VIDEO/ Ekološka katastrofa

Velike količine 'Bijelog mora' se izlile u rijeku Spreču, otrovna materija bi mogla doći i do Save!

Hronika 28.04.18, 09:10h

Velike količine 'Bijelog mora' se izlile u rijeku Spreču, otrovna materija bi mogla doći i do Save!
Tekućina iz taložnice “Bijelo more” poplavila je poljoprivredno zemljište i izlila se u rijeku Spreču

 

Općinu Lukavac pogodila je još jedna ekološka katastrofa. Ovoga puta, katastrofa je mnogo širih razmjera. Naime, danas je došlo do pucanja nasipa i isticanja veće količine tekućine sa taloga Bijelog mora iz fabrike Sisecam soda Lukavac.

 

Tekućina iz taložnice “Bijelo more” poplavila je poljoprivredno zemljište i izlila se u rijeku Spreču.

 

- Zbog bazičnih pH vrijednosti ovog taloga došlo je do povećanja pH vrijednosti Spreče. Došlo je do opasnog narušavanja eko sistema rijeke Spreče i do dugotrajnog onečišćenja zemljišta. U narednim danima će se vršiti analiza zemljišta od mjesta pucanja nasipa - izjavio je za SodaLive Abdel Đozić, profesor na Tehnološkom fakultetu u Tuzli.

 

Civilna zaštita u Doboju upozorila je vlasnike bunara uz rijeke Spreču i Bosnu da povećaju uzorkovanje vode, jer se velika količina tečnosti iz taložnika otpadnih voda u Lukavcu u Federaciji BiH izlila u Spreču.

 

Prema procjeni Republičke uprave Civilne zaštite, voda zagađena otrovnom materijom, koja je juče istekla iz fabrike Sisecam soda u Lukavcu u rijeku Spreču, mogla bi prirodnim putem da dospije na područje dobojske regije, a potom nizvodno rijekom Bosnom sve do ušća u rijeku Savu, rekao je ranije portparol Republičke uprave Civilne zaštite Željko Stojanović

 

Na terenu su inspekcijske službe koje žele utvrditi kako je došlo do pucanja nasipa.

 

 

(SodaLive, DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/az)

BLIN
KOMENTARI