Vanredna telefonska sjednica

Vijeće ministara BiH usvojilo program ekonomskih reformi prema smjernicama Evropske komisije

Front 23.03.22, 19:52h

 Vijeće ministara BiH usvojilo program ekonomskih reformi prema smjernicama Evropske komisije
Program ekonomskih reformi fokusiran je na makroekonomski i fiskalni okvir, te strukturalne reforme u periodu 2022 - 2024. godine

 

 

 

Vijeće ministara BiH je na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za period 2022 - 2024. godine (PER BiH 2022 - 2024), koji je predložila Direkcija za ekonomsko planiranje.

 

Program ekonomskih reformi 2022 - 2024. godine izrađen je prema smjernicama Evropske komisije na osnovu priloga koje su dostavile nadležne institucije na državnom i na entitetskom nivou prema Prijedlogu plana aktivnosti, a usaglašen je sa entitetskim koordinatorima.

 

Program ekonomskih reformi fokusiran je na makroekonomski i fiskalni okvir, te strukturalne reforme u periodu 2022 - 2024. godine.

 

Ključne reformske mjere u PER BiH do 2024. godine usklađene su sa Okvirom za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH i uključuju dobru upravu i upravljanje javnim sektorom, društvo jednakih mogućnosti i pametan rast.

 

Direkcija za ekonomsko planiranje će PER BiH 2022 - 2024. godine dostaviti Direkciji za evropske integracije radi upućivanja Evropskoj komisiji do 25. marta ove godine - saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

 

(FENA/md)

 

 

 

BLIN
KOMENTARI