poražavajući rezultati istraživanja

Ovo je doista zabrinjavajuće: Evo koliki broj građana u BiH opravdava nasilje nad novinarima

Hronika 02.05.19, 14:50h

Ovo je doista zabrinjavajuće: Evo koliki broj građana u BiH opravdava nasilje nad novinarima
I dalje političare i političke stranke građani prepoznaju kao glavne kršitelje novinarskih prava i medijskih sloboda - 55 % ispitanika dijeli ovo mišljenje

 

Najveći dio građana BiH - 79 % sudionika istraživanja,  smatraju „neprihvatljivom svaku vrstu napada na novinare i medije“, dok istovremeno čak 27 % ispitanika u Republici Srpskoj i 17 % u Federaciji BiH opravdavaju nasilje. U poređenju sa 2018. godinom, rezultati predstavljaju zabrinjavajući porast broja građana (za cijelih 14%) koji opravdavaju nasilje nad novinarima u Bosni i Hercegovini.   

 

Ovo je samo dio rezultata istraživanja koje su proveli Udruženje/udruge BH novinari i Fonadacija Friedrih Ebert u povodu 3. maja – Svjetskog dana slobode medija. 

 

Istraživanje je provedeno CATI metodom na uzorku od 506 građana iz cijele BiH i u periodu od 27.marta do 8. aprila 2019. Glavna istraživačka pitanja su se odnosila na mišljenje građana o nivou medijskih sloboda i poštivanju prava novinara u BiH, prepoznavanje političkih uticaja i pritisaka na medije, glavne prepreke slobodnom novinarstvu, te na  povjerenje  građana u različite vrste medija, uključujući i to koji su mediji ključni izvori informacija za njih i koliko javni medijski servisi ispunjavaju svoju misiju, informativne potrebe gradjana i  druge obaveze prema  bh.javnosti.

 

Istraživanje je također pokazalo kako građani BiH najviše vjeruju vjerskim institucijama (74%), a zatim medijima (66%), te potom institucijama vlasti i međunarodnoj zajednici, dok političke stranke i političari uživaju najmanje povjerenja. U poređenju sa prethodinim godinama, rezultati pokazuju kako je u BiH opalo povjerenje građana u medije za više od 10 procenata, uključujući i značajan pad povjerenja građana u nevadine organizacije i međunarodnu zajednicu, dok je povjerenje prema vjerskim zajednicama i institucijama vlasti u blagom porastu. 

 

Građani BiH,  kao i zasebno oba entiteta,  su “značajno manje zadovoljni radom medija i novinara u FBiH i RS u odnosu na prethodne godine”.  Najveći dio ispitanika smatra da sloboda medija u FBiH „uopće nije ili je djelomično prisutna“,  dok u RS  gotovo 90%  ispitnika smatra da “sloboda medija uopće nije ili je djelomično prisutna“ u ovom entitetu. 

 

I dalje političare i političke stranke građani prepoznaju kao glavne kršitelje novinarskih prava i medijskih sloboda -  55 % ispitanika dijeli ovo mišljenje.  

 

Israživanje o temi medijskih sloboda i zaštiti novinara u BiH, Fondacija Friedrih Ebert i BH novinari provode kontinuirano od 2009. godine, a rezultate tradicionalno predstavljaju  na Svjetski dan slobode medija, kako bi medju medijskim  profesionalcima potaknuli interprofesionalnu debatu o efikasnosti  mehanizma zaštite medijskih sloboda i prava novinara,  javnoj odgovornosti medija i zaštiti ključnih vrijednosit slobodnog novinarstva.

 

Cjelokupni rezultati istraživanja će biti predstavljeni  3.maja 2019. na press konfereneciji u Sarajevu i Banja Luci - navodi se u saopćenju Udruženja bh. novinara.

 

(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/mr)

BLIN
KOMENTARI