Iz CIK-a stiže pojašnjenje

Pojavile se dezinformacije o procesu prijave birača za glasanje izvan BiH: Ovo su precizne upute...

Hronika 15.07.22, 18:19h

Pojavile se dezinformacije o procesu prijave birača za glasanje izvan BiH: Ovo su precizne upute...
Sve informacije u vezi s glasanjem izvan BiH dostupne su na službenoj internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba ili putem Info-linije +387 33/251-331 i +387/33 251-332 ili elektronskim putem na e-mail: [email protected] . Korisnici portala e-Izbori se za tehničku podršku pristupa portalu mogu obratiti na e-mail adresu [email protected]

 

 

 

Centralna izborna komisija BiH, zbog dezinformacija koje su se pojavile u javnosti da Komisija masovno odbija prijave birača za glasanje izvan BiH, ističe da će prije donošenja konačne odluke o svakoj primljenoj prijavi dodatno izvršiti provjeru prijave i priloženih dokumenata, te da će tim povodom biti angažirani i sudski vještaci grafološke struke.

 

U skladu sa Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Opće izbore 2022. godine koji će se održati u nedjelju, 2. oktobra, rok za podnošenje prijava za glasanje izvan BiH ističe 19. jula.

 

Prijave za glasanje izvan BiH se dostavljaju samo elektronski putem portala e-Izbori dostupnom na web stranici Centralne izborne komisije BiH ili putem telefaksa na slјedeće brojeve: 00387 33/251-333 i 00387/33 251-334.

 

Prijave birača za glasanje izvan BiH Centralna izborna komisija BiH prima neprekidno od početka primjene aplikacije i do sada je nalog elektronski otvorilo 67.231 osoba, od čega je kod 10.699 naloga unos podataka u toku. Obrađeno je 44.200 prijava, od čega 38.737 prijava ispunjava propisane uvjete dok za sada ne ispunjava uvjete 5.463 prijave, a na obradu čeka 12.332 prijave.

 

Podnosioc prijave koja ima nedostatak kao što je npr. da potpis na obrascu ne odgovara potpisu na ličnom dokumentu ili da obrazac nije potpisan, ili da nedostaje neki od dokumenata, bude obaviješten da otkloni nedostatak.

 

Sve informacije u vezi s glasanjem izvan BiH dostupne su na službenoj internet stranici Centralne izborne komisije BiH  www.izbori.ba ili putem  Info-linije +387 33/251-331 i +387/33 251-332  ili elektronskim putem na e-mail: [email protected] . Korisnici portala e-Izbori se za tehničku podršku pristupa portalu mogu obratiti na e-mail adresu  [email protected].

 

 

(FENA/ad)

 

                                     

BLIN
KOMENTARI