OBAVIJEST IZ PU FBIH

Poziv poreznim obveznicima za podnošenje prijava i izmirenje obaveza: Rok je do 29. decembra, a evo kolike su kazne...

Biznis Klub 11.12.23, 18:08h

Poziv poreznim obveznicima za podnošenje prijava i izmirenje obaveza: Rok je do 29. decembra, a evo kolike su kazne...
Cilj Porezne uprave je da svaki porezni obveznik ispunjava zakonom propisane obaveze, da ih sam dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika i da za svaku uslugu izda račun - navodi se u saopćeju PU FBiH

 

 

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike da je do kraja poslovne godine ostalo još 15 radnih dana i poziva ih da do 29. decembra podnesu dospjele nepodnesene porezne prijave i izmire svoje porezne obaveze, te poslovnu 2024. godinu započnu bez starih obaveza.  


Podnošenjem poreznih prijava i plaćanjem poreznih obaveza, u skladu sa zakonom, porezni obveznici neće biti izloženi riziku izricanja kazni, i to: za neplaćanje poreza na dobit do 100.000 KM, za nepodnošenje poreznih prijava do 100.000 KM, za neplaćanje doprinosa do 5.000 KM, kao ni riziku plaćanja kamate po stopi od 0,04 posto dnevno, odnosno na godišnjem nivou 14,6 posto.


Porezna uprava podsjeća porezne obveznike da su dužni da dobrovoljno prijavljuju i plaćaju svoje obaveze. Dobrovoljnim podnošenjem poreznih prijava, u obliku, na mjestu i u rokovima propisanim poreznim zakonima, te plaćanjem poreznih obaveza u skladu sa važećim propisima, porezni obveznici izvršavaju svoju zakonsku dužnost.


Poreznoj upravi nije cilj da prisilno naplaćuje javne prihode, da obračunava troškove prisilne naplate u iznosu od pet posto duga, i da sankcionira porezne obveznike.


Cilj Porezne uprave je da svaki porezni obveznik ispunjava zakonom propisane obaveze, da ih sam dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika i da za svaku uslugu izda račun.


Porezni obveznici koji imaju dug po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31. decembra 2019. godine, imaju mogućnost da uplatom glavnog duga i troškova postupka prinudne naplate ostvare pravo na otpis zateznih kamata.


Zahtjev za otpis zateznih kamata (Obrazac ZAOK), porezni obveznici mogu preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH www.pufbih.ba, u dijelu obrasci - Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode, ili na linku http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/baf1d-obrazac-zaok.pdf, a on se podnosi neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave FBiH kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH. 


Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima i drugim propisima.


Porezna uprava FBiH zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji su uredno izvršavali svoje porezne obaveze i poziva i ostale porezne obveznike da to blagovremeno čine i tako racionaliziraju svoje poslovanje. 

 

(FENA/ad)

 

 

BLIN
KOMENTARI