Kampanja '16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja'

Zastrašujuće brojke protiv kojih se moramo boriti: Svaka druga žena u BiH doživjela je neku vrstu nasilja

Hronika 24.11.21, 14:29h

Statistika pokazuje da je svaka druga žena u BiH, starija od 15 godina, doživjela neku vrstu nasilja (uključujući seksualno nasilje). U 2019. ubijeno je 12 žena, a počinioci su bili vanbračni i bračni partneri

 

Ženama koje su preživjele seksualno nasilje neophodno je osigurati pravnu zaštitu i omogućiti im adekvatnu podršku da bi oporavak bio cjelovit, a u tome treba da djeluju svi - donosioci odluka, institucije i nevladine organizacije. Poruka je to skupa u Sarajevu kojim je započela kampanja što poziva na zaustavljanje svih oblika nasilja nad ženama i djevojkama.  

 

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović Hadžiabdić naglašava u izjavi novinarima da preliminarni nalazi pokazuju da kaznano zakonodavstvo u BiH još nije dovoljno usuglašeno s Istanbulskom konvencijom koja se odnosi na suzbijanje nasilja nad ženama i djevojčicama. Bosna i Hercegovina je potpisnica tog dokumenta te je dužna ispuniti i mnoge obaveze.

 

- Pojačat ćemo napore na prevenciji, zaštiti, pristupu servisima zaštite žrtava i ujednačenom gonjenju počinilaca. Na državnom nivou osnovan je odbor za praćenje provedbe Istanbulske konvencije i femicida, a pokrenuto je otvaranje i kriznih centara - kazala je. Radi se, kaže, i na sprječavanju seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu.

 

Direktorica Gender centra Federacije BiH Ana Vuković ističe da se u slučaju nasilja prvenstveno mora zaštititi žrtva (posebno ako se radi o seksualnom nasilju) jer se osjeća diskriminirano, izopćeno od ljudi, ponekad snosi i krivicu. To se, kaže, postiče edukacijom profesionalaca (ljekari, psiholozi...), da što senzibilnije pomognu žrtvi.

 

Po njenim riječima i društvo bi trebalo biti odgovorno jer nasilje više nije privatni, nego društveni problem. I kao pojedinci treba da se zapitamo da li smo ikad primijetili nasilje i kako smo tad reagirali.

 

- Nas se to itekako tiče. Zato apeliram na stanovništvo u BiH da, ako primijete nasilje, to i prijave. Možda ćete nekome spasiti i život - naglasila je.

 

Ambasadorica Švedske u BiH Johanna Stromquist podsjeća na pravo svake osobe na tjelesni integritet i život bez nasilja, kao i na zakonodavstvo u oblasti prevencije i borbe protiv nasilja i dovoljno novca za provedbu da bi ta prava bila i osigurana.

 

Predstavnik UN Women u BiH David Saunders ističe odlučnost u borbi protiv nasilja nad ženama, kao i osuđivanja i stigme i to kreiranjem sigurnih okruženja.

 

Statistika pokazuje da je svaka druga žena u BiH, starija od 15 godina, doživjela neku vrstu nasilja (uključujući seksualno nasilje). U 2019. ubijeno je 12 žena, a počinioci su bili vanbračni i bračni partneri.

 

Na okruglom stolu pod nazivom „Borba protiv seksualnog nasilja u BiH – Izazovi i prilike“ učestvovale su Ivanka Marković, pravna ekspertica i profesorica na Univerzitetu u Banjoj Luci; Fatima Bećirović, stručnjakinja iz oblasti nasilja nad ženama pri Gender centru FBiH; Gorica Ivić, stručnjakinja iz oblasti nasilja nad ženama iz Fondacije Udružene žene Banja Luka; i Nasiha Pozder, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.  


U sklopu kampanje UN Women BiH će započeti otvaranje dijaloga o ovoj temi sa mladim ljudima.  Završni događaj kampanje će biti održan u Mostaru 10. decembra, gdje će o temi seksualnog uznemiravanja govoriti mladi, naročito kada je u pitanju njihovo razumijevanje ove vrste nasilja, te pojma „pristanak“ kao jednog od ključnih faktora u prevenciji  nasilja. Svoje refleksije iz diskusije će prenijeti na plakate i na taj način doprinijeti dijalogu o prevenciji seksualnog nasilja u BiH.

 

‘Isključimo seksualno nasilje nad ženama i djevojkama’ poruka je kampanje koju UN Women BiH, uz podršku Švedske, petu godinu zaredom provodi od 25. novembra do 10. decembra u BiH. Dio je to globalne kampanje ‘16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja’.

 

(DEPO PORTAL/dg)

BLIN
KOMENTARI