ambasador Sjedinjenih Američkih Država

Sporna izjava Murphyja: 'Umjesto ustupanja na korištenje, državnu imovinu bi prebacivao na drugog vlasnika'

Front 30.05.23, 15:40h

Sporna izjava Murphyja: 'Umjesto ustupanja na korištenje, državnu imovinu bi prebacivao na drugog vlasnika'
Međutim, daljnje objašnjenje američkog ambasadora koje je uslijedilo zapravo je sporno i njemu se duboko protive probosanski politički akteri u Bosni i Hercegovini, kao uostalom i presude Ustavnog suda BiH

 

Michael Murphy, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, u intervjuu za Al Jazeeru odgovarao je na pitanje o državnoj imovini, a nakon što je u nedavnom saopćenju te ambasade iznesen kontroverzan stav u vezi sa državnom imovinom Bosne i Hercegovine. 

 

Između ostalog, pitanje za Murphyja je glasilo: U izjavi Vaše ambasade spominje se mogućnost da državna imovina bude u vlasništvu drugih nivoa vlasti. Na šta ste mislili?

 

- Tvrdnje vlasti RS-a da ne postoji državna imovina i da su entiteti njeni vlasnici potpuno je pogrešna. To je pravna fikcija. Iz Ustava i međunarodnog prava sasvim jasno slijedi da je Bosna i Hercegovina jedna od država nasljednica bivše Jugoslavije, jednako kao što su to Srbija i Hrvatska.

 

Isto kao što su te zemlje morale riješiti pitanje državne imovine na takozvanom nacionalnom, u ovom slučaju državnom nivou, mora i BiH.


Koliko god puta vlasti RS-a tvrdile suprotno, to ne mijenja ove fundamentalne činjenice. To je prva i najvažnija stvar. Državna imovina pripada državi. A šta to znači?

 

To znači da je potreban zakon na državnom nivou koji bi regulirao i riješio ova pitanja, nastala kao posljedica raspada Jugoslavije. Već smo čuli takav primjer u diskusijama o tome šta čini državnu imovinu u sferi odbrane, recimo, kada su država BiH, Oružane snage, Ministarstvo odbrane razmatrali nepokretnu imovinu koja je prebačena na državu i zaključili da im je jedna potrebna, a druga ne. Jedna je važna za BiH i Oružane snage, takozvana perspektivna imovina, a druga nije – kazao je Murphy.

 

Međutim, daljnje objašnjenje američkog ambasadora koje je uslijedilo zapravo je sporno i njemu se duboko protive probosanski politički akteri u Bosni i Hercegovini, kao uostalom i presude Ustavnog suda BiH.

 

- Ako postoji imovina koja nije potrebna, ne morate je zadržati i država je može prebaciti na drugog vlasnika: općinu, kanton, pa čak i entitet - izjavio je Murphy.

 

Regulisanje pitanja državne imovine ne znači njenu podjelu i upisivanje vlasništva, knjiženje, na BiH i niže nivoe vlasti, složit će se probosanski politički akteri i pravna struka. Pitanje državne imovine, objašnjeno je više puta i u suprotnosti je sa ovim stavom Ambasade SAD-a i ambasadora Murphyja. Imovina je isključivo državno vlasništvo, ali država njeno korištenje može ustupiti drugim nivoima vlasti, što je potrebno regulirati zakonom. Dakle, država može korištenje ustupiti drugome, a nikako se vlasništvo ne može knjižiti na druge, suprotno onome što, sudeći po posljednjoj izjavi, zagovara Michael Murphy.

 

(DEPO PORTAL/af)

 

BLIN
KOMENTARI