Mirko Šarović nakon sjednice Vijeća ministara BiH

Zabrinuti smo zbog veoma složene situacije u 'Agrokoru', dogovorili smo naredne korake

Front 04.05.17, 17:41h

Zabrinuti smo zbog veoma složene situacije u 'Agrokoru', dogovorili smo naredne korake
Zajednički smo konstatovali da, zavisno od preduzetih mjera povjerioca Vlade Hrvatske Ante Ramljaka i kredibilnosti tih mjera, zavisi i cijeli sistem 'Agrokora' u regionu

 

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović je izjavio novinarima da je Vijeće ministara BiH danas razmatralo informaciju o implikacijama krize "Agrokor" na firme kćerke u BiH i uopće na ekonomiju u BiH, koju je pripremilo Ministarstvo na čijem je on čelu.

 

- Svoj fokus je usmjerilo na nekoliko ključnih sastanaka koji su održani u prethodnih nekoliko sedmica, u prvom redu, na ministarsku konferenciju u Beogradu, dva sastanka koja su organizirana u Vladi FBiH i zadnji susret u Vijeću ministara BiH 27. aprila, kojim je predsjedavao predsjedavajući Denis Zvizdić - kazao je ministar Šarović.

 

Po njegovim riječima, na sjednici Vijeća ministara BiH je izražena zabrinutost za „veoma složenu situaciju kada je u pitanju kriza oko Agrokora“.

 

- Zajednički smo konstatovali da, zavisno od preduzetih mjera povjerioca Vlade Hrvatske Ante Ramljaka i kredibilnosti tih mjera, zavisi i cijeli sistem 'Agrokora' u regionu. Zajednički smo na sjednici Vijeća ministara konstatovali da, ukoliko razvoj događaja krene negativnim tokom, da se to može negativno odraziti na kompanije Agrokora u BiH, na više od 1.300 dobavljača, na povjerioce u BiH. Uopće na ekonomiju Bosne i Hercegovine i na više hiljada radnih mjesta, a znamo da ih u 'Agrokoru' ima više od 5.200 - istaknuo je.

 

Dodao je da je, također, na današnjoj sjednici Vijeće ministara BiH zaključilo da je potrebno da aktivnosti nadležnih institucija u BiH budu usmjerene da štite interese bh. kompanija iz sistema "Agrokora", njenih zaposlenih radnika, dobavljača, kooperanata, manjinskih akcionara i domaćih kreditora i da interesi ovih bh. subjekata budu ispred interesa većinskog akcionara Agrokora, „što je za nas suštinski bitno“.

 

Također, naveo je ministar Šarović, Vijeće ministara BiH je zaključilo da zbog povećanog rizika i preventive za moguće zloupotrebe treba da se, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, provedu opsežne i kontinuirane kontrole finansijskih tokova između kompanija i povezanih osoba, robnih tokova, iznošenja izvan zemlje novčanih sredstava, te da zabrane, koliko je to zakonom moguće, sve rizične transakcije koje ne bi bile predmet monitoringa u normalnim okolnostima.

 

- Ovo jesu okolnosti koje nisu u potpunosti redovne i normalne - naveo je.

 

Radi izbjegavanja negativnog uticaja na ekonomske tokove u zemlji kao i da se pomogne normalnom funkcioniranju kompanija, Šarović je kazao da se čini opravdanim i legitimnim da nadležne institucije u BiH na određeno vrijeme zabrane davanje garancija i kreditnih i trgovinskih zaduženja firmi kćerki od matične firme.

 

- Mislimo da je ovaj stav Vijeća ministara BiH također važan, a koji uključuje i da se spriječi preuzimanje dugova većinskog vlasnika "Agrokora" na štetu firmi kćerki u BiH kao i zalaganje imovine ovih kompanija kao garancija za obaveze matične kompanije - napomenuo je.

 

Po njegovim riječima, Vijeće ministara BiH u narednih 15 dana očekuje jasan plan legitimisanog povjerioca Vlade Hrvatske kojim putem će dalje da ide "Agrokor", očekuje u narednih 15 dana tačnu inventuru obaveza "Agrokora" i njegovih kćerki firmi kao i plan isplate dobavljačima kako u centrali tako i u regionu bez diskriminacije kao i druge mjere koje će preuzeti "Agrokor" na saniranju stanja.

 

- Također, Vijeće ministara BiH je konstatovalo da je u posljednjih nekoliko dana došlo i do poremećaja u isplati malim dobavljačima u Hercegovini i u nekim drugim dijelovima BiH, kao i do poremećaja ustaljene prakse da se najvećim dijelom obaveze isplaćuju u naturalnom dijelu, a jedan manji u novčanom. To se vršilo putem firme kćerke "Velprom", no u posljednjih nekoliko dana "Velprom" ne prihvata ovakve aranžmane i traži da se obaveze izvršavaju u potpunosti u novčanom dijelu, što je stvorilo poteškoće kod jednog broja dobavljača - istaknuo je ministar Šarović.

 

Dodao je da Vijeće ministara BiH smatra, ukoliko se to pokaže nužnim, i da se imenuje povjerilac od entitetskih vlada ili s nekog drugog nivoa i s nivoa BiH koji bi vršio monitoring plaćanja finansijskih obaveza, razmjenjivao informacije unutar institucija BiH i pratio ukupna dešavanja u vezi sa "Agrokorom" i o tome izvještvao nadležne institucije.

 

(FENA/md)

 

 

BLIN
KOMENTARI