Nastavljeno suđenje u slučaju 'Respiratori'

Vještak Christhoph Rojahn: Nisam našao nikakva odstupanja, brojevi na isplatama i u ugovorima se poklapaju

Hronika 13.04.22, 18:47h

Vještak Christhoph Rojahn: Nisam našao nikakva odstupanja, brojevi na isplatama i u ugovorima se poklapaju
Zastupnik optužbe, tužitelj Mirza Hukeljić je u unakrsnom ispitivanju problematizirao određen broj pitanja, počevši od tvrdnje da se radi o istražitelju, a ne vještaku, te primjedbi na način njegovog direktnog ispitivanja, do prirode samih zaključaka i dostatnosti dokumentacije. Vještak je kazao da je dokumentaciju dobijao u dužem vremenskom periodu te da se radilo o ukupno 27 dokaza koje je imao za analizu

 

 

 

Vještak Christhoph Rojahn je, referirajući se na set dokumenata Tužilaštva BiH koji su mu dati na uvid, a koji se odnose na nabavku respiratora koje je FBiH uvezla iz Kine, kazao kako nije našao nikakva odstupanja u pogledu analiziranih dokumenata, navodeći kako brojevi na isplatama odgovaraju brojevima na ugovorima.

 

Direktnim i unakrsnim ispitivanjem vještaka finansijske struke Christopha Rojahna, koga je angažirala odbrana prvooptuženog, danas je u Sudu BiH nastavljeno suđenje u predmetu 'Novalić i drugi' u vezi s nabavkom 100 respiratora, vrijednosti 10.530.000 KM, koje je za potrebe Federalne uprave Civilne zaštite (FUCZ) iz Kine uvezla firma "F. H. Srebrena malina”.

 

Odgovarajući na upite braniteljice federalnog premijera Fadila Novalića, advokatice Vasvije Vidović, Rojahn je detaljno opisao vlastiti životni i obrazovni put od studija i diplomiranja u Njemačkoj, školovanja na Oxfordu i Birminghamu (Engleska) do odbrane doktorata u Munchenu, uključujući i dodatne edukacije u oblasti borbe protiv međunarodne korupcije, kao i sudjelovanje na brojnim značajnim skupovima diljem svijeta.

 

Naveo je kako je angažiran u svjetski poznatim kompanijama kakve su - Delloittte, KPMG i PwC, podsjećajući kako je radio različite ekspertize te bio angažiran u izradi antikorupcijske strategije u SR Njemačkoj, te da se njegovo iskustvo veže i za forenziku i forenzično računovodstvo.

 

U kontekstu opsega i aspekata vještačenja potvrdio je kako je od njega zatraženo da se očituje o ugovornom odnosu, plaćanju, procjeni konzistentnosti raspoložive dokumentacije, ostvarenom profitu u sklopu spomenute transakcije, te istraži podatke o bonitetu kineskih kompanija - proizvođača i dobavljača respiratora i procjeni navode o “pranju novca”.

 

Vještak je, obrazlažući nalaze do kojih je došao, podsjetio na dokumente u koje je imao uvid, uključujući ugovore i aneks ugovora koji se tiču kupovine spomenutih respiratora, te fakture, predračune, račune i analitičke kartice.

 

U pogledu cijene respiratora ACM 812 A, vještak se pozvao na online platforme kakva je Alibaba u Kini, i druge raspoložive pokazatelje, ocijenivši kako je u martu/aprilu 2020. godine tržište bilo veoma nestabilno, te da se cijena respiratora koja je prije Covida -19 bila nekoliko hiljada dolara, nakon proglašenja pandemije popela na petocifrene brojke te dostigla cijenu od oko 52.000 dolara.

 

Prema podacima do koji je došao, a u kontekstu ponuda na internetu iz inkriminiranog perioda, cijene respiratora su bile nešto više od 30.000, odnosno 40.000 dolara, dok je jedna ponuda glasila na 17.000.

 

Vještak se izjasnio i u pogledu marže koja je ostvarena u ovoj vrsti transakcije te naveo kako je ona na temelju izračuna iznosila sedam posto, što je ocijenio "malom cifrom", imajući u vidu “eksploziju” cijena medicinske opreme u analiziranom razdoblju.

 

U pogledu boniteta kineskih kompanija - proizvođača i dobavljača, vještak je kazao kako je proizvođač imao potrebne certifikate (ukupno pet), te da su ACM 812 A respiratori dio proizvodnog programa u sklopu registrovane djelatnosti spomenute kineske kompanije.

 

U osvrtu na reputaciju tih kompanija, vještak je kazao kako nije našao podatke o narušavanju njihovog poslovnog ugleda, navodeći kako ih nije bilo u registrima sumnjivih poslova, niti prekršaja čije je baze pregledao.

 

Dodao je kako je kompanija-dobavljač registrirana za prodaju medicinskih aparata (klasa 3).

 

U vezi s težbenim navodima o “pranju novca”, vještak je, uz opasku da neće tumačiti propise, kazao kako je izvor novca kojim su respiratori plaćeni, zapravo, javna sredstva, te da ne može razumjeti u kojem je trenutku izvršeno to predikatno krivično djelo.

 

Na upit advokatice - ima li dokaza ili indicija da je njen branjenik (Novalić) inicirao bilo kakvu uplatu, vještak je odgovorio da nema.

 

Zastupnik optužbe, tužitelj Mirza Hukeljić je u unakrsnom ispitivanju problematizirao određen broj pitanja, počevši od tvrdnje da se radi o istražitelju, a ne vještaku, te primjedbi na način njegovog direktnog ispitivanja, do prirode samih zaključaka i dostatnosti dokumentacije.

 

Vještak je kazao da je dokumentaciju dobijao u dužem vremenskom periodu te da se radilo o ukupno 27 dokaza koje je imao za analizu.

 

Tužitelj je prigovorio na dio nalaza u kojem vještak govori o tipu respiratora, navodeći kako on (vještak) nema nikakve medicinske kvalifikacije, na što je vještak odgovorio da je u nalazu govorio o korištenju respiratora, a ne njihovoj namjeni, ukazujući na distinkciju između ta dva pojma, te da se njegovi zaključci tiču komercijalnog aspekta/cijene respiratora.

 

Na upit optužbe može li se izjasniti da li je kontaktirao dvije spomenute kineske firme, vještak je kazao da ne zna, da nije siguran, te da bi trebao provjeriti u e-mail prepiski.

 

U kontekstu podataka o poslovnoj reputaciji dviju kineskih firmi, vještak je naveo kako je do tih podataka došao koristeći se eksternim provajderima, budući da nema znanje kineskog jezika.

 

U nastavku glavnog pretresa razmatrani su podnesci odbrane koji se tiču pristupa određenim dokumentima, te u sudski spis uloženi materijalni dokazi.

 

Pored Fadila Novalića, premijera Federacije BiH, za spomenutu nabavku respiratora optuženi su suspendovani direktor FUCZ-a Fahrudin Solak i vlasnik firme F. H. "Srebrena malina" Fikret Hodžić, kao i pravna osoba F. H. "Srebrena malina", te federalna ministrica finansija Jelka Milićević.

 

Postupak u ovom predmetu je u fazi izvođenja dokaza odbrane a, kako je najavljeno, trebao bi biti nastavljen na ročištu zakazanom za 11. maja.

 

(FENA/md)

 

 

BLIN
KOMENTARI