Šef Bećirevićevog kabineta pojasnio

Kožljak: 'Pojedinci spinuju i govore neistine... Usvajanjem budžeta za 2023. osigurano je jačanje OSBiH'

Front 20.03.23, 17:41h

Kožljak: 'Pojedinci spinuju i govore neistine... Usvajanjem budžeta za 2023. osigurano je jačanje OSBiH'
Netačne su izjave pojedinaca da prijedlogom Budžeta za 2023. godinu nisu izdvojena sredstva za nabavku opreme za Oružane snage BiH – ustvrdio je Alija Kožljak

 

 

Šef kabineta člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića, Alija Kožljak kazao je da su današnjim usvajanjem Budžeta za 2023. godinu uvećana izdvajanja za odbranu za gotovo 100 milona KM. - Od izuzetne je važnosti naglasiti da će za operativne troškove Oružanih snaga BiH u 2023. godini biti na raspolaganju oko 40 miliona KM, što u oba slučaja predstavlja povećanje za 1/3 u odnosu na raspoloživa sredstava tokom 2022. godine – naveo je Kožljak. 

 

Pored toga, dodao je, postojeći prijedlog budžeta za odbranu će poboljšati i personalni status profesionalnih vojnih lica u Oružanim snagama BiH i Ministarstvu odbrane BiH, te će pozitivno uticati na prijem ali i ostanak u Oružanim snagama BiH. 

 

- Kabinet člana predsjedništva dr. Bećirovića je bio u stalnom kontaktu sa Načelnikom Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH, te se konstantno konsultovao o predmetnom pitanju, kako bi se donijela najbolja odluka u interesu države, Oružanih snaga BiH, kao i njihovih pripadnika – kazao je on. 

 

Ključno je naglasiti, istakao je, da se usvajanjem predloženog Budžeta osigurava nesmetan nastavak funkcionisanja Oružanih snaga BiH, izvršenja njihove zakonom propisane misije, sprječava se negativan uticaj na odbrambeni sistem, čime se u konačnici dodatno snaže Oružane snage BiH. 

 

- Netačne su izjave pojedinaca da prijedlogom Budžeta za 2023. godinu nisu izdvojena sredstva za nabavku opreme za Oružane snage BiH – ustvrdio je Kožljak.

 

Evidentno je, pojasnio je, da se to izuzetno važno pitanje za funkcionisanje odbrambenog sistema BiH neprimjereno koristi za politička spinovanja i manipulacije, uz potpuno ignoriranje strateške važnosti predmetne materije, kako u pogledu osiguranja uslova izvršenja misije Oružanih snaga BiH, tako i personalnog statusa profesionalnih vojnih lica. 


  
- Očigledno je da autori pomenutih spinovanja na ovaj način pokušavaju skrenuti pažnju sa ključne činjenice, a to je da je za razliku od prethodne dvije godine, kada su institucije BiH funkcionisale po osnovu odluka o privremenom finansiranju, ovaj put je budžet usvojen u prvom kvartalu, čime se spriječilo paraliziranje odbrambenog sistema Bosne i Hercegovine – naglasio je Kožljak. 

 

Napomenuo je da je pored odluke o osvajanju Budžeta za institucije BiH, na inicijativu člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića usvojen i zaključak, kojim se zadužuju nadležne institucije da preispitaju prepreke za pravovremeno usvajanje budžeta u narednom periodu, kao i da se iznađe rješenje za povećanje izdvajanja za odbranu u cilju modernizacija i razvoja Oružanih snaga BiH, saopćeno je iz Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

 

 

(FENA/ad)

BLIN
KOMENTARI