VIJEĆE ZA ŠTAMPU PREDSTAVILO

Pravna pomoć medijima: Od sada lakša borba protiv tužbi za klevetu, formirana koalicija medijskih advokata

Mediji 06.03.24, 14:43h

Pravna pomoć medijima: Od sada lakša borba protiv tužbi za klevetu, formirana koalicija medijskih advokata
Sloboda izražavanja u BiH ozbiljno je narušena nizom zakonodavnih inicijativa koje su dovele u opasnost rad novinara, a u nekim slučajevima i njihovu sigurnost

 

 

Vijeće za štampu i online medije u Bosni i Hercegovinu predstavilo je danas Koaliciju medijskih advokata, dio projekta "Pravo i mediji - Zajedno u zaštiti slobode izražavanja" koji finansira UNESCO/Global Media Defence Fund.

 

Projekt koordinatorica Vijeća Maida Bahto Kestendžić kazala je da je cilj projekta bio ukazati na prednosti samoregulacijskog mehanizma kao sredstva zaštite medija od tužbi za naknadu štete zbog klevete te identifikacija najmanje jednog predmeta pogodnog za pokretanje strateške parnice, kako bi se unaprijedio stepen zaštite slobode izražavanja u BiH.

 

Pored edukacije novinara i urednika o važnosti i prednostima samoregulacijskog mehanizma kroz učešće u sjednicama Žalbene komisije Vijeća, dodala je, u okviru projekta je formirana Koalicija medijskih advokata u BiH.

 

Predstavnik UNESCO Antenna Ureda u Sarajevu Joshua Massarenti kazao je da je ta koalicija zvanično osnovana potpisivanjem Deklaracije u Konjicu u januaru 2024. godine na konferenciji koja je okupila 14 advokata iz BiH.

 

Tvrdi da je sloboda izražavanja u BiH ozbiljno narušena nizom zakonodavnih inicijativa koje su dovele u opasnost rad novinara, a u nekim slučajevima i njihovu sigurnost.

 

Podsjetio je da su u augustu 2023. stupile na snagu izmjene i dopune krivičnog zakona Republike Srpske, koji nije ograničen samo na Republiku Srpsku jer su odluke sudova sa sjedištem u jednom entitetu pravno obavezujuće na području cijele države Bosne i Hercegovine, čime je kleveta zvanično kriminalizovana.


Također, dodao je, Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, te Zakon o medijima u Republici Srpskoj dodatni su vidovi pritiska na medije, civilno društvo i demokratiju u Bosni i Hercegovini.

 

- Takve zakonodavne inicijative su u direktnoj suprotnosti sa ponovljenim obavezama rukovodstva Republike Srpske da unaprijedi evropske integracije, posebno ključnog prioriteta 12 o slobodi izražavanja i medija - kazao je.

 

Provedbom projekta "Pravo i mediji - zajedno u zaštiti slobode izražavanja", Vijeće za štampu i online medije u BiH, nadležno za samoregulatorni mehanizam, kazao je, ublažilo je nepovoljno pravno i društveno okruženje kada je u pitanju sloboda izražavanja i rad medija i novinara.

 

- Pružanjem podrške u postupku besplatne medijacije koji je isključiva nadležnost Vijeća za štampu i online medije u BiH, građanima je omogućeno da budu zadovoljniji ovom vrstom zaštite svog prava na slobodu izražavanja i rjeđe se odlučuju na pokretanje sudskog postupka za naknadu štete zbog klevete, čime se direktno pomaže medijima u BiH, kojima, osim tužbi za klevetu, sada prijeti i neposredna opasnost od pokretanja krivičnog postupka zbog obavljanja svog novinarskog poziva - istakao je.


Naglasio je da je u posljednje dvije godine, kroz Globalni fond za odbranu medija, UNESCO pružio podršku za više od 75 lokalnih, regionalnih i globalnih neprofitnih organizacija koje rade na jačanju pravne zaštite novinara i/ili poboljšanju slobode medija kroz relevantno istraživačko novinarstvo i strateške parnice.

 

Dodao je da je u Bosni i Hercegovini, UNESCO također angažiran na jačanju slobode izražavanja, offline i online, sa još dva projekta: "Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi: Podrška novinarstvu kao javnom dobru", gdje je Vijeće za štampu ključni partner, te "Društveni medija za mir" koji je doprinio uspostavljanju Koalicije za slobodu izražavanja i moderiranja sadržaja tokom 2023. godine, kako bi se stvorilo besplatno i zdravo online okruženje za građane.

 

- U skladu sa svojim mandatom, UNESCO je više nego ikada posvećen pružanju podrške novinarima, medijskoj zajednici i njegovanju slobode izražavanja - zaključio je Massarenti.

 

Članica Koalicije medijskih advokata Irena Puzić-Obradović kazala je su ugrožena sva prava, ukoliko se ugrozi pravo na slobodu izražavanja.

 

- Ono što našem cijelom društvu ne dostaje, onda je to adekvatna senzibilizacija u smislu da javnost shvati o čemu se radi – koja je uloga medija i novinara i zato je ta profesija toliko važna za sve. Ako nema slobodnih medije, nemate ni dobro zdravstvo ni školstvo - istakla je.

 

Tvrdi da je uloga novinara posebna kada su u pitanju ta prava te da je njihov zadatak i cilj da i novinare poduče o onome što je bitno, šta je to što je relevantno.


Koordinator Koalicije advokat Dražen Zubak je kazao da se u sudovima u BiH vodi veliki broj predmeta za naknadu štete radi klevete te da su kroz analizu utvrdili probleme koji se javljaju advokatima koji zastupaju medije ili novinara.

 

- Mi smo spremni pružati pravnu pomoć medijima i medijskim djelatnicima u takvoj vrsti sporova i izražavamo apsolutnu podršku - poručio je.

 

Naglasio je da su uočili određene probleme u pojedinim slučajevima nepoštivanja Kodeksa za štampu i online medije te je ukazao na potrebu za edukacijom pravosudnih djelatnika, advokata, kao i novinara, kako bi poboljšali razvoj medijske kulture.

 

(FENA/mm)

BLIN
KOMENTARI