oglasio se

Ministar Rimac objasnio zašto nije dao saglasnost za imenovanje direktora KCUS-a

Front 21.02.24, 16:48h

Ministar Rimac objasnio zašto nije dao saglasnost za imenovanje direktora KCUS-a
Nadalje napominjemo da niti jednim propisom nije definiran rok za davanje saglasnosti za izbor generalnog direktora, a kako se špekuliralo u javnosti. S tim u svezi, treba uzeti u obzir i da je dokumentacija tražena od Upravnog vijeća KCUS-a kompletirana tek 09.02.2024. godine

 


Dr. Ismet Gavrankapetanović neće biti imenovan za direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. On nije dobio saglasnost ministra zdravstva Federacije BiH Nediljka Rimca.

 

Kako navode iz Federalnog ministarstva zdravstva, oni su danas obavijestili Upravno vijeće Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu da ne daju saglasnost za imenovanje Gavrankapetanovića.

 


- Naime, dana 29.12.2023. godine ovo ministarstvo je zaprimilo zahtjev Upravnog vijeća KCUS-a za davanje saglasnosti na Odluku o izboru prof.dr. Gavrankapetanovića za generalnog direktora KCUS-a, sukladno članku 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

 

U međuvremenu, Ministarstvo je zaprimilo više prigovora kojima se osporava procedura izbora, te je bilo u obvezi ispitati da li je konkretno imenovanje zasnovano na Zakonu i propisima donijetim na temelju Zakona.

 

U cilju zakonitog i transparentnog postupanja u postupku izdavanja saglasnosti, Ministarstvo je zatražilo od Upravnog vijeća KCUS-a da dostavi kompletnu dokumentaciju, vezano za konkurs, prijave i dokumentaciju kandidata, zapisnike i ostalo, te zatražilo mišljenje drugih institucija, obzirom da je prvobitno dostavljena samo Odluka Upravnog vijeća o imenovanju Generalnog direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

 

Uvidom u dostavljeni spis utvrđene su nepravilnosti po više osnova u dostavljenoj dokumentaciji prof.dr. Gavrankapetanovića, te da Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i propisima donijetim na temelju ovog zakona, utvrđeni uvjeti za generalnog direktora nisu u cijelosti ispunjeni, zbog čega se nije mogla dati saglasnost na traženo imenovanje sukladno ovlastima iz članka 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Napominjemo da je navedeno detaljno obrazloženo u aktu Federalnog ministarstva zdravstva o nedavanju saglasnosti, koji je upućen Upravnom vijeću KCUS-a i Vladi Federacije BiH.

 

Ministar Rimac iznimno poštuje kredibilitet prof.dr. Gavrankapetanovića radi čega ističemo da je odluka ministra Rimca isključivo pravne prirode, a nikako motivirana političkim ili bilo kojim drugim pritiscima i razlozima.

 


Nadalje napominjemo da niti jednim propisom nije definiran rok za davanje saglasnosti za izbor generalnog direktora, a kako se špekuliralo u javnosti. S tim u svezi, treba uzeti u obzir i da je dokumentacija tražena od Upravnog vijeća KCUS-a kompletirana tek 09.02.2024. godine.

 

Posebno naglašavamo da rad i funkcioniranje Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu niti u jednom trenutku nisu ugroženi, s obzirom na to da još traje mandat privremenog Upravnog vijeća i v.d. direktora.

 

Daljnja procedura, nakon nedavanja saglasnosti na imenovanje generalnog direktora, u nadležnosti je Upravnog vijeća KCUS-a, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti - navodi se u saopćenju.

 

(DEPO PORTAL/af)

BLIN
KOMENTARI