ZAŠTO NE PODRŽAVAJU PREDLOŽENE IZMJENE

Udruženje poslodavaca reaguje na smanjenje doprinosa na plate: Evo šta traže od Vlade FBiH kao garanciju...

Front 26.09.19, 14:06h

Udruženje poslodavaca reaguje na smanjenje doprinosa na plate: Evo šta traže od Vlade FBiH kao garanciju...
Upravni odbor Udruženja poslodavaca FBiH od Vlade FBiH traži garancije za smanjenje stopa doprinosa i ukupnog rasterećenja privrede u narednim godinama

 

 

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine ne podržava prijedloge zakona o doprinosima i zakona o porezu na dohodak kojeg je predložila Vlada Federacije BiH i poziva zastupnike i delegate da ne podrže navedene zakone u predloženom obliku, zaključeno je na današnjoj sjednici Upravnog odbora UPFBiH održanoj u Sarajevu.

 

 
Upravni odbor UPFBiH insistira na hitnom sastanku sa premijerom i ministricom finansija Federacije BiH kako bi se u prijedlog Zakona o doprinosima ugradila zakonska odredba koja podrazumijeva da se uz predloženu stopu doprinosa od 32,5 posto, osigura da se u narednim godinama smanjuju stope doprinosa u skladu sa rastom prihoda.

 
Iz UO UPFBiH insistiraju da se uz prijedlog Zakon o porezu na dohodak, koji je usvojila  Vlada FBiH a prema kojem neoporezivi dio dohotka iznosi 800 KM, ostatak plaće će biti oporezovan sa 13 posto, a novinu u Zakonu predstavlja i oporezivanje dividende sa deset posto, usvoje i Zakon o porezu na dobit FBiH sa ugrađenim prijedlogom UPFBiH o oslobađanju od plaćanja poreza na dobit u slučaju reinvestiranja.


Također, iz UO UPFBiH insistriaju da se hitno formiraju koordinaciona tijela za parafiskalne namete i da se radi na njihovom ukidanju ili smanjenju.
Od Vlade FBiH poslodavci traže da se hitno u proceduri razmatraju i usvoje izmjene i dopune  Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH u smislu da se poslodavci rasterete plaćanja bolovanja u trajanju od 42 dana.


Također se traže hitne izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom FBiH sa usvojenim zahtjevom poslodavaca da postojeća odredba kojom poslodavac mora zaposliti jednu osobu sa invaliditetom na 16 zaposlenih poveća na 25. Također se traži da se omogući i drugim kompanijama, osim onih koje su specijalizirane za zapošljavanje osoba sa invaliditetom omoguće poticaji za zapošljavanje ovih osoba, navodi se u saopštenju Udruženja poslodavaca FBiH.

 

(DEPO PORTAL/BLIN MAGAZIN/ad)

 

 

 

BLIN
KOMENTARI