MNOGO BURE ZBOG RTV TEKSE

Je li na pomolu rješenje: Poslovodni odbor RTV FBiH prihvata sve zahtjeve sindikata BHRT i RTV FBiH OD 17. januara

Mediji 18.01.24, 09:11h

Je li na pomolu rješenje: Poslovodni odbor RTV FBiH prihvata sve zahtjeve sindikata BHRT i RTV FBiH OD 17. januara
Crpeći jedini nesporni zakonski legitimet za naplatu rtv takse na području Federacije BiH, a u cilju osiguranja redovnih plaća za radnike i BHRT i RTV F BiH, RTV Federacije BiH je spremna i na bilateralni sporazum s Elektroprivredom BiH

 

 

 

Poslovodni odbor Radiotelevizije Federacije BiH u cijelosti prihvaća zajedničke zahtjeve sindikalnih organizacija BHRT-a i RTV Federacije BiH kojima se na jedini zakonski ispravan način rješava aktualna problematika naplate rtv takse na teritoriji Federacije BiH. 


Smatramo razumnim zahtjev sindikata za hitnim potpisivanjem Aneksa na postojeći Ugovor o naplati rtv takse na razdoblje od šest mjeseci kako bi se osigurala redovna primanja za radnike oba Javna servisa sa sjedištem u Sarajevu i postavio vremenski okvir za trajno rješenje problema financiranja državnih i entitetskih radio-televizijskih kuća u našoj zemlji.


Otvoreni smo za sva rješenja koja će u zadanom vremenskom okviru osigurati trajno financiranje Javnih servisa u BiH.


Crpeći jedini nesporni zakonski legitimet za naplatu rtv takse na području Federacije BiH, a u cilju osiguranja redovnih plaća za radnike i BHRT i RTV F BiH, RTV Federacije BiH je spremna i na bilateralni sporazum s Elektroprivredom BiH.


Dosljedno poštivanje zakona, konstruktivni dijalog, osiguranje primanja za radnike obje kuće i nesmatano produciranje programskih sadržaja i dalje će biti osnovni postulati djelovanja Poslovodnog odbora RTV Federacije BiH - navodi se u saopćenju.

 

(DEPO PORTAL/ad)

 

 

BLIN
KOMENTARI