Vijećnici SDA tvrde - vlasništvo nije riješeno

Načelnik Hadžibajrić nezakonito je dao dozvolu za gradnju stambeno-poslovnog objekta u ulici Dženetića čikma!

Biznis Klub 28.01.21, 21:36h

Načelnik Hadžibajrić nezakonito je dao dozvolu za gradnju stambeno-poslovnog objekta u ulici Dženetića čikma!
Pozivamo Općinu Stari Grad Sarajevo da po službenoj dužnosti oglasi ništavim Rješenje o odobrenju za građenje, naročito imajući u vidu da se radovi na parceli izvode, a da oni sada predstavljaju bespravnu gradnju te ih je potrebno urgentno obustaviti kako bi se umanjila nastala i prevenirala buduća šteta - navode iz Općinskog odbora SDA Stari Grad

 


Klub vijećnika SDA Stari Grad uputilo je saopćenje za javnost, kako navode, radi objektivnog i tačnog informisanja, tiče se odluke načelnika ove sarajevske općine za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u ulici Dženetića čikma.


Vijećnici SDA tvrde da je ona nezakonita te u svom saopćenju navode sljedeće:

 

Na današnjoj 1. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Stari Grad Sarajevo, prijedlozi Odluka i akata u okviru tačke dnevnog reda rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na parceli na kojoj je u toku izgradnja stambeno-poslovnog objekta u ulici Dženetića čikma, investitora Općine Stari Grad i „Amko Komerc d.o.o.“, nisu dobili potrebnu podršku vijećnika.


Naime za ove tačke je glasalo 19 vijećnika što nije dovoljan broj glasova za usvajanje ove vrste Odluka i akata uzimajući u obzir činjenicu da su imovinsko-pravne prirode i da se radi o prometu nekretnina za što je prema statutu Općine Stari Grad potrebna dvotrećinska većina.
Neusvajanje danas predloženih Odluka i akata još jednom potvrđuje činjenicu da imovinsko-pravni odnosi na parceli na kojoj se izvodi izgradnja stambeno-poslovnog objekta u ulici Dženetića čikma nikada nisu riješeni, kako u momentu izdavanja odobrenja za gradjenje 04.10.2019. godine, tako ni danas.


Time je potvrđeno ono na što su i ranije a i danas na sjednici ukazivali vijećnici SDA Stari Grad, da je Rješenje o odobrenju za građenje Općina Stari Grad Sarajevo, odnosno načelnik općine Ibrahim Hadžibajrić, donijela protivno odredbama Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo jer nisu bili riješeni imovinskopravni odnosi na parceli. To za pravnu posljedicu u skladu sa članom 79. Zakona o prostornom uređenju KS ima ništavost Rješenja o odobrenju za građenje od 04.10.2019. godine.


Stoga pozivamo Općinu Stari Grad Sarajevo da po službenoj dužnosti oglasi ništavim Rješenje o odobrenju za građenje, naročito imajući u vidu da se radovi na parceli izvode, a da oni sada predstavljaju bespravnu gradnju te ih je potrebno urgentno obustaviti kako bi se umanjila nastala i prevenirala buduća šteta - navode iz Općinskog odbora SDA Stari Grad.

 

(DEPO PORTAL/ad)

 

 

BLIN
KOMENTARI