ko je koliko dobio?

Ugrožena primanja ljekarima iz KS-a

Biznis Klub 06.08.20, 15:08h

Ugrožena primanja ljekarima iz KS-a
Plan donosi Upravni odbor ZZO-a, a saglasnost na njega daje Skupština KS-a


U skladu s potpisanim ugovorima s Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je ovoj ustanovi za 2019. godinu doznačio 142.499.253 KM, a za period I-VI 2020. godine - 73.894.266 KM.

 

Istovremeno, Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš” Zavod je doznačio za 2019. godinu 33.384.525 KM, a za pola 2020. 19.417.826 KM - piše Oslobođenje

 

Saudijski kredit


- S obzirom na to da se sredstva ustanovama doznačavaju na osnovu ispostavljenog zahtjeva s definisanom namjenom, do danas je zahtjev za doznaku ovih sredstava Zavodu dostavila samo Opća bolnica, po čijem zahtjevu je postupljeno i sredstva su doznačena, kaže nam direktor Zavoda Sakib Katana, ističući da je 29. jula UO Zavoda odobrio dodatna sredstva za Opću bolnicu od 990.000 KM.


- Nije tačna konstatacija da se iz godine u godinu povećavaju sredstva za KCUS, a smanjuje za ostale, rekao nam je Katana, pozivajući se na podatke o doznačenim sredstvima, koji se odnose na period 2017-2019. godina.


- Dakle, u 2017. KCUS je dobio 118.815.221, a Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” 24.810.355. U 2018. godini KCUS je dobio 129.662.591, a Opća bolnica 27.875.586 KM. U 2019. KCUS je dobio 142.499.253, a Opća bolnica 33.384.525 KM, kaže Katana, napominjući da sredstva za finansiranje zdravstvene zaštite osiguranih lica KS-a proizlaze iz Finansijskog plana Zavoda za svaku godinu.


Plan donosi Upravni odbor ZZO-a, a saglasnost na njega daje Skupština KS-a.


- Naknada za pružanje zdravstvene zaštite utvrđuje se na godišnjem nivou i podrazumijeva sve troškove rada zdravstvenih i nezdravstvenih radnika, kao i sve materijalne troškove neophodne za rad i funkcionisanje zdravstvene ustanove koji se obračunavaju po istim kriterijima obračuna za sve, dodaje Katana.


Da bismo mogli predočiti u šta se pomenuta sredstva troše, zatražili smo podatke od KCUS-a, koji nije uopće reagovao na naš dopis.


Uzgred, pitali smo, pored ostaloga, koliko je KCUS u prošloj i u ovoj godini dobio sredstava od ZZOKS-a, koliko je u to vrijeme bilo zaposlenih, koliko je kreveta bilo popunjeno, koliko je, u odnosu na planirana, izdvojeno sredstava za potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku, koliko je realizovano usluga kliničke dijagnostike, koliko je dobijeno od Vlade FBiH u dosadašnjem dijelu godine vezano za Covid-19.


Bez ovih podataka, nema smisla navoditi ni podatke iz druge bolnice, jer ih ne možemo porediti.


Inače, Klinički centar UNSA prvi je na listi 10 najvećih bolnica u BiH rangiranih prema iznosu ukupnih prihoda u 2019, koju je napravio finansijski portal Beta.ba, a na osnovu Bisnode rješenja/FIA APIF podataka.


Ukupni prihodi KCUS-a iznosili su 252 miliona KM, a slijedi UKC Republike Srpske Banja Luka sa 169 miliona maraka. Treći na listi je UKC Tuzla sa 130 miliona KM prihoda, a slijede Sveučilišna klinička bolnica Mostar sa 107 miliona i Kantonalna bolnica Zenica sa 71 milion KM.


Bolnice u BiH su, dakle, rangirane prema iznosu ukupnog prihoda u 2019. godini, a na listi portala Beta.ba nalaze se pravna lica koja imaju registriranu djelatnost bolnica. Inače, u BiH, prema podacima FIA i APIF-a, ima ukupno 50 pravnih lica koja imaju registriranu djelatnost bolnica.


Ovo je bila prilika da direktora Katanu upitamo o osiguranju dodatnih sredstava Općoj bolnici ‘’Prim. dr. Abdulah Nakaš“ zbog povećane angažiranosti te uvođenja rada urgentnog centra 24 sata sedam dana u sedmici.


- Odlukom Upravnog odbora iz sredstava tekuće rezerve ovoj ustanovi odobreno je 885.770 KM za angažovanje 43 nova radnika. Nakon saglasnosti Ministarstva zdravstva KS-a sredstva će biti operativna ukoliko saglasnost da i Vlada i realizirat će se kada ustanova provede proceduru prijema radnika i izvrši zaključenje ugovora o radu, kaže nam direktor Katana, kojeg smo pitali i to da li je tačno da su obaveze iz tzv. saudijskog kredita isključivo povezane sa ZZO-om, “jer ga Zavod otplaćuje, a KCUS samo troši”.

 

Kompletan tekst pronađite ovdje

 

(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/mr)

BLIN
KOMENTARI