život ispod granice dostojanstva

Ministar Delić saslušao penzionere te im pojasnio kako će rješavati njihove probleme: 'Korak po korak...'

Hronika 02.03.24, 11:43h

Ministar Delić saslušao penzionere te im pojasnio kako će rješavati njihove probleme: 'Korak po korak...'
Ministar Delić sastao se sa predstavnicima penzionera i Zavoda PiO; sa sastanka poručeno da sve tri strane zajedno nastupaju kao jedna u poboljšanju statusa penzionera u Federaciji

 

 

Na sastanku federalnog ministra rada i socijalne politike Adnana Delića s predstavnicima Saveza penzionera i Zavoda penzijsko - invalidskog osiguranja intenzivno su analizirani složeni izazovi i teški uvjeti života s kojima se penzioneri u Federaciji BiH suočavaju svakodnevno. Razmatran je niz pitanja, uključujući visinu penzija u odnosu na troškove života, pristup zdravstvenoj zaštiti, socijalnim uslugama i drugim bitnim faktorima koji utječu na kvalitet njihovog života. 


Predstavnici penzionera istakli su konkretne primjere neadekvatnih penzija velike većine penzionera u odnosu na troškove života, nedostatak pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti i socijalnim uslugama, kao i izazove povezane s usamljenošću i neaktivnošću, starenjem i umiranjem u samoći zbog skupoće smještaja za stara i iznemogla lica. 


Ministar Delic, zajedno sa saradnicima iz Ministarstva i Zavoda, te predstavnicima penzionera, ozbiljno je analizirao težak položaj penzionera koji traje već niz godina, a analizirani su i prijedlozi penzionera koji bi uključivali ne jednokratne vidove podrške, već trajnija rješenja za predstavnike ove populacije. 


Ministar je pažljivo saslušao primjedbe i prijedloge predstavnika penzionera, te izrazio odlučnost da se pronađu dugoročna i održiva rješenja. 


- Predstavnici penzionera iznijeli su konkretne prijedloge i probleme s kojima se suočavaju njihovi članovi i to su realni problemi koji traju i koji se moraju početi rješavati. Govorimo o najbrojnijoj populaciji u Federaciji, odnosno gotovo jednoj petini ukupnog stanovništva, od kojih vise od polovine živi ispod granice dostojanstva. Tome je doprinijelo populističko rješavanje problema ove populacije koje je trajalo godinama i mi sad imamo ozbiljan problem koji će se morati rješavati u fazama, korak po korak, ako želimo poboljšati status i kvalitet ne ovih ljudi koji su sada u penziji, nego svih nas koji ćemo jednog dana biti u penziji. Ako na takav način budemo svi razmišljali postoji mogućnost da se pronađu volja i adekvatna rješenja - kazao je nakon sastanka ministar Delić.


Također, tokom sastanka istaknuta je i važnost promicanja aktivnog starenja i socijalne integracije penzionera kroz različite programe i aktivnosti, te je ministar iskoristio priliku i upoznao penzionere s programom gerontodomaćica koji Ministarstvo razvija u saradnji s UN Women BiH, a koji u svojoj biti, podrazumijeva podršku i pomoć u kući za stare i iznemogle osobe.  


Predstavnici penzionera naglasili su kvalitetnu saradnju s ministrom i Ministarstvom, kao i Zavodom PiO, te podcrtali da će zajedno s resornim ministarstvom i Zavodom zastupati dogovorene stavove, te da od dogovora neće odstupati. 


Ovaj sastanak održan je kao radno - konzultativni sastanak pred zajednički sastanak sa kolegijem Vlade FBiH koja je jedina meritorna i nadležna da se bavi sistemskim rješavanjem statusa penzionera, saopćeno je iz Federalnog ministarstvg rada i socijalne politike.


(DEPO PORTAL/ad)

BLIN
KOMENTARI