KO JE DOBIO FOTELJU

Sanel Buljubašić imenovan na čelo Elektroprivrede FBiH, evo kakva je ostala raspodjela funkcija

Biznis Klub 15.05.24, 07:56h

Sanel Buljubašić imenovan na čelo Elektroprivrede FBiH, evo kakva je ostala raspodjela funkcija
Ove odluke predstavljaju značajan korak ka unapređenju upravljanja i funkcionalnosti ovih ključnih privrednih društava

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o imenovanju novih članova uprave nekoliko važnih privrednih društava, uključujući JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, BH Telecom i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

 

Na čelo JP Elektroprivreda BiH, kao novi generalni direktor, imenovan je Sanel Buljubašić, kojem je povjeren mandatni period od četiri godine. Pored njega, u upravu su imenovani i Fahrudin Tanović kao izvršni direktor za proizvodnju, Amra Ohranović kao izvršna direktorica za pravne poslove i ljudske resurse, Harun Gadžo kao izvršni direktor za kapitalne investicije, Edis Sjerotanović kao izvršni direktor za distribuciju, Nevad Ikanović kao izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu te Sanela Jurišić kao izvršna direktorica za ekonomske poslove.

 

Također, Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost za imenovanje novih članova Nadzornog odbora BH Telecoma. Ova funkcija je povjerena Sedadu Avdiću, Samiru Čorbi, Eli Halilhodžić, Almi Ustavdić, Faruku Hadžiću, Zoranu Marijanoviću i Hasanu Hasiću. Ovim imenovanjima prethodila je saglasnost za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora.

 


U JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, donesena je odluka o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave do okončanja konkursne procedure. Na poziciju v.d. direktora imenovan je Denis Lasić, dok su za ostale izvršne direktore imenovani Kristijan Milas za ekonomsko-finansijske poslove, Asmir Dževlan za projektovanje i građenje, Mirko Rogić za upravljanje i održavanje te Mirnesa Agić za opće, kadrovske i pravne poslove.

 

Pored toga, imenovani su i novi vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH. Na period od najviše tri mjeseca, imenovani su Amel Kosovac, Vedran Kaser, Milenko Obad, Edin Hamzić, Damir Kurjaković i Eldar Aganović.

 

Vlada je donijela i rješenje kojim se privremeno imenuje Upravni odbor Fondacije za sport. Na poziciju predsjednika imenovan je Adnan Džindo, dok su Damir Šapina i Jasenko Elezović imenovani za članove. Privremeni Upravni odbor će obavljati svoje dužnosti do okončanja konkursne procedure za izbor stalnih članova.

 

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećoj Skupštini JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, opunomoćen je Jadranko Puljić. Ove odluke predstavljaju značajan korak ka unapređenju upravljanja i funkcionalnosti ovih ključnih privrednih društava.

 

(DEPO PORTAL/af)

 

BLIN
KOMENTARI