Održana sjednica

Ovo su zaključci Kriznog štaba KS: Covid punktovi rade 24 sata, PCR test nije presudan za hospitalizaciju

Hronika 02.11.20, 18:22h

Ovo su zaključci Kriznog štaba KS: Covid punktovi rade 24 sata, PCR test nije presudan za hospitalizaciju
Pacijenti sa blagom kliničkom slikom se opserviraju na nivou PZZ u kućnim uslovima

 

Zbog pogoršane epidemiološke slike u Kantonu Sarajevo danas je održana sjednica Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS.

 

Sjednici Kriznog štaba prisustvovali su Adem Zalihić, Muhamed Ahmić, Milan Mioković, Anisa Bajramović, Refet Gojak umjesto Rusmir Baljić, Anis Krivić, Jasna Agić, Amra Isić, Ednan Drljević, Ismet Gavrankapetanović, Sakib Katana, Alen Katović, Amra Junuzović, Kemal Beganović, Izet Smajić.

 

Zaključci koji su doneseni danas su:

 

- Trijaža u smislu kliničke slike COVID suspektnog i COVID potvrđenog pacijenta u smislu upućivanju ka hospitalnim kapacitetima se obavlja na nivou PZZ u COVID centru i COVID ambulantama, sedam dana u sedmici, od 8-20 sati.

 

- Uspostavlja se COVID punkt, sedam dana u sedmici, od 20-8 sati u COVID Centru Saraj polje koji pokrivaju kadrovi iz drugih JZU u Kantonu Sarajevo. Nalaže se direktorima svih drugih JZU primarnog nivoa da dostave spisak svih kadrova Kriznom štabu radi raspoređivanja u COVID centre JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo. Transport iz noćnih COVID centara preuzima JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo.

 

- Pacijenti sa blagom kliničkom slikom se opserviraju na nivou PZZ u kućnim uslovima, pacijenti sa lakšom kliničkom slikom se hospitaliziraju u Općoj bolnici. Pacijenti sa srednje teškom i teškom kliničkom se hospitaliziraju u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu do popunjavanja kapaciteta obje bolnice u skladu sa Narednom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 25.10.2020. godine. U slučaju popunjavanja do 90% predviđenih hospitalnih kapaciteta Naredbom organizuje se hitni sastanak Kriznog štaba.

 

- Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevo ispred Kriznog štaba Ministarstva zdravstva prilikom inspekcijskog nadzora Federalne uprave za inspekcijske poslove/zdravstvena inspekcije prisustvuju članovi: Prof. dr. Ismet Gavrankapetanović i Izet Smajić, dipl. sanitarni inženjer.

 

- HITNO izvršiti nabavku 9 sanitetskih vozila za potrebe 9 organizacionih jedinica JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo i najmanje po 1 sanitetsko vozilo za potrebe JU Opće bolnice i Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu za prijevoz i zbrinjavanje COVID pacijenata.

 

- do povratka prof.dr. Aide Pilav, predsjednice Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo V.D. predsjednica je dr. Anisa Bajramović, spec. epidemiologije. Potrebno je da V.D. ministrica zdravstva u skladu sa ovim zaključkom donese potrebnu Odluku.

 

- preformulisati zadatke i djelokrug rada Radne grupe za izradu terapijskih procedura za COVID pacijente i da izrade trijažni dijagnostičko-terapijski protokol. Vodilja za hospitalizaciju neće biti isključivo RT-PCR sars-cov2 test, nego klinička slika i eventualno antigen rapid test, a naknadno potvrđen PCR-om.  

 

- JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo treba HITNO da iskaže potrebu za mobilizovanim kadrovima i preraspodjelu mobilizovanih kadrova iz drugih ZU u COVID timove JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Rok 48 sati!

 

Krizni štab je primio k znanju informaciju od delegiranih članova ispred Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo koji su trebali da prisustvuju inspekcijskom nadzoru od strane FUIP u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu da nije dozvoljeno prisustvo istim od strane delegiranih članova Kriznog štaba Kantona Sarajevo piše Avaz.

 

(Avaz.ba, DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/md)

 

 

BLIN
KOMENTARI