vanredna sjednica

Zakon o pravima demobilisanih boraca usvojio Dom naroda, ide na usaglašavanje

Front 26.07.18, 18:02h

Zakon o pravima demobilisanih boraca usvojio Dom naroda,  ide na usaglašavanje
Zakon predviđa i objavu jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite

 

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević na vanrednoj sjednici Dom naroda Parlamenta FBiH obrazložio je Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, koji delegati razmatraju po hitnom postupku. - Očekujem da usvojite zakon vodeći računa da to bude realno i provodivo zakonsko rješenje. Predviđeno je 15 prava, među kojima izdvajam zdravstveno osiguranje, liječenje ovih  kategorija u svim zdravstvenim ustanovama, zapošljavanje i borački dodatak - rekao je Bukvarević.   Zakon predviđa i objavu jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. - Nakon stupanja na snagu zakona resorno ministarstvo ima obavezu u roku od 60 dana objaviti registar. Ostalo je da ažuriramo podatke za Goražde i Sarajevo -  dodao je Bukvarević. Smatra neophodnim da se precizira i izvor dodanih sredstava za finansiranje ovog zakona. - Predstavnicima boraca je jasno da moramo da nađemo realan fond i donesemo zakon koji ima jasno definisane izvore finansiranja. Imamo zaključak Predstavničkog doma Parlamenta FBiH da se donese Zakon o igrama na sreću i sva sredstva usmjere za borce - kazao je Bukvarević o zakonu za čiju je primjenu u 2019. godini predviđeno 14 miliona KM. Po otvaranju rasprave o navedenom Prijedlogu delegat Kluba Hrvata Ivo Tadić konstatovao je da ovakav zakon populistički, nerealan i neprovodiv. - Želim naglasiti da je 21. septembra prošle godine ispred Kluba Hrvata predložen zakon, u kojem je bio ugrađen braniteljski dodatak. To govorim jer je trebalo dosta vremena i što se radi o širokoj oblasti. Međutim, sada dobijamo zakon u potpuno drugom obliku, a od pripadnika HVO-a u njegovoj izradi niko nije sudjelovao - rekao je Tadić. 

 


Tvrdi da će onaj branitelj koji ima mirovinu 2.000 KM imati braniteljski dodatak od 100 KM, dok će oni sa niskim mirovinama imati oko 15, 16 KM.    - Također, rekli smo da poslodavac mora plaćati braniteljski dodatak, pa je pitanje ko će primiti u realnom sektoru branitelja i plaćati mu borački dodatak - naveo je Tadić. Zatražio je da mu se pojasni dilema da li će, po predloženom zakonu, pripadnici Armije BiH i HVO-a u Oružanim snagama BiH primati borački dodatak, dok neće pripadnici vojske Republike Srpske. Uvjeren je da će na vanrednoj sjednici Doma naroda biti usvojen ovaj zakon, iako, kako kaže, sumnja u njegovu provodivost. U ime Kluba Bošnjaka dopredsjedavajući Doma naroda JasenkoTufekčić potvrdio je jednoglasnu spremnost svih članova kluba da se riješe aktuelna pitanja u vezi boračke populacije.    - Ne radi se o nikakvoj duploj igri - podvukao je Tufekčić, koji je predložio amandman u cilju sprečavanja proizvoljnog utvrđivanja datuma demobilizacije Bošnjaka iz Livanjskog kantona kako bi se ovoj grupi pripadnika Oružanih snaga BIH priznali korištenje prava iz seta boračkih zakona. - Velikom broju Bošnjaka iz Livanjskog kantona, koji su bili pripadnici Oružanih snaga BiH i učestvovali u odbrani BiH, nikada nije priznat status demobilisanih boraca jer nisu dobili rješenje o demobilizaciji - kaže Tufekčić. Osim njega i predsjednik Kluba Hrvata Tomislav Martinović podnio je amandman kojim traži da u prijedlogu zakona umjesto „u roku od 60 dana“ stoji „narednog dana“ od stupanja na snagu zakona kada će resorno ministarstvo imati obavezu da na web stranici objavi Jedinstveni registar. - S obzirom na to da prema dostupnim informacijama s kojima raspolažemo Ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata već pristupilo izradi ovog registra i neke dijelove već učinilo dostupnim za javnost, mišljenja smo kako su se danom stupanja na snagu ovog zakona stekli uvjeti da se registar korisnika u potpunosti javno objavi - rekao je Martinović. Budući da je Prijedlog zakona već usvojen u Predstavničkom domu uz amandmane predložene od poslanika tog doma Jasenko Tufekčić pojasnio je da se u slučaju ako u domovima ne budu usvojeni identični tekstovi aktivira mehanizam Komisije za različito usvajanje tekstova zakona. - Nikada se nismo izjašnjavali o amandmanima Predstavničkog doma, mi se možemo izjasniti o amandmanima koji su eventualno usvojeni u našem domu - istakla je predsjedavajuća Doma naroda Lidija Bradara, koja je potom sazvala predsjednike klubova kako bi zajednički razmotrili model kako da zakon pošalju na usaglašavanje. 

 

Zakon o pravima demobilisanih boraca usvojio Dom naroda,  ide na usaglašavanje 

 

Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica sa 33 glasova za i dva protiv usvojen je na vanrednoj sjednicu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i to u različitom tekstu u odnosu od onog kojeg je usvojio Predstavnički dom. 

 

- Zato ide na usaglašavanje, poslije čega treba stupiti na snagu, a u primjeni biti od 1. januara 2019. godine. Dakle usvojen je tekst zakona koji je predložila Vlada sa amandmanima koje je prihvatila Vlada i koji su postali sastavni dio zakona - izjavio je za Fenu federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević po usvajanju zakona. 

 

Nakon ovoga, na zahtjev pripadnika boračke populacije, koju su tokom zasjedanja protestovali ispred Federalnog parlamenta, delegati su glasali i prihvatili amandmane poslanika Mahira Mešalića, koji su usvojeni 10. jula na sjednici Predstavničkog doma.  

 

- Također, Dom naroda usvojio je zaključak po kojem naši članovi Povjerenstva za zajedničko usaglašavanje različito usvojenih tekstova trebaju do 31. sprnja sačiniti usuglašeni tekst zakona kako bi stupio na snagu - dodala je na kraju vanrednog zasjedanja predsjedavajuća Doma naroda Lidija Bradara. 

 

Ukupno 15 prava propisano je zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, a među njima je novčani mjesečni borački dodatak. Za ostvarivanje tog prava, kako je pojasnio ministar Bukvarević, propisane su četiri kategorije.   

 

U prvoj su demobilizirani branitelji s 57 godina života i tri godine učešća u oružanim snagama, u drugoj oni koji su navršili 60 godina života a godinu su proveli u borbi, dok su u trećoj grupi borci stari 65 godina i više. Za njih nema ograničenja u pogledu dužine učešća u ratu. U četvrtoj kategoriji su žene s minimalno 50 godina života, a u oružanim snagama su bile najmanje godinu dana. 

 

- Sve ove kategorije moći će aplicirati za borački dodatak ako nemaju stalnih primanja i najmanje su godinu u evidenciji nezaposlenih - potvrdio je za Fenu Bukvarević. 

 

Kaže da će visinu dodatka određivati množenje procentualnog iznosa minimalne penzije u FBiH s isplatnim koeficijentom čiju će vrijednost određivati godišnje Federalna vlada imajući na umu broj aplikanata i raspoloživi novac u budžetu. 

 

- Za borce koji su u odbrambenim jedinicama proveli od 12 do 24 mjeseca, s koeficijentom će se množiti iznos od 40 posto minimalne penzije, od 24 do 36 mjeseci 50 posto, a za branioce što su u jedinicama bili od 36 do 48 mjeseci, visinu dodatka će odrediti množenje koeficijenta sa šezdesetpostotnim iznosom minimalne penzije u FBiH. Za one koji su u borbi proveli više od 48 mjeseci, dodatak će se računati množenjem koeficijenta sa sedamdesetpostotnim iznosom penzije – dodao je Bukvarević. 

 

Branioci i članovi njihovih porodica, stupanjem na snagu ovog zakona, moći će ostvariti i pravo na zdravstvenu zaštitu, liječenje u inostranstvu, banjsko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje. 

 

Prednost u korišćenju usluga zdravstvenih ustanova, liječenje u drugom kantonu, osiguranje povoljnijih uslova za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju, također su među propisanim pravima. 

 

Predviđena je i pomoć u slučaju smrti, prijevremeno povoljnije penzionisanje, duži godišnji odmor po osnovu učešća u oružanim snagama, zatim stambeno zbrinjavanje, subvencije u plaćanju naknade za pogodnost, naknada za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i za uređenje građevinskog zemljišta. 

 

Zakon najavljuje i pomoć povratnicima, odnosno besplatni priključak na infrastrukturalne mreže (voda, električna energija, gas), kao i prednost bivših boraca pri smještaju u penzionerske domove i gerontološke centre, osiguranje povoljnijih uslova školovanja i pravo na izdavanje identifikacijske kartice demobilisanog branioca. 

 

Propisana je i javna objava jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. 

 

Za provođenje zakona je potrebno 14 miliona KM, s tim da novac treba osigurati u skladu s potpisanim sporazumom Vlade Federacije BiH, predstavnika boračkih saveza, organizacija, udruženja, o dostignutom nivou sredstava u budžetu Federacije BiH na poziciji ovog ministarstva za svaku godinu.  

 


(FENA/mr)

BLIN
KOMENTARI