ZAŠTO SU IM (KONAČNO) 'ZAVRNULI PIPE'

Stiglo pojašnjenje iz ViK-a: Kako Hoteli Ilidža godinama manipulišu potrošnjom vode?! Ne može im se stati u kraj!

Biznis Klub 28.08.20, 13:28h

Stiglo pojašnjenje iz ViK-a: Kako Hoteli Ilidža godinama manipulišu potrošnjom vode?! Ne može im se stati u kraj!
Ko je dozvolio HBRD ILIDŽA, kome je osnovna djelatnost pružanje usluga zdravstvenog turizma, da posluje više od 15 godina, a da nikada nije pribavio vodne akte, niti jednu potrebnu dozvolu-saglasnost, da nikada nije platilo Državi niti jedan litar zahvaćene i odvedene vode (termalne), da može izgraditi bunar pitke vode u vodozaštitnoj zoni i ....!?!

 

 

Nakon informacije koja se prethodnih dana pojavila u medijima, da je “Hotelima Ilidža isključena voda“, iz KJKP "Vodovod i kanalizacija" stiglo je pojašnjenje, u kojem se tvrdi da je u prethodnoj informaciji izneseno "niz neosnovanih tvrdnji, nelogičnosti i krivih navoda".

 


Saopćenje KJKP ViK prenosimo u cjelosti u nastavku:   


HBRD „HOTELI ILIDŽA“ D.D. ILIDŽA sa sjedištem u ulici Hrasnička cesta broj 14 Ilidža (u daljem tekstu: korisnik usluga) u čijem vlasništvu se nalaze ugostiteljsko – turistički objekti, hoteli: „Austria“, „Bosna“, „Hercegovina“, „Terme“ i „Crystal", imaju dug za isporučenu vodu i odvodnju otpadnih voda prema KJKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. Sarajevo ( u daljem tesktu: davaoc usluga), kako slijedi:


1. Sa danom 14.10.2015. godine u iznosu od 129.034,06 KM, te imajući u vidu da je pomenuto privredno društvo odbilo platiti taj račun (nakon više ponuda da se isti plati u ratama), dana 11.11.2016. godine KJKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. Sarajevo je podnijelo tužbu kod Općinskog suda u Sarajevu radi naplate navedenog dugovanja sudskim putem.


2. Za period 2016., 2017., 2018. godina pomenutom korisniku fakturisan je iznos od 287.843,78 KM, a nakon toga i podnesena tužba za navedeni iznos zbog neplaćanja.


3. U posljednja 24 mjeseca navedenom korisniku po osnovu naknada za utrošenu vodu za piće, a putem elektronskih satova koje smo postavili, i čije se očitanje vrši van kompleksa daljinskim putem, izmjerena potrošnja iznosi 1% u odnosu na potrošnju na period prije septembra 2018. godine, te ovaj iznos kao takav nismo još fakturisali jer je nerealan i plod je manipulacije, tj krađe vode.

Dakle, ukupan dug je 416.877,84 KM, plus faktura u nepoznatom iznosu za posljednje dvije godine, što potvrđuje da se ne radi o “NAVODNOM DUGU”, nego stvarnom dugu koji će morati ovaj privredni subjekt platiti.


Činjenica je da korisnik usluga spori visinu duga, ali što nije novost kada je u pitanju navedeno privredno društvo, jer isto u odnosu na potrošnju vode i odvođenje otpadnih voda spori skoro svaku obavezu koja je ustanovljena na zakonu ili drugim pozitivno pravnim propisima, a napominjemo da osporavanje duga od strane dužnika ne znači i da je oslobođen plaćanja istog, osim ukoliko sud drugačije utvrdi.


U cilju što boljeg upoznavanja javnosti sa problematikom vezano za navedenog korisnika usluga, pobliže ćemo objasniti na koji način je isti vršio manipulaciju sa potrošnjom vode za piće.


Tokom 2018. godine korisnik usluga je izgradio vlastiti bunar pitke vode, koji je “navodno” stavio u funkciju krajem 2018. godine, na način da je isti povezao sa našim postojećim sistemom vodosnabdjevanja, od kada je smanjen utrošak vode iz sistema centralnog vodosnabdjevanja za 90%. Posljedice ovakvih nelegalnih aktivnosti su brojne, a navodimo samo neke:


• Navodnim stavljanjem u funkciju vlastitog bunara pitke vode opravdano se sumnja da smanjenje potrošnje vode za piće nije nastupilo usljed osiguranja novih količina vode iz vlastitog bunara, već manipulacijom ventila i prespajanjem na našoj vodovodnoj mreži prije sata na kojem se vrši mjerenje njegove potrošnje, te na taj način prosječnu mjesečnu potrošnju smanjio sa 3500 m3 (13.500 KM) na 450 m3 (1.500,00 KM).


• Korisnik usluga u više navrata odbijao je dopustiti kontrolu unutrašnjih instalacija VIK-a, tj kao jedino ovlaštenim za kontrolu vode u vodovodnom sistemu koji se nalazi u našoj nadležnosti nije omogućeno da vrši kako kontrolu utroška vode tako i zdravstvenu i higijensku ispravnost vode, obzirom da se voda iz privatne bušotine miješa ili može miješati sa vodom iz našeg sistema (kontraprotok), što može imati katastrofalne posljedice ne samo po goste navedenih ugostiteljsko – turističkih objekata već i po ostale korisnike naših usluga.

 
• Ipak, početkom 2019 godine korisnik dopušta samo djelomičnu kontrolu uz asistenciju policije, gdje je davaoc usluga (KJKP VIK doo) utvrdio da korisnik posjeduje dva sistema vodosnadbijevanja, prvi putem davaoca usluge i drugi putem bunara-privatne bušotine, za koje ne posjeduje neophodne dozvole i saglasnosti od strane nadležnih organa, o čemu smo obavijestili iste organe, nadležne za izdavanje, kao i organe nadležne za nadzor i sankcionisanje takvog nezakonitog postupanja.


• Korisnik sukladno zakonskoj regulativi ne može imati posebno snabdjevanje vodom (vlastiti  vodovod) ukoliko ima mogućnost priključenja na centralni vodovodni sistem, što je u ovom slučaju očito.


• Izgovor da je korisnik morao izgraditi i staviti u funkciju vlastiti bunar zbog redukcije vode nije osnovan, jer u trenutku kada je isti stavljen u funkciju nije više bilo redukovanog sistema napajanja vodom za piće, tj nije postojala potreba za posebnim vodovodom.


Nadalje, osim „bušotine“ za pitku vodu korisnik usluga ima bušotinu za geotermalnu vodu, koju također neovlašteno crpi bez ikakvih dozvola nadležnih organa (koncesije, dozvole, saglasnosti i sl.) kojom osim što snadbijeva svoje luksuzne sadržaje (welness, spa i sl.) zagrijava i navedene ugostiteljsko turističke objekte, pri tome ne plaćajući zakonom propisane naknade za zahvat takve geotermalne vode.


Iako zahvatanje geotermalne vode nije u nadležnosti KJKP VIK doo Sarajevo, jeste odvodnja iste našim sistemom do prečistaća na Butilama, te smo bili primorani da podnesemo krivične prijave protiv, ne samo onoga ko eksploatiše prirodna bogatstva bez propisanih dozvola i plaćanja zakonskih naknada već i protiv „N.N.“ počinilaca koji omogućavaju, direktno ili indirektno odobravaju, a nerijetko i pomažu u činjenju takvih nezakonitih radnji. Naš odštetni zahtjev je milionski, jer ako ovaj privredni subjekt godišnje crpi cca 1 milion kubika termalne vode (kapacitet bušotine je 40 l/s), a to čini 16 godina, te ako znamo da 1 m3 odvodnje košta 0.96 KM, onda je po tom osnovu pričinjena značajna finansijska šteta preduzeću (cca 20 mil KM).


Međutim, ovaj dio smo prepustili pravosudnim institucijama za koje se iskreno nadamo da će imati snage i hrabrosti pozabaviti se našim prijavama te ih i ovim putem pozivamo da u tom pravcu promptno djeluju.


Znajući za ovakav stav našeg preduzeća, navedeni korisnik naših usluga tvrdi da KJKP VIK ne vrši odvodnju otpadnih voda, jer istu ispuštaju u rijeku Željeznicu, nelegalno i protivzakonito bez potrebnih dozvola i saglasnosti, o čemu smo također informisali nadležne organe zadužene za taj dio bezakonja.


Međutim, tu ne staje problem sa odvodnjom geotermalne vode. S obzirom da se ista prema navodima korisnika usluga odvodi u rijeku Željeznicu, davalac usluge je prilikom kontrole istočišta utvrdio da ista sadrži 76 puta više arsena („tihi ubica“) u odnosu na vodu za piće i 7,6 puta više u odnosu na otpadnu vodu, što predstavlja veliki problem za naša postrojenja pitke vode (bunare) na izvorištu Bačevo, jer se ista između ostalog prehranjuju i dijelom iz rijeke Željeznice.


Na kraju se pitamo, ko je dozvolio HBRD ILIDŽA, kome je osnovna djelatnost pružanje usluga zdravstvenog turizma, da posluje više od 15 godina, a da nikada nije pribavio vodne akte, niti jednu potrebnu dozvolu-saglasnost, da nikada nije platilo Državi niti jedan litar zahvaćene i odvedene vode (termalne), da može izgraditi bunar pitke vode u vodozaštitnoj zoni i ....!!! Za sve navode iz ovog akta spremni smo dostaviti dokaze, a jedan dio Vam dostavljamo u prilogu - navodi se u saopštenju KJKP "Vodovod i kanalizacija", koje potpisuje direktor Enver Hadžiahmetović.

 

(DEPO PORTAL/BLIN MAGAZIN/ad)

 

 

BLIN
KOMENTARI