Od početka pandemije skoro 14.000 manje zaposlenih

Porezna uprava FBiH od januara do septembra naplatila tri posto manje prihoda

Biznis Klub 07.10.20, 16:35h

Porezna uprava FBiH od januara do septembra naplatila tri posto manje prihoda
Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 30. septembra 2020. po prebivalištu osiguranika iznosi 520.155, što je u odnosu na 16. mart 2020. manje za 13.921 zaposlenog

 

Porezna uprava Federacije BiH objavila je da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu od januara do septembra 2020. uplatili 3.792.690.338 KM KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2019. manje za 122.588.632 KM, ili za 3,13 posto.

 

U strukturi javnih prihoda za navedeni period porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 306.161.826 KM, porez na dobit i zaostali prihodi poreza na dobit u iznosu 271.520.074 KM, porez na promet nepokretnosti i prava u iznosu 39.536.416 KM, porez na imovinu, nasljeđe i poklon u iznosu 30.571.148 KM, a zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 370.900 KM.

 

Također, naknade su naplaćene u iznosu 307.771.034 KM, takse u iznosu 115.557.464 KM, novčane kazne u iznosu 32.977.111 KM, članarine u iznosu 2.368.847 KM, te ostali javni prihodi u iznosu 1.552.742 KM.

 

U periodu od januara do septembra 2020. naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 2.683.378.074 KM.

 

U strukturi doprinosa za navedeni period naplaćeni su doprinosi za PIO/MIO u iznosu 1.491.925.224 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.067.421.236 KM, te doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 124.031.614 KM.

 

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 30. septembra 2020. po prebivalištu osiguranika iznosi 520.155, što je u odnosu na 16. mart 2020. manje za 13.921 zaposlenog, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

 

(FENA/md)

 

 

BLIN
KOMENTARI