reagovali iz općine centar

Divovski reklamni pano osvanuo u centru Sarajeva, građani šokirani

Hronika 27.09.22, 13:31h

Divovski reklamni pano osvanuo u centru Sarajeva, građani šokirani
Građani su negodovali na društvenim mrežama zbog panoa koji bi mogao ugrožavati i vozače, bicikliste, ali i pješake zbog prometnosti i blizine Vilsonovog šetališta

 

 

 


Na Vrbanja mostu jutros su radnici krenuli sa postavljanjem ogromnog reklamnog panoa, ali brzom reakcijom Inspektorata Općine Centar njegovo instaliranje je prekinuto- pišu Vijesti.ba


Građani su negodovali na društvenim mrežama zbog panoa koji bi mogao ugrožavati i vozače, bicikliste, ali i pješake zbog prometnosti i blizine Vilsonovog šetališta.

 

Reakciju iz Općine Centar prenosimo u nastavku.

 

"Kontrolom terena od strane Inspektorata Općine Centar u jutarnjim satima utvrđeno je da je u neposrednoj blizini mosta Suade i Olge u priobalnom pojasu rijeke Miljacke postavljen nelegalni slobodnostojeći reklamni pano tipa bilboard bez neophodnih odobrenja.

 

-Na licu mjesta je zatečeno izvođenje radova na postavljanju reklamne konstrukcije dimenzija 2,60x7,0 metara ankerisane anker pločama i sa 2x8 anker vijaka u temelje. Investitor radova je firma KARPAS AMBALAŽA d.o.o. Banjaluka. Na licu mjesta nisu posjedovali pravosnažno odobrenje izdato od strane Općine Centar, nego su izjavili da posjeduju odobrenje od Gradske uprave Sarajevo kao i priključak za elektroinstalacije. Urbanističko-građevinski inspektor je obustavio radove i naložio investitoru da danas u toku dana najkasnije do sutra dostavi dokumentaciju na uvid, u protivnom za isti će biti izdato rješenje o uklanjanju u skladu sa zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 24/17, 1/18), naveli su iz Inspektorata Općine Centar te poručili da se inspekcijski postupak nastavlja.

 

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić istakao je da ova lokalna zajednica kontinuirano provodi aktivnosti u borbi protiv nelegalno postavljenih bilboarda, svijetlećih displeja i panoa, ali i bespravne gradnje i zauzimanja javnih površina općenito.

 

-Općina Centar se snažno zalaže za urbanizaciju i izgradnju, ali upućujemo apel svim investitorima da prije bilo kakvog početka radova pribave potrebne saglasnosti, te da se u toku izgradnje pridržavaju izdatih dozvola. Nećemo tolerisati nelegalnu gradnju na području ove lokalne zajednice, poručio je načelnik Mandić.

 

Naime, Arijans d.o.o. Sarajevo obratilo se sa zahtjevom za postavljanje slobodnostojećeg reklamnog panoa tipa bilboard, dimenzija 4x3m u neposrednoj blizini mosta Suade i Olge u priobalnom pijasu rijeke Miljacke.

 

Uz zahtjev je priloženo rješenje Gradske uprave Grada Sarajeva broj 09-19-62-2/22 od 13.01.2022. godine kojim se daje saglasnost pravnom licu Arijans d.o.o. Sarajevo za korištenje priobalnog pojasa rijeke Miljacke u svrhu postavljanja jednostranog reklamnog panoa, na lokaciji Marijin Dvor na ulazu u Vilsonovo šetalište, desna obala rijeke Miljacke u blizini mosta Suada i Ogla, nizvodno, I zona, također je priložena kopija katastarskog plana, zemljišnoknjižni izvadak i fotomontaža reklamnog panoa.

 

Razmatrajući postavljeni zahtjev sa urbanističko-tehničkog aspekta zatraženo je stručno mišljenje Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo u kojem je navedeno da predmetna lokacija nije tretirana u okviru izrade Elaborata te da na ovoj lokaciji nije planirano postavljanje reklamnog panoa, ali je izlaskom na teren i obilaskom lokacije uočeno da u neposrednoj blizini nema postavljenih reklamnih panoa bilo kog tipa, te da uzimajući u obzir sve navedeno smatraju da se po predmetnom zahtjevu može zauzeti pozitivan stav ukoliko se zadovolje svi navedeni uslovi navedeni u sadržaju mišljenja.

 

U skladu sa članom 7. Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 20/04, 26/12, 32/12, 24/15), predmetni zahtjev je upućen nadležnom upravitelju saobraćajnice radi pribavljanja saobraćajne saglasnosti.

 

Obzirom da se radi o cesti u nadležnosti Kantona Sarajevo zatraženo je mišljenje Ministarstva saobraćaja - Direkcija za puteve koja je dostavila mišljenje i u istom navela da je mišljenje Ministarstva saobraćaja - Direkcija za puteve da se ne može odobriti postavlajnje bilo kakvog reklamnog panoa na lokacije koje nisu u skladu sa revidiranim Elaboratom

 

Cijeneći naprijed navedeno urbanista je dana 27.09.2022. godine u izvještaju konstatovao da se zahtjevu sa urbanističko-tehničkog aspekta ne može udovoljiti."

 

(Vijesti.ba, DEPO PORTAL/mr)

BLIN
KOMENTARI