Odgođeno 2.047 ročišta

Zbog lažnih dojava o postavljenim bombama ugrožen rad Općinskog suda u Sarajevu

Hronika 25.05.23, 11:00h

Zbog lažnih dojava o postavljenim bombama ugrožen rad Općinskog suda u Sarajevu
U toku 2022. godine ovaj sud zaprimio je 14 lažnih dojava o postavljenim minsko-ekplozivnim napravama, a odgođeno je čak 2.047 ročišta

 

 

Općinski sud u Sarajevu se već duži period susreće sa problemom anonimnih dojava o postavljenim minsko-eksplozivnim napravama u zgradi suda. Pri tome se svaki put potpuno obustavlja rad suda do okončanja kontradiverzionog pregleda prostorija, uposlenici su primorani napustiti radna mjesta, otkazuje se veliki broj ročišta, a što u konačnici ima nesagledive posljedice na rezultate rada suda, ostvarenu normu sudija, ali i na materijalne izdatke kako suda tako i stranaka u postupku.
 

U toku 2022. godine ovaj sud zaprimio je 14 lažnih dojava o postavljenim minsko-ekplozivnim napravama, a odgođeno je čak 2.047 ročišta, saopćeno je iz Općinskog suda u Sarajevu. 
 

Trend lažnih dojava nastavljen  je i u 2023. godini. Naime, u periodu od 1. januara do 23. maja 2023. godine, zbog deset lažnih dojava o postavljenim minsko-eksplozivnim napravama, u ovom sudu je ukupno odgođeno 1.239 ročišta. Tome treba dodati i veći broj stranaka koje su bile uskraćene za usluge u Zemljišnoknjižnom uredu, Odjeljenju registra za upis pravnih lica te ostalim službama u okviru ovog suda, kao i stranke koje nisu mogle pristupiti ročištima, a došle su iz drugih kantona ili čak drugih država. Bitno je napomenuti i činjenicu da je odgodom ovolikih broja ročišta učinjena i velika materijalna šteta Kantonu Sarajevo.
 

Ova negativna pojava svakako utječe na rezultate rada sudija, sudskih odjeljenja kao i suda u cjelini, te je prostim računanjem, kada se uzme u obzir da prosječno trajanje kontra divrezionog pregleda iznosi od tri i po do četiri sata, jasno da su uposlenici ovog suda u 2022. godini zbog lažnih dojava bili odsutni sa posla sedam radnih dana. Identičan trend nastavljen je i u ovoj godini kada su uposlenici ovog suda od početka godine do danas radili pet radnih dana manje.
 

S obzirom da su anonimne dojave o postavljenim minsko-eksplozivnim napravama u pravosudnim institucijama u posljednje vrijeme jako učestale, te da znatno utječu na rad i normalno funkcionisanje pravosudnih institucija u Kantonu, na efikasnost pravosuđa u cjelini, ali i na percepciju javnosti o pravosuđu, u Općinskom sudu Sarajevo se nadaju da će nadležni organi u što skorije vrijeme poduzeti sve aktivnosti s ciljem iznalaženja konačnog rješenja problema anonimnih dojava.

 

(DEPO PORTAL/dg)

BLIN
KOMENTARI