KRUG 99 - KAKO SAVLADATI KRIZU U BIH?

Ima li iko da ovo zaustavi?! Lažu da nije moguće građansko uređenje, a postojalo je i prije srednjeg vijeka na koji nas svode!

Front 21.11.21, 13:07h

Ima li iko da ovo zaustavi?! Lažu da nije moguće građansko uređenje, a postojalo je i prije srednjeg vijeka na koji nas svode!
Puzajuća strategija separatizma koja traje od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, a eskalira danas u najzaoštrenoj formi državnog udara, neće biti zaustavljena pukim obećanjem pregovarača iz SAD, da rata neće biti, već konkretnim djelima - ističe Adil Kulenović

 

 

 


Predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 Adil Kulenović je, na online sesiji o temi „Kako savladati krizu u BiH?“, kazao da je jasno, prije svega, da se moraju zaustaviti generatori rata u BiH iz 90-tih, a koji se mogu identificirati i u aktuelnoj krizi rušenja i postojećeg ustavnog poretka BiH.


- Samo odlučne i dosljedne političke strategije kreatora i potpisnika Mirovnog sporazuma internacionalnih aktera i energične mjere SAD, Velike Britanije, Njemačke i EU mogu ugasiti plamen nad „buretom baruta“ na Balkanu - smatra Kulenović.


Po njegovim riječima, puzajuća strategija separatizma koja traje od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, a eskalira danas u najzaoštrenoj formi državnog udara, neće biti zaustavljena pukim obećanjem pregovarača iz SAD, da rata neće biti, već konkretnim djelima.


Kulenović je, između ostalog, kazao da je reafirmacija i jačanje dejtonske pozicije visokog predstavnika nužan uslov mira u postojećoj konstelaciji antibosanskih silnica.


Članica Predsjedništva Kruga 99 Lada Sadiković podsjetila je da je na današnji dan prije 27 godina ratificiran Opći okvirni sporazum za mir u BiH, koji je nakon prve vojne intervencije NATO-a, sa svojih jedanaest aneksa, kako vojnih tako i civilnih aspekata mirovnog sporazuma, nakon 'tragičnog sukoba u regionu' uspostavio mir.


Po njenim riječima, posebno danas se trebamo zapitati šta je zapravo ostvareno nakon 27 godina implementacije mira? Da li je BiH država u kojoj je ‘zavladao trajni mir i stabilnost’? Da li je BiH zasnovana na principima Povelje Ujedinjenih nacija, Završnog akta iz Helsinkija i ostalih dokumenata Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju, posebno najznačajnijeg dokumenta Mirovnog sporazuma, Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda koja je ugrađena u Ustav BiH - Aneks 4, direktno je primjenjljiva i ima prioritet nad svakim drugim pravom?


Sadiković je ocijenila da se država Bosna i Hercegovina upravo danas nalazi u najtežoj krizi od ratifikacije Mirovnog sporazuma, kada je u pitanje došla ne samo implementacija mira nego i teritorijalni integritet i politička nezavisnost BiH.


- Dvadeset i sedam godina neadekvatnog pristupa suprotnog Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima doveo je državu u kojoj je počinjen sudski presuđeni genocid u položaj stagnacije pa čak i njenog nazadovanja. Umjesto jačanja BiH i njenih institucija u cilju stvaranja moderne pravne i funkcionalne države, preovladale su dezintegracione snage potpomognute pojedinim državama međunarodne zajednice - istaknula je Sadiković.


Kaže da, ukoliko države potpisnice Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i šire postignu konsenzus o tome da li u srcu Evrope žele modernu, snažnu i funkcionalnu državu, samo u onoj mjeri u kojoj su to i one same, potrebni su određeni koraci. Prije svega je navela da treba poslati jaku i jasnu poruku da separatističke politike, pogotovo nakon izvršenja sudski presuđenog genocida u Evropi i šire, nisu moguće.


Sadiković je, između ostalog, navela i to da je neophodna direktna primjena Evropske konvencije o ljudskim pravima, koja bi ujedinila podijeljenu i razjedinjenu BiH, na isti način na koji je to urađeno sa evropskim državama nakon Drugog svjetskog rata.


Član Predsjedništva Kruga 99 Strajo Krsmanović je kazao da se BiH trenutno nalazi na početku raspleta bosanske paradigme.  


Što se tiče budućnosti BiH, ponovio je ranije stavove, a to je građanski ustroj BiH, članstvo u međunarodnim, a naročito euroatlanskim integracijama, prioritetno NATO savezu, a potom i put prema EU.


- To je način kako da se ovdje ostvari budućnost na željeni način, kako da BiH postane 'normalna država' - smatra Krsmanović.   


Član Predsjedništva Kruga 99 Bojan Šošić smatra da je nužno suprotstaviti se onima koji stvaraju i održavaju krizu, bez obzira na to da li će to suprotstavljanje probuditi i saveznike van ove zemlje.


- Drže nas u laži da nije moguće zahtijevati građansko uređenje, a ono je postojalo i prije ovog srednjeg vijeka na koje nas svode - kazao je Šošić.


Član Predsjedništva Kruga 99 Hazim Bašić je kazao da BiH kao država formalno ima sve institucije koje su neophodne da se od trenutne krize sama odbrani.


- Radi se o institucijama kakve su izvršna vlast, zakonodavna vlast, pravosudni sistem zajedno sa instrumentina represije - naveo je Bašić, te dodao da je u BiH upravo je u toku udar na institucije, na razne načine.  

 

(FENA/ad)

 

 

 

BLIN
KOMENTARI