ART/OTVORENA GALERIJA SKLOP

Sarajevo: Was is Princip

DEPO Art 09.07.17, 09:53h

Sarajevo: Was is Princip
Udruženje SKLOP je novo udruženje u Sarajevu koje se bavi savremenom umjetnošću.Glavne djelatnosti udruženja su istraživanje, dokumentiranje i prezentiranje umjetnosti. Pokretač SKLOP-a je Sandra Bradvić, historička umjetnosti iz BiH sa međunarodnim iskustvom

 

Udruženje SKLOP počelo zvanično sa radom otvaranjem samostalne izložbe "Was ist Princip" umjetnice Nine Komel (1986, Slavonski Brod/HR).  

 

Komel je dobitnica nagrade The Zvono Award 2016 i u okviru SKLOP-a će predstaviti radove u kojima se bavi tematikom granica i identiteta. Rad time pokreće pitanja vidljivosti i nevidljivosti određenih struktura unutar društveno-političkog sistema ali i sistema same umjetnosti, te preispituje vlastiti identitet, kako umjetnika, tako i posmatrača.

 

Na izložbi  su predstavljena četiri rada. Tri od četiri rada su instalacije u prostoru, nastale u zadnje četiri godine, dok jedan rad predstavlja odliveni objekat, koji sadrži zvuk i koji je nastao prošle godine tokom Komelovog višemjesečnog rezidentnog boravka u New York-u  u okviru nagrade Zvono. Umjetnički rad Nine Komel se generalno odlikuje konceptualnim pristupom, preispitivanjem aktuelnih i relevantnih društveno-političkih zbivanja i okolnosti, kao i formuliranjem kritičnih pitanja koja zahtjevaju aktivno učešće posmatrača. U okviru progama otvaranja izložbe organiziran je i razgovor sa umjetnicom 

 

sklop

 

Udruženje SKLOP je novo udruženje u Sarajevu koje se bavi savremenom umjetnošću.Glavne djelatnosti udruženja su istraživanje, dokumentiranje i prezentiranje umjetnosti. Pokretač SKLOP-a je Sandra Bradvić, historička umjetnosti iz BiH sa međunarodnim iskustvom.

 

Izložba je otvorena naredna dva mjeseca.

 

(DEPO Portal/ak)

 

BLIN
KOMENTARI