Važni podaci

Predstavljena publikacija, podaci o statusu muškaraca i žena u različitim segmentima bh. društva

Hronika 22.02.24, 12:58h

Predstavljena publikacija, podaci o statusu muškaraca i žena u različitim segmentima bh. društva
Podaci ukazuju na trendove i obrasce ponašanja te pomažu shvatanju kako gender pitanja utiču na pojedince i društvo općenito te na potrebu za promjenama i intervencijama radi postizanja rodne ravnopravnosti

 

 

Publikacija "Žene i muškarci u Bosni i Hercegovini" čiji sadržaj su rodno razvrstani podaci što ukazuju na status muškaraca i žena u različitim sferama društva, predstavljena je na konferenciji u Sarajevu organiziranoj u saradnji s Agencijom za statistiku BiH i Agencijom za ravnopravnost spolova BiH u projekta "Podrška za rodnu ravnopravnost“.

 

Osim predstavnika Agencije za statistiku BiH i Agencije za ravnopravnost spolova BiH, koferenciji su prisustvovali ministar za ljudska prava BiH Sevlid Hurtić i drugi akteri i partneri u navedenom projektu.

 

Publikaciju ove vrste Agencija za statistiku BiH objavljuje u kontinuitetu od 2005. godine.

 

Direktorica Agencije Vesna Ćužić je uoči konferencije izjavila novinarima da podaci, u usporedbi od prvog do najnovijeg monitoringa, govore da je bosanskohercegovačko društvo još uvijek tradicionalno, da je prirodni priraštaj negativan a žene prvorotke sve starije. U segmentu obrazovanja, među doktorima nauka više je muškaraca mada žene prednjače u ukupnom broju upisanih studenata na fakultetima. U upravnim odborima sportskih saveza žena je svega sedam-osam posto bez obzira na to o kojem sportu je riječ, kazala je također Ćužić zamoljena od novinara za usporedbu podataka i trendova na osnovu prve i najnovije publikacije.

 

Ona je rekla da publikacija „Žene i muškarci“ sadrži podatke iz različitih statističkih oblasti, razvrstane po spolu, te daje uvid u razilike i nejednakost statusa muškaraca i žena u različitim sferama društva kao što su zdravstvo, obrazovanje, politika, zapošljavanje i druge.

 

Podaci ukazuju na trendove i obrasce ponašanja te pomažu shvatanju kako gender pitanja utiču na pojedince i društvo općenito te na potrebu za promjenama i intervencijama radi postizanja rodne ravnopravnosti.

 

Veći dio podataka rezultat je istraživanja Agencije u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku. Manji dio je preuzet od drugih državnih i entitetskih institucija. 

 

- Vjerujemo da će publikacija doprinijeti prepoznavanju značaja rodne statistike kojom se osiguravaju podaci potrebni nadležnim zakonodavnim i izvršnim organima uprave svih nivoa vlasti u BiH kako bi ispunili njihovu zakonsku obavezu praćenja realizacije programskih ciljeva iz Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine i tako osigurali provođenje međunarodnih standarda u oblasti ravnopravnosti spolova – izjavila je Ćužić, izražavajući nadu da će publikacija doprinijeti razbijanju stereotipa i unapređenju spolne ravnopravnosti u svim vidovima javnog i privatnog života.

 

Projekt "Podrška za rodnu ravnopravnost" finansira Švedska, pa je Čužić zahvalila Vladi te zemje i partnerima u njegovoj realizaciji – Agenciji za ravnopravnost spolova BiH, organizaciji UN Women i svima koji su doprinijeli u pripremi, izradi i objavi publikacije.

 

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović Hadžiabdić u izjavi novinarima je podsjetila da novi Gender akcioni plan BiH 2023-2027. sadrži ciljeve, programe i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u najvažnijim oblastima života i rada, i to – sprečavanju nasilja na osnovu spola, javnom i političkom životu, radu i zapošljavanju, obrazovanju, nauci, kulturi i sportu, zdravstvu, prevenciji i zaštiti zdravlja, socijalnoj zaštiti, rodu i sigurnosti te ravnopravnosti spolova u kontekstu zaštite okoliša i klimatskih promjena.

 

Publikacija "Žene i muškarci u BiH“ sadrži važne statističke podatke o učešću žena i muškaraca u oblastima kojima se bavi ovaj gender akcioni plan.

 

- To je od ključne važnosti u ispunjavanju obaveza naše institucije u skladu s nadležnostima iz Zakona o ravnopravnosti splova u BiH odnosno naše funkcije korodinacije i praćenja napretka u provedbi mjera iz Gender akcionog plana i njegovog krajnjeg uticaja na stvarni život i nivo ravnopravnosti u našem društvu – kazala je Filipović Hadžaibdić.

 

Sljedeći korak institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova, ali i svih aketra koji pripremaju, donose i provode politike je analiza dobivenih podataka, analiza trendova i kretanja u poređenju s prethodnim godinama, kao i analiza uzroka što su doveli do nejednakosti u zastupljenosti žena i muškaraca u određenim oblastima.

 

Za planiranje i provođenje mjera za postizanje ravnopravnije zastupljenosti spolova u određenoj oblasti ili djelatnosti, potrebno je adresirati uzroke koji su dominantno doveli do neravnopravnosti, rekla je direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

 

Publikacija „Žene i muškarci u Bosni i Hercegovini“ ključni je alat za pripremu takvih politika te identifikaciju prioriteta i novih izazova, zaključila je ona.

 

(FENA/dg)

BLIN
KOMENTARI