Doris Pack zabrinuta

Zapadni Balkan se nalazi u veoma opasnoj situaciji! Prijeti haos! Dodik samo čeka priliku...

Front 22.02.19, 09:56h

Zapadni Balkan se nalazi u veoma opasnoj situaciji! Prijeti haos! Dodik samo čeka priliku...
Diplomatska uvijanja samo odmažu. Zato ja govorim direktno. I svi me razumiju, a ja nemam nikakvih pro­blema zbog toga. Tako tre­baju raditi i evropski zva ničnici. Žalim često što u njihovim istupima nema takvih poruka, a i snage iza njih, rekla je Pack

 

Region Zapadnog Balka­na nalazi se u veoma, veoma opasnoj situaciji. Najave o mogućem do­govoru o podjeli Kosova, razmjeni stanovništva i te­ritorija sa Srbijom stvaraju veoma opasan presedan i prijete da nas vrate na deve­desete godine prošlog sto­ljeća, upozorava Doris Pack, istaknuta njemačka političarka i Članica Uprav­nog vijeća Evropske narod­ne stranke (EPP).

 

U razgovoru za "Dnevni avaz" ona ne krije da je veoma zabrinuta, posebno zbog činjenice da takvo rješenje podržava dio evropskih država te insti­tucija Evropske unije.

 

- Nikako ne razumijem da se Evropska komisija ovome odlučno ne protivi. Svi znamo šta će se desiti ako se ovaj model ostvari. Zato smatram da je izuzet­no neodgovorno što takve reakcije iz Brisela nema. Regionom se bavim od 1989. godine i znam šta ovo znači. Ako dogovor o novim granicama na Balkanu bude rea­liziran, na meti će od­mah biti Bosna i Hercego­vina, vje­rujem i Makedonija... I niko ne zna gdje bi ovo moglo stati, ali svi znaju kako bi se ovo realiziralo - upozorava Pack.

 

Ona dodaje i da "Milorad Dodik samo čeka priliku".

 

- On je vrlo zainteresi­ran da se takav dogovor ostvari, pa da krene u kampanju. A odmah za njim išli bi i dru­gi. Vjerujte mi! - naglašava ona.

 

Pack po­ručuje i da svi oni koji se boje "velike Albanije" moraju bi­ti protiv ovih ideja, jer one vode tome. Ne može se napraviti „velika Srbija", a da nema­te i „veliku Albaniju". In­teres svih u regionu, ali i EU, jeste da se ovaj dogo­vor ne bude realiziran.

 

Dodaje i da je ohrabru­je što većina Kosovara nije za ovakvo rješenje.

 

-  Mislim da mi u EU moramo biti vrlo oprezni i da ne uništimo sva posti­gnuća koja smo ostvarili nakon sulude situacije na Balkanu devedesetih. Na­ravno da se treba riješiti pitanje Kosova i Srbije. No, ovo što sada vidimo uopće nije rješenje - kaže Pack.

 

Ipak, nada se da će admi­nistracije, s obje strane Atlantika, naći način i spri­ječiti ovakav scenarij.

 

- Ne treba biti samo diplomatičan. Kada nešto kažete, onda to treba biti jasno, da bi ljudi razumjeli. Diplomatska uvijanja samo odmažu. Zato ja govorim direktno. I svi me razumiju, a ja nemam nikakvih pro­blema zbog toga. Tako tre­baju raditi i evropski zva ničnici. Žalim često što u njihovim istupima nema takvih poruka, a i snage iza njih - zaključuje Pack za "Dnevni avaz".

 

(FENA/md)

 

 

BLIN
KOMENTARI