ADVOKATICA RAHMETLI NEDŽADA KAPETANOVIĆA POJAŠNJAVA

Semir Efendić nije nikakav 'zviždač', u aferi 'Radeljaš' napravio je veliku štetu nevinim ljudima!

Front 08.03.20, 15:20h

 Semir Efendić nije nikakav 'zviždač', u aferi 'Radeljaš' napravio je veliku štetu nevinim ljudima!
Postoje čisti dokazi, a i iz obrazloženja prvostepene presude jasno se može uočiti, da su motivi podnošenja krivične prijave Semira Efendića o ovoj aferi bili u najmanju ruku sporni, a svakako da su bili sve osim iskrene namjere da se „procesuira korupcija“, tvrdi u svome pismu advokatica Sabina Hota Ćatović

 

Nakon objave teksta na DEPO Portalu prenesenog sa Index.ba, ali i medijskih istupa Semira Efendića, našoj redakciji se javila advokatica Sabina Hota-Ćatović sa pojašnjenjem afere „Radeljaš“. Ona u svome pismu tvrdi kako je čitav slučaj bio politikanski, te da je zbog toga ostavio velike negativne posljedice po sudbine drugih ljudi, poput prerano preminulog Nedžada Kapetanovića, bivšeg pravobranioca Općine Novi Grad.


Pismo objavljujemo u cijelosti:

 

Poštovani,

 

Obraćam se u ime porodice rahmetli Kapetanović Nedžada, čiji sam branilac bila u predmetu koji se pred Kantonalnim sudom Sarajevo vodi pod brojem  09 0 K 027412 17 K, a po optužnici Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

 

Takođe, imajući u vidu da sam i dalje jedan od branilaca u navedenom krivičnom predmetu, obraćam se u smislu odredbe člana 11. stav 2. Kodeksa advokatske etike advokata FBiH.  U ime klijenta kojeg zastupam ovlaštena sam i dužna reagovati na medijske objave usmjerene na netačno informisanje javnosti, te spriječiti pokušaj netačnog informisanja javnosti ili uticaj javne informacije na tok i ishod krivičnog postupka na štetu stranke koju zastupam.

 

Naime, u vašem članku Semir Efendić prije pet godina otkrio aferu 'Radeljaš', izjašnjavate se u afirmativnom svjetlu po gdin. Efendić Semira, potencirajući njega kao visoko moralnu i odgovornu osobu kojoj „nije prvi put da otkriva i prijavljuje korupciju“, stavljajući na taj način „aferu Radeljaš“, kao i sam krivični postupak, u kontekst koji neupućenom čitaocu može djelovati kao kontekst dokazane korupcije.

 

 Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da gdin. Efendić Semir, a tako i druge ličnosti iz javnog života u BiH, gostujući u TV programima nastoje istoga u medijima prikazati „zviždačem“ ili „uzbunjivačem“  u smislu odredaba Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju , te da ste u kontekstu navedenog objavili u prilogu i video snimak sadržaja konferencije za javnost održane u režiji gdin. Efendića, u kojem se obraćanju javnosti, isti, između ostalog, bavi i ličnošću i radom rahmetli Kapetanović Nedžada, dužna sam i ovlaštena u ime porodice Kapetanović reagovati na činjenicu da ste u kontekstu spornog članka „zaboravili“ informisati javnost i da je trenutni epilog te „prijavljene korupcije“, zapravo,  prvostepena oslobađajuća presuda.

 

Kapetanović Nedžad, bivši pravobranilac u Općini Novi Grad Sarajevo, preminuo je u januaru 2019.godine, nakon teške i kratkotrajne bolesti od koje je obolio u vrijeme vođenja krivičnog postupka. Nažalost, nije sa svojom porodicom dočekao objavu prvostepene oslobađajuće presude kojom se, između ostalog, utvrđuje na jasan i nedvosmislen način da Općina Novi Grad nije pretrpila štetu, kao i da u radnjama koje su stavljene na teret optuženima u tom postupku nema obilježja bića krivičnog djela koje im je stavljeno na teret.

 

Osim tragičnog epiloga koji je nastupio prije okončanja krivičnog postupka, činjenica je i to  da je optuženima, kako se to i navodi u prilogu, bio određen pritvor, ali da je, kako sada stvari stoje, taj boravak u pritvoru bio neosnovan.

 

Nadalje, tačno je da je, kako to vi i navodite, epilog krivične prijave gdin. Efendić Semira bio i taj, da je on sam postao svjedok u tom krivičnom postupku. Međutim, bilo bi dobro da su vaši novinari bili prisutni u sudnici prilikom njegovog davanja iskaza, kada bi posvjedočili situaciji da svjedok Efendić Semir nije želio da odgovara na brojna postavljenja pitanja odbrane, o čemu govore i zapisnici sa glavnog pretresa. Svjedok nije mogao da obrazloži nelogičnosti u svom iskazu, niti da iznese obrazloženje u vezi sa dokumentima koje mu je predočavala odbrana, a koji se odnose na ponude spornog zemljišta Amabasadi Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini.[1] Iz istih se jasno i nedvosmisleno uočava da je načelnik Efendić u krivičnoj prijavi, a takođe i na ovoj press konferenciji čiji snimak ste objavili, iznosio netačne i proizvoljne podatke o tome da je za budžet Općine Novi Grad nastupila milionska šteta, ili bilo kakva šteta.

 

Naime, iz navedenih dokaza koji su mu predočavani,  ali i obrazloženja prvostepene presude, jasno se može uočiti da su motivi podnošenja krivične prijave, a i samog nezakonitog angažovanja privatne revizorske kuće, bili u najmanju ruku sporni, a svakako da su bili sve osim iskrene namjere da se „procesuira korupcija“- kako se to navodi na snimku press konferencije u vašem prilogu.

 

Između ostalog, u obrazloženju prvostepene presude navodi se sljedeće: „.....sud smatra da od strane tužilaštva nije dokazano da šteta postoji, a pogotovo da su optuženi postupali sa namjerom da Općini Novi Grad nanesu štetu,....“.  U obrazloženju se navodi i da su reviziju vršili revizori koji za to nisu ovlašteni, što je, između ostalog, dovelo do toga da je izvještaj neispravno sačinjen, kao i da “...zapravo ne postoji šteta u budžetu Općine Novi Grad Sarajevo, a kako je to tražilac izvještaja i podnosilac krivične prijave tvrdio“.

 

Stoga, molim da se do okončanja krivičnog postupka suzdržite od svakog budućeg tendencioznog izvještavanja javnosti, stavljajući postupke gdin. Efendić Semira u vezi sa tzv. “aferom Asim”, u isti kontekst sa njegovim postupcima u vezi sa krivičnim predmetom koji još nije okončan. Navedene objave sigurno ne predstavljaju davanje punih i tačnih informacija javnosti, a svakako da mogu uticati i na ishod krivičnog postupka na štetu stranke koju zastupam.

 

U smislu odredbe člana 8. Zakona o zaštiti od klevete Federacije Bosne i Hercegovine, molim da objavite ovaj zahtjev... Ukoliko je potrebno mogu vam predočiti na uvid dijelove obrazloženja presude kao i transkripte i dokaze korištene u postupku,   

 

Sarajevo, 07.03.2020. godine.   

 

(DEPO Portal/ak)

 

 

BLIN
KOMENTARI