada će "HAN" pitati zašto 2017. niste po preporuci Direkcije Zajednice za energetiku preispitali Okolinsku dozvolu za "Blok 7" u Tuzli, zašto niste izradili Energetsku strategiju sa preciznom dinamikom zamjene neobnovljivih izvora el. energije, obnovljivim, zašto niste koristili povoljna novčana sredstva evropskih fondova za proizvodnju el. energije iz obnovljivih izvora (hidropotencijal, vjetar, bio masa) zašto niste udruživali sredstva za zajedničku gradnju hidroelektrana sa susjedima na graničnim rijekama i niz drugih i sličnih pitanja, pa tek onda a zašto ste uzeli KINESKE pare?

 

Blok 7 je jedan od najvećih postratnih investicija u BiH. Stječete li dojam da javnost nema baš potpun uvidi u tu investiciju?

 

- Javnost zna ono što joj mediji prenesu, a prenesu poluinformacije i poluistine. "Blok 7" treba da ima 450 Megavata instalirane snage i jeste to velika investicija ma koja konačna cijena bude. Ali, i tri hidroelektrane sa po 120 MGw u konačnom ne bi bile mnogo skuplje, a izbjegli bi se svi rizici o kojima sam već govorio. Uostalom, planskim aktima je predviđena izgradnja HE na Bosni, Neretvi, Drini, Vrbasu, planskim aktima je predviđena izgradnja nekoliko vjetroparkova sa kapacitetom do 150 MGW. Zašto se o tome ne priča?

 

Govori se o tome da će kompletan projekt voditi i graditi kineski radnici. Mogu li bh. kompanije zaraditi u procesu gradnje Bloka 7?

 

- Ukoliko dođe do realizacije te investicije, po prirodi angažovanja kineskog novca, normalno je da glavni izvođači budu kineske kompanije. Naše kompanije će biti samo i eventualno podizvođači određenih dijelova projekta imajući u vidu činjenicu da smo mi kompanije koje bi mogle biti ozbiljan izvođač već poodavno uništili.

 

(Nap.ba, DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/md)

 

 

BLIN
KOMENTARI