Ministar Katica najavljuje proširenje sistema u KS

Radari stižu na sarajevske ulice: Istovremeni nadzor više traka, nemogućnost korupcije policijskih službenika...

Hronika 02.05.21, 10:23h

Radari stižu na sarajevske ulice: Istovremeni nadzor više traka, nemogućnost korupcije policijskih službenika...
Stacionarni radari će značajno smanjiti broj saobraćajnih nesreća u glavnom gradu, kaže ministar Katica

 

Vlada KS-a je podržala Projekt nabavke i proširenja sistema stacioniranih radarskih uređaja za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova KS-a i Upravu policije.

 

Kako je istakao Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova KS-a, osnovni cilj stacionarnih radara je spašavanje života.

 

Antikoruptivni alat

 

- Statistički gledano, zabilježeno je značajno smanjenje broja saobraćajnih nesreća sa smrtnim posljedicama na mjestima gdje su instalisani radari. Ovo je i vrlo vrijedan antikoruptivni alat koji objektivizira počinjeni prekršaj i odgovornost za počinjeni prekršaj. Postoji potpuna informatička uvezanost sa Odjelom za videonadzor u MUP-u KS-a, čime je omogućeno efikasno prekršajno sankcionisanje. Prilikom realizacije ovog sistema, ja ću kao ministar predložiti da se prva tri mjeseca predvidi samo upozoravanje učesnika u saobraćaju na postojanje ovih uređaja kako bi građani stekli svijest o njihovom postojanju i da bi se ostvario maksimalan preventivni efekt ovog alata, naglasio je ministar Katica za Oslobođenje.

 

Ovaj projekt Uprava policije i MUP-a KS-a realizovat će na osnovu sporazuma Vlade KS-a i UNDP-a BiH i to sredstvima iz kreditnog zaduženja od 890.000 KM.
Prednosti uspostavljanja ovog novog radarskog sistema ogledaju se u unapređenju sigurnosti saobraćaja u Kantonu Sarajevo, preventivnom djelovanju na učesnike u saobraćaju, mogućnostima ispisa podataka kod saobraćajnih nesreća, objektivnom načinu evidentiranja brzine.

 

Teži prekršaji

 

Radarski sistem će omogućiti preraspodjelu policijskih službenika koji kontrolišu brzinu kako bi mogli biti korisniji u rješavanju težih prekršaja.

 

- A omogućit će i isključivanje subjektivnosti i korupcije policijskih službenika, istovremeni nadzor više traka, više vozila i niz drugih prednosti, istakao je ministar Katica.

 

Inače, ovaj projekt je usklađen sa strateškim ciljevima MUP-a KS-a i Strategijom Uprave policije 2018-2021, te Programom javnih investicija Kantona Sarajevo 2021-2023.

 

(DEPO PORTAL/md)

 

 

BLIN
KOMENTARI