teške optužbe

Poslovodni odbor RTV FBiH:'Karamehmedović po napuhanim cijenama kupuje sadržaj od bliskih...'

Mediji 15.01.24, 18:51h

Poslovodni odbor RTV FBiH:'Karamehmedović po napuhanim cijenama kupuje sadržaj od bliskih...'
Poslovodni odbor RTV Federacije se također nada da ova sredstava neće biti zloupotrebljena za nastavak selektivne uplate doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje privilegiranim članovima menadžmenta i uredništva BHRT-a.

Poslovodni odbor Radio-televizije Federacije BiH želi upozoriti radnike na nove manipulacije koje provodi generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović šireći laži o neuplaćenim sredstvima od RTV takse koje je Elektroprivreda BiH uplatila 9. januara 2024. godine.

 

Kao i svih prethodnih šest godina, od kada je Ugovor o naplati RTV takse na snazi, RTV Federacije je i ovaj  put uplatila ukupna pripadajuća sredstva BHRT-u u skladu sa važećim zakonskim normama i računovodstvenim procedurama. Belmin Karamehemdović zna da je to bila praksa svih ovih šest godina od kada se RTV taksa naplaćuje preko Elektroprivrede BiH.

 

Poslovodni odbor RTV Federacije BiH se, ipak, nada da će Karamehemdović bar u ovoj teškoj situcaiji prekinuti jednu drugu praksu. Naime, svih ovih godina Karamehemdović, umjesto svojim radnicima, novac  BHRT-a prioriteno uplaćuje bliskim privatnim produkcijskim kućama od kojih po napuhanim cijenama kontinuirano kupuje programske sadržaje. Opće je poznato da su se na taj način milioni maraka od BHRT-a slili u privatne džepove vlasnika ovih produkcijskih kuća. Nadamo se da će ovaj put novac biti iskorišten za uplatu plata i ostalih primanja radnicima BHRT-a.

 

Poslovodni odbor RTV Federacije se također nada da ova sredstava neće biti zloupotrebljena za nastavak selektivne uplate doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje privilegiranim članovima menadžmenta  i uredništva BHRT-a.

 

S obzirom na to da je ovo i završna uplata iz Elektroprivrede BiH po važećem Ugovoru, pozivamo sve članove sindikata da pozitivno utječu na Karamehemdovića kako bi se potpisivanjem Aneksa nastavila jedina moguća zakonska naplata RTV takse na području Federacije BIH od koje ovisi egzistencija radnika oba javna servisa sa sjedištem u Sarajevu.

 

 

(DEPO PORTAL/af)

BLIN
KOMENTARI