Bodovanje kandidata za nastavno osoblje u KS

Staž izvan Sarajeva i muž poginuo u ratu ne pomažu, ali prave zbrku

Hronika 29.08.22, 14:07h

Staž izvan Sarajeva i muž poginuo u ratu ne pomažu, ali prave zbrku
U neke škole stiglo je i 1.500 prijava. Je li se mogla oformiti jedna komisija na nivou Kantona ili online portal za prijavu kandidata bez troškova?

 

 

Izvor: skolegijum.ba

 

U pojedinim sarajevskim osnovnim školama u kojima je od sredine juna u toku prijem novih prosvjetnih radnika i radnica različito primjenjuju Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, objavljen u martu 2022. godine.

 

U jednoj školi sam devetnaesta, a u drugoj prva, sve na bazi istog pravilnika. Je li to normalno, pita jedna nastavnica.

 

U školama različito obračunavaju radni staž, pa u nekim sabiraju dane, a u nekima samo mjesece. Naprimjer, ja u jednoj školi imam deset mjeseci i 21 dan, a u drugoj šest mjeseci i 15 dana, i u jednoj školi su mi procijenili da je to 17 mjeseci i pet dana, a u drugoj samo 16 mjeseci. Ima škola gdje sabiraju i sate i kažu da to može tako jer Pravilnik nije precizan. Mi smo se žalili, ali nam je rečeno da je tako rekao sekretar škole, kaže jedna kandidatkinja.

 

Čudno je da kandidati sa šest ili 20 godina staža imaju isto bodova. Neki kandidati i kandidatkinje ne dolaze na usmeni intervju jer u Pravilniku ne piše da moraju, pa sada kalkulišu jer se nadaju da će im biti ponuđen veći broj mjesta, ističe jedan od naših sagovornika.

 

Mene su precijenili – dali su mi maksimalan broj bodova na staž, na šta ja nemam pravo, kaže druga kandidatkinja i zaključuje da se to dešava jer su komisije pod pritiskom velikog broja kandidata.

 

U većini škola previše je kandidata i haos je. Recimo, jedna škola oglasila je tri pozicije na neodređeno, i tamo će konkurisati svi koji u drugim školama konkurišu na određeno, pojašnjava kandidatkinja.

 

Nije moguće da jedan kandidat koji je dostavio iste dokumente u više različitih škola ima i do deset bodova razlike ako je Pravilnikom utvrđeno šta se boduje i na osnovu kojih dokumenata... Ovo je korištenje možda posljednje prilike za zapošljavanje određenih kandidata jer je izborna godina. Da li se iza ovakve politike zapošljavanja na neodređeno vrijeme kupuju glasovi na predstojećim izborima? Da li je gospodin Saudin Sivro, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo, uputio smjernice sindikalnim povjerenicima o primjeni novog Pravilnika ili i njemu ova zbrka ide u prilog, piše kandidat koji je svim školama i institucijama u Sarajevu uputio pismo u kojem traži reakciju na nedorečenu proceduru. 

 

Čemu mogućnost prihvatanja više ponuđenih radnih mjesta istim kandidatima i odugovlačenje procedura dok se ne odabere mjesto koje njima odgovara i na koje se čeka? Zašto škole međusobno ne razmjenjuju ove informacije, te po automatizmu skidaju s liste kandidata koji je svojevoljno već prihvatio posao u drugoj školi?! Prestanite se igrati s nama, jer to što s konkursnim procedurama proživljavamo iz godine u godinu nije humano, piše kandidat.

 

Prema Pravilniku, boduje se radni staž/radno iskustvo, ali samo ono stečeno u Kantonu Sarajevo, vrijeme provedeno na evidenciji službe za zapošljavanje; stručna i akademska zvanja, te akademska priznanja. Na ovo se dodaju povlastice za one koji rade u školi u kojoj konkurišu i dopunska prava boraca/branitelja BiH i članova njihovih porodica.

 

Predsjednik Sindikata Saudin Sivro kaže da je logično da kandidati imaju različit broj bodova u različitim školama.

 

Pa, mi smo se borili za to i ja sam krivičnu prijavu zaradio jer smo tražili da kandidati imaju duple bodove za prethodni rad u školi u kojoj konkurišu. I to je ta razlika, a to smo tražili da se djeci ne bi mijenjale učiteljice svake godine. To je bio osnovni zahtjev Sindikata, pojašnjava Sivro. Ipak, upozorava da ima razlike i u tumačenju dokumenata za dodatna prava po osnovu Uredbe o povoljnijem zapošljavaju boračkih kategorija u Kantonu Sarajevo, te vrednovanju staža stečenog van Kantona.

 

Kandidati koji imaju određena prava iz te Uredbe dostavljaju različite dokumente u različitim formatima jer ih tako dobiju od institucija koje izdaju potvrde, i onda u komisijama ne razumiju ili različito tumače i boduju te potvrde. A imamo, recimo, prijetnje članovima komisije jer nisu dali bodove za muža poginulog u ratu. Drugi problem je radni staž stečen izvan Kantona Sarajevo, oko čega ima dosta sporenja jer imamo nastavnika i nastavnica iz Tuzle, Brčkog, Novog Pazara, Srbije, pojašnjava Sivro i naglašava da su pojedine škole dobile i po 1.500 prijava za različita radna mjesta i da je problem što je Ministarstvo naložilo da se u isto vrijeme raspisuje konkurs za prosvjetne radnike i asistente u nastavi, socijalne radnike i psihologe, što je stvorilo veliki pritisak školama.

 

U komisijama kažu da od 13. juna, kada je procedura počela, niko glave ne diže. 

 

Sve bodove sabiramo i provjeravamo više puta u toku dana, pojašnjava predsjednica komisije u jednoj osnovnoj školi. 

 

Mnogo je dilema oko izračuna radnog staža, pa jedni traže da se sabiraju dani i sati, dok drugi kažu da je sate nemoguće sabirati, da to sabiraju samo u Zavodu za penziono osiguranje. Imamo i problem sa stažom koji su ljudi stekli van Kantona Sarajevo jer Pravilnik taj staž ne priznaje. Ali, ne možete ljudima ne priznati godine rada, gdje god da su ih proveli. Treća grupa su oni koji su radili nešto sasvim drugo. Imali smo slučaj da je neko priložio potvrdu da radi do 31. augusta, a mi možemo priznati kao stečeni staž samo vrijeme do datuma izdavanja potvrde. Uz to, ljudi ne razumiju prava boračke populacije i to da jedne bodove imate ako ste dijete borca ili šehida, druge ako ste sami borac i treće ako imate Zlatni ljiljan, da se drugačije boduje invaliditet, ili pak da žene nemaju nikakve bodove ako su u ratu izgubile muža.... Kada smo u nedoumici ili mi u komisiji imamo različito mišljenje, prvo tražimo pomoć sekretara naše škole, ali smo zvali i inspekciju rada, inspekciju za obrazovanje, sindikat, gdje su nas uputili na pravnicu koja se nikada nije javila, ministarstvo gdje su nas prebacili na pomoćnicu ministrice koja se nikada nije javila na telefon... Sve ćemo to staviti u izvještaj o radu, priča predsjednica komisije i naglašava da su dobili 800 koverata u kojima ima prijava i za nekoliko radnih mjesta, što posao čini komplikovanijim. 

 

Anonimni kandidat upozorava da novi Pravilnik, kao i prethodni, ne nudi mogućnost uvida niti provjeru stručnosti kandidata, te se ona i dalje ne boduje. 

 

Sve druge službe u Kantonu Sarajevo imaju neki vid testiranja svojih kandidata iz oblasti koju pokrivaju, na osnovu kojeg se bar približno vidi spremnost i sposobnost kandidata da obavlja funkciju na koju je konkurisao. Konstantno se naglašava da je radno iskustvo prije svega. Međutim, dokaz da radno iskustvo ne znači toliko je bodovna lista, ističe kandidat koji se obratio prosvjetnoj inspekciji, zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo, političkim strankama, medijima, školama, nevladinim organizacijama, Ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine i ostalim relevantnim institucijama i pojedincima, a sve s ciljem sprečavanja neregularnosti i koruptivnih radnji prilikom bodovanja i zapošljavanja prosvjetnih radnika u KS-u.

 

On pita je li se mogla oformiti jedna komisija na nivou Kantona koja će omogućiti kandidatima da pošalju jednu prijavu za sva radna mjesta na koja konkurišu u različitim školama i na taj način smanje troškove, ili online portal za prijavu gdje bi se kandidati mogli bez troškova prijavljivati na konkurse, što je uobičajena praksa evropskih zemalja.

 

Ministrica Naida Hota-Muminović je u jednoj svojoj izjavi naglasila kako konkursne procedure mnogo koštaju škole, a ni u jednom trenutku nije se osvrnula na trošak kandidata koji za isto radno mjesto moraju slati prijave na desetine škola, što iziskuje velike troškove pripreme dokumentacije i poštarine. Ali, nakon njene izjave da ne zna ni kolika je plata prosvjetnih radnika, to me ne iznenađuje, piše kandidat. 

 

Za zainteresovane, Pravilnik se nalazi na linku.

 

(DEPO PORTAL/md)

 

 

BLIN
KOMENTARI