Konkurencijsko vijeće BiH donijelo odluku

Sukob giganata: Pobjeda Telecoma Srbije nad Telemachom u BiH

Biznis Klub 27.12.21, 10:41h

Sukob giganata: Pobjeda Telecoma Srbije nad Telemachom u BiH
Ovo su sve odluke Konkurencijskog vijeća sa posljednje sjednice koje se tiču Telemacha i Telekoma Srbija

 

 

 

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine na posljednjoj sjednici donijelo je niz odluka kojima su odbačeni zahjevi kompanije Telemach protiv Mtela, odnosno Telekoma Srbije, izvještava BiznisInfo.

 

Vijeće je odbilo zahtjeve da se pokrene preispitivanje Mtelovih akvizicija u BiH, odnosno kompanija Telrad net, Blicnet i Elta Kabel.

 

Riječ je o kompanijama koje je Mtel akvizirao prethodnih godina uz protivljenje Telemacha, te time praktično preuzeo kompletnu konkurenciju na prostoru Republike Srpske.

 

Osim toga, odbijen je i zahtjev Telemacha za utvrđivanje zloupotrebe dominantnog položaj Arena sportskih kanala u vezi s prenosom evropskih, međunarodnih te domaće fudbalske lige.

 

Arena, kao i Mtel, u vlasništvu su Telekoma Srbija, koji je u većinskom vlasništvu države Srbije. Ova grupacija ima najagresivniju regionalnu ekspanziju posljednih godina uz ogromne investicije.

 

S druge strane, Telemach je dio United grupe, čiji je većinski vasnik fond BC Partners sa sjedištem u Londonu. Dio ove grupcije su i televizije N1, Nova, kao i Sport klub. Ove dvije grupacije vode veliki regionalni sukob koji ima kako poslovnu, tako i političku pozadinu.

 

Ovo su sve odluke Konkurencijskog vijeća sa posljednje sjednice koje se tiču Telemacha i Telekoma Srbija:

 

Rješenje kojim se odbija Zahtjev privrednog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, podnesen protiv privrednog subjekta „Arena Channels Group d.o.o.“ Beograd, Srbija, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) Zakona o konkurenciji, na tržištu distribucije sportskih kanala sa fudbalskim sadržajima visokog kvaliteta, Arena Sport, koji uključuju prijenos italijanske fudbalske lige, francuske fudbalske lige, hrvatske fudbalske lige, srbijanske fudbalske lige, Mtel Premijer Lige BiH, te UEFA Lige prvaka i UEFA Lige Evrope putem OTT sistema u Bosni i Hercegovini, kao neosnovan.

 

Također, Rješenjem se odbija Zahtjev privrednog subjekata „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, podnesen protiv privrednog subjekta „Arena Channels Group d.o.o.“ Beograd, Srbija, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) Zakona o konkurenciji, na tržištu distribucije sportskih kanala sa fudbalskim sadržajima visokog kvaliteta, Arena Sport, koji uključuju prijenos italijanske fudbalske lige, francuske fudbalske lige, hrvatske fudbalske lige, srbijanske fudbalske lige, Mtel Premijer Lige BiH, te UEFA Lige prvaka i UEFA Lige Evrope u Bosni i Hercegovini, kao neosnovan.

 

Zaključak kojim se odbacuje Inicijativa za obnovu – ponavljanje postupka, podnesena od strane privrednog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u postupku koji se vodio po Prijavi koncentracije privrednog subjekta „Mtel a.d.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, kojom isti namjerava steći pojedinačnu kontrolu nad privrednim subjektom „Telrad Net d.o.o.“ Bijeljina, Bosna i Hercegovina, a koji je okončan Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP-05-26-1-005-14/18 od 02.08.2018. godine, radi neispunjenja uslova za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.

 

Istim Zaključkom odbačen je Zahtjev za utvrđenje ništavosti odluka Konkurencijskog vijeća, također podnesen od strane privrednog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u istom postupku a sve radi neispunjenja razloga iz člana 256. Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine.

 

Zaključak kojim se odbacuje Inicijativa za obnovu – ponavljanje postupka, podnesena od strane privrednog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u postupku koji se vodio po Prijavi koncentracije privrednog subjekta „Mtel a.d.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, kojom isti namjerava steći pojedinačnu kontrolu nad privrednim subjektom „Blicnet d.o.o.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, okončanim Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP- 05-26-1-036-20/18 od 20.12.2018. godine, radi neispunjenja uslova za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.

 

Istim Zaključkom odbačen je Zahtjev za utvrđenje ništavosti odluka Konkurencijskog vijeća, podnesen od strane privrednog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u postupku koji se vodio po Prijavi koncentracije privrednog subjekta „Mtel a.d.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, kojom isti namjerava steći pojedinačnu kontrolu nad privrednim subjektom „Blicnet d.o.o.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, okončanim Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP- 05-26-1-036-20/18 od 20.12.2018. godine, radi neispunjenja razloga iz člana 256. Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine.

 

Zaključak kojim se odbacuje Inicijativa za obnovu – ponavljanje postupka, podnesena od strane privrednog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u postupku koji se vodio po Prijavi koncentracije privrednog subjekta „Mtel a.d.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, kojom isti namjerava steći udio u privrednom subjektu „Elta-Kabel“ d.o.o. Doboj, Bosna i Hercegovina, okončanim Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP-05-26-1-005-24/19 od 18.07.2019. godine, radi neispunjenja uslova za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.

 

Istim Zaključkom odbačen je Zahtjev za utvrđenje ništavosti odluka Konkurencijskog vijeća, podnesen od strane privrednog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u postupku koji se vodio po Prijavi koncentracije privrednog subjekta „Mtel a.d.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina kojom isti namjerava steći udio u privrednom subjektu „Elta-Kabel“ d.o.o. Doboj, Bosna i Hercegovina, okončanim Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP-05-26-1-005-24/19 od 18.07.2019. godine, radi neispunjenja razloga iz člana 256. Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine.

 

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev za obnovom postupka broj: UP–05-26-1-036-1/18 sa Zahtjevom za donošenje zaključka o načinu upravljanja privrednim subjektom „Blicnet d.o.o.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, do donošenja pravomoćne odluke u obnovljenom postupku, podnesen od strane privrednog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u postupku koji se vodio po Prijavi koncentracije privrednog subjekta „Mtel a.d.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, nad privrednim subjektom „Blicnet d.o.o.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, kao neosnovan.

 

(Biznisinfo.ba, DEPO PORTAL/md)

 

 

 

BLIN
KOMENTARI