donesena prvostepena presuda

SUD BiH: Ivan Antunović i 'drugi' proglašeni krivim za organizirani kriminal

Hronika 15.05.24, 17:53h

SUD BiH: Ivan Antunović i 'drugi' proglašeni krivim za organizirani kriminal
Istovremeno, od optuženih se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnih djela - od Antunovića novčani iznosi od 230.305 eura, 69.830 KM i iznos od 55.780 KN; od Kovačevića 500 eura i 600 KM; od Vuletića 112.800 eura i od Hodžića 213.000 eura


 

Sud Bosne i Hercegovine donio je prvostepenu presudu u predmetu Ivan Antunović i drugi kojom su optuženi Ivan Antunović, Borislav Kovačević, Mario Vuletić i Haris Hodžić proglašeni krivim za organizirani kriminal.


Antunović je proglašen krivim kao lice koje je organiziralo i rukovodilo grupom za organizirani kriminal, a u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama.


Borislav Kovačević, Mario Vuletić i Haris Hodžić su proglašeni krivim kao pripadnici grupe za organizirani kriminal, u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama.


Sud je optuženom Ivanu Antunoviću izrekao kaznu zatvora u trajanju 14 godina, u koju kaznu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, a kao sporednu, Sud je izrekao novčanu kaznu od 100.000 KM.


Borislavu Kovačeviću izrečena je kazna zatvora od šest godina, u koju se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, Mariju Vuletiću sedam godina, u koju se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru i Harisu Hodžiću kaznu zatvora od sedam godina, u koju se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru.


Istovremeno, od optuženih se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnih djela - od Antunovića novčani iznosi od 230.305 eura, 69.830 KM i iznos od 55.780 KN; od Kovačevića 500 eura i 600 KM; od Vuletića 112.800 eura i od Hodžića 213.000 eura.


Sud je optuženog Ivana Antunovića, Borislava Kovačevića i Nikolu Boškovića oslobodio od optužbi za počinjenje pojedinih krivičnih djela navedenih pod određenim tačkama oslobađajućeg dijela izreke presude.


Nadalje, u odnosu na optužene Ivana Antunovića, Borislava Kovačevića i Nikolu Boškovića istom presudom, u određenim tačkama navedenim u odbijajućem dijelu izreke presude, odbijena je optužba za krivično djelo organizirani kriminal.


Protiv ove presude moguće je izjaviti žalbu Apelacionom odjeljenju u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude, saopćeno je iz Suda BiH.


(FENA/jk)

BLIN
KOMENTARI