Stiglo pojašnjenje s granice

Ovo su uslovi ulaska u Bosnu i Hercegovinu: Evo šta vam treba

Hronika 06.03.21, 11:08h

Ovo su uslovi ulaska u Bosnu i Hercegovinu: Evo šta vam treba
Bez predočavanja negativnog nalaza PCR testa na virus SARS-COV-2 u Bosnu i Hercegovinu mogu ući sljedeće kategorije

 

Stranci koji ispunjavaju uvjete ulaska u Bosnu i Hercegovinu propisane Zakonom o strancima, mogu ući u Bosnu i Hercegovinu uz predočavanje negativnog nalaza PCR testa na virus SARS-COV-2 koji nije stariji od 48 sati do dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine.

 

Bez predočavanja negativnog nalaza PCR testa na virus SARS-COV-2 u Bosnu i Hercegovinu mogu ući:

 

-državljani Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije, kada u Bosnu i Hercegovinu ulaze direktno iz države čiji su državljani, kao i njihova maloljetna djeca i supružnici koji su državljani drugih zemalja,

 

-posada i kabinsko osoblje aviona čije je krajnje odredište Bosna i Hercegovina,

 

-vozači i suvozači teretnih vozila prilikom vršenja međunarodnog transporta robe u cestovnom prometu uz uvjet da njihov boravak u Bosni i Hercegovini ne traje dulje od 12 sati,

 

-posade teretnih vozova i brodova u međunarodnom prometu,

 

-diplomatsko-konzularno osoblje i osoblje međunarodnih organizacija pri izvršavanju njihovih službenih dužnosti, a koje prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu mora posjedovati i predočiti odgovarajući važeću putovnicu,

 

-službe i timovi civilne zaštite kada je njihov ulazak u Bosnu i Hercegovinu hitan i neodgodiv,

 

-pripadnici vojnih snaga država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir i pripadnici Štaba NATO-a i EUFOR-a u Bosni i Hercegovini,

 

-čelnici država i vlada i članovi njihovih delegacija čiji je dolazak i odlazak iz Bosne i Hercegovine najavljen Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog organa Bosne i Hercegovine,

 

-stranci koji tranzitiraju preko teritorije Bosne i Hercegovine radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriji Bosne i Hercegovine,

 

-maloljetni stranac čiji je roditelj državljanin Bosne i Hercegovine, kao i stranac koji je supružnik državljanina Bosne i Hercegovine.

 

NAPOMENA: Trenutno se prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu ne određuju mjere karantina ili samoizolacije, dok su sve osobe po ulasku u Bosnu i Hercegovinu obvezne pridržavati se uputa i poštovati sve naredbe nadležnih epidemiološko-zdravstvenih organa (socijalna distanca, zaštitne maske, dezinfekcija ruku i dr.)

 

Državljani BiH mogu ući u Bosnu i Hercegovinu s važećim putnim ispravama, odnosno važećim pasošem ili drugim identifikacijskim dokumentom koji je izdalo nadležno tijelo vlasti BiH te važećom osobnom iskaznicom i drugim identifikacijskim dokumentom s fotografijom koji se može koristiti za prelazak državne granice i priznat je međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana, dok u slučaju ulaska u BiH bez posjedovanja važeće putne isprave BiH podliježu prekršajnom procesuiranju.

 

Napominjemo da državljani Bosne i Hercegovine nisu obvezni posjedovati nalaz PCR testa na virus SARS-COV-2.

 

(DEPO PORTAL/md)

 

 

BLIN
KOMENTARI