Prilika

Ovo je plan zapošljavanja u policijskim agencijama, ko se sve može zaposliti?

Biznis Klub 20.04.24, 12:37h

Ovo je plan zapošljavanja u policijskim agencijama, ko se sve može zaposliti?
SIPA planira izvršiti odabir 15 kadeta za čin policajac te 15 kadeta za čin mlađi inspektor

 

 

Državni ministri uskoro bi trebali razmatrati Prijedlog odluke o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou Bosne i Hercegovine u 2024. godini za Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA), Direkciju za koordinaciju policijskih tijela i Graničnu policiju, piše Faktor.

 

SIPA planira izvršiti odabir 15 kadeta za čin policajac te 15 kadeta za čin mlađi inspektor.

 

- Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije sistematizovano je 680 radnih mjesta policijskih službenika od kojih je trenutno popunjeno 525 radnih mjesta, a upražnjeno je 155. 

 

Napominju da je do kraja 2024. planiran prestanak radnog odnosa u Agenciji 15 zaposlenih po osnovu zakonom propisanih uvjeta za prestanak radnog odnosa.

 

- S obzirom na naprijed navedeno nesporno je da Agencija u 2024. može planirati prijem još 15 kadeta za čin "mlađi inspektor", jer njihovim prijemom neće biti prekoračena gornja granica dozvoljenog broja zaposlenih u Agenciji od 789 izvršilaca, a također i broj radnih mjesta policijskih službenika u činu mlađi inspektor koja će se popuniti putem prijema kadeta, sve u skladu s Odlukom o načinu popunjavanja upražnjenih radnih mjesta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu - stoji u Prijedlogu odluke.

 

U Direkciji za koordinaciju policijskih tijela, utvrđuje se prijem 50 kadeta u činu policajac u 2024.

 

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Direkciji ukupno je predviđeno 1.268 zaposlenih, od čega 1.135 policajaca, od kojeg broja je trenutno popunjeno 766 radnih mjesta sa 29. februarom ove godine, pri čemu se vodi računa da ukupan broj ne prelazi 877.

 

- Prijedlogom Odluke je precizirano da u 2024. se raspiše javni oglas za prijem 50 kadeta u početnom činu policajac, koje bi 01. septembra 2025. bili upućeni na školovanje u Agenciju za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, po prethodno utvrđenom dogovoru i raspoloživim kapacitetima i odobrenim sredstvima Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, a koje bi trajalo do 30. marta 2026.

 

Ostatak teksta pročitajte ovdje.

 

(DEPO PORTAL/mm)

BLIN
KOMENTARI