Njima se ne žuri

Plin je pojeftinio, u Toplanama u toku konsultacije da li će sniziti cijenu grijanja, a odluku čeka i novi ministar

Hronika 08.01.21, 09:43h

Plin je pojeftinio, u Toplanama u toku konsultacije da li će sniziti cijenu grijanja, a odluku čeka i novi ministar
Odluku o povećanju ili sniženju cijena zagrijavanja stanova i poslovnih prostora donosi Vlada Kantona Sarajevo. Toplane kao javno preduzeće po odluci Vlade dužno je provesti svaku odluku – rekao je Denijal Bašić, stručni saradnik u Toplanama Sarajevo

 

 

Hoće li Toplane Sarajevo sniziti cijene grijanja u Kantonu Sarajevo s obzirom na to da je snižena cijena gasa, a što je osnovni energent koje koriste Toplane?

 

Od 1. januara Vlada Federacije BiH dala je saglasnost da se veleprodajna cijena prirodnog gasa snizi za 8,59 posto za distributivna privredna društva na području FBiH, što važi i za Toplane Sarajevo.

 

Hoće li Toplane sniziti cijene grijanja i ko o tome donosi odluku?

 

- Vrše se procjene i kalkulacije prema cijeni gasa i procenta učešća ovog energenta u proizvodnji toplotne energije. Nadzorni odbor Toplana konsultovat će se sa Ministarstvom komunalne privrede, koje će pribaviti mišljenje nezavisnog stručnog tijela Vlade KS, da li je moguće podnositi zahtjev za promjenu cijene sve dok se ne izvrši pokriće gubitaka u Toplanama. Odluku o povećanju ili sniženju cijena zagrijavanja stanova i poslovnih prostora donosi Vlada Kantona Sarajevo. Toplane kao javno preduzeće po odluci Vlade dužno je provesti svaku odluku – rekao je Denijal Bašić, stručni saradnik u Toplanama Sarajevo.

 

Ministar komunalne privrede Enver Hadžiahmetović kaže da čeka šta će predložiti iz Toplana i odluka će se veoma brzo donijeti.

 

- Iz Toplana trebaju pojasniti da li ima nekih dodatnih troškova oko smanjenja cijene grijanja i ukoliko budu realne okolnosti mi ćemo smanjiti cijenu grijanja s obzirom na to da je smanjena i cijena gasa - kazao je ministar Hadžiahmetović.

 

Cijena centralnog grijanja zavisi od ulaznih cijena energenata od kojih se proizvodi toplotna energije, a to se prevashodno odnosi na ulaznu cijenu prirodnog gasa kao osnovnog energenta za proizvodnju toplotne energije s obzirom na procentualno učešće cijene gasa u strukturi cijene centralnog grijanja.

 

Toplane na području Kantona Sarajevo imaju 54 hiljade i 300 korisnika. Sve kotlovnice kao osnovni energent za proizvodnju toplotne energije koriste prirodni gas. U slučaju poremećaja dotoka prirodnog gasa iz bilo kojeg razloga, na 90 posto postrojenja se može koristiti alternativno gorivo, lož ulje ili mazut.

 

(Faktor.ba, DEPO PORTAL/md)

 

 

BLIN
KOMENTARI