Održan seminar u Jajcu

Studenti jednoglasno poručili: Bosna i Hercegovina je za sve nas!

Hronika 23.11.20, 18:43h

Studenti jednoglasno poručili: Bosna i Hercegovina je za sve nas!
Susret u Jajcu je za mnoge učesnike bio prvi susret sa vršnjacima iz drugog entiteta, te prvo iskustvo debatiranja o suštinski važnim temama za svakog pojedinca

 

Vrijeme je za ispravljanje manjkavosti dejtonskog političkog sistema i prevazilaženje svih prepreka koje nas opterećuju ka građenju uspješnije budućnosti, zajednička je poruka 112 studenata sa više univerziteta iz šest BH gradova – Banja Luke, Sarajeva, Bijeljine, Brčkog, Tuzle i Mostara.


Udruženje „Most Istok Zapad u Bosni i Hercegovini“ je u oktobru i novembru ove godine u sklopu projekta „Jačanje snage saradnje“ organizovalo šest radionica na univerzitetima u gore navedenim gradovima, kako bi sa studentima pokrenuli priču o reformi dejtonskog Ustava Bosne i Hercegovine te pronalaženju rješenja za tekuća politička i socio-ekonomska pitanja.

 

Predavanja i radionice su imale za cilj da studentima pruže znanja i iskustva od vodećih BH stručnjaka u oblasti izgradnje ustava, pregovaranja i diplomatije. Između ostalog, studenti su mogli da čuju i uče od ambasadora Jakoba Fincija, ambasadora Igora Davidovića, ambasadora Draška Aćimovića, prof. Lamije Tanović, prof. Zlatka Hadžidedića, prof. Slavenka Grgurevića, prof. Dražena Barbarića, predsjednika East West Bridge International Jovana Kovačića,  koordinatora projekta Roberta Jovanovića, te mladog savjetnika Damjana Jugovića i drugih.


Završni susret za 18 istaknutih studenata se održao u Jajcu u Hotelu “Turist 98” , od 20. do 22. novembra kada su imali priliku da usaglase tekst deklaracije o svom viđenju političkog i društvenog uređenja Bosne i Hercegovine i da predlože rješenja za tekuće probleme u društvu. Učesnicima u Jajcu se na otvaranju obratio ambasador SAD-a, Eric Nelson, koji je poručio da ima velika očekivanja od mladih ljudi u BiH i da reforme trebaju biti podstaknute od strane građana i izabranih predstavnika vlasti, te da se moraju voditi načelima dijaloga i kompromisa.


Susret u Jajcu je za mnoge učesnike bio prvi susret sa vršnjacima iz drugog entiteta, te prvo iskustvo debatiranja o suštinski važnim temama za svakog pojedinca. Studenti su postigli visok nivo saglasnosti po pitanju političkog sistema, ekonomskih reformi, borbe protiv korupcije, obrazovnog sistema, odlaska mladih, medija, zdravstvenog sektora te ekologije. Na kraju su poručili da žele da doprinesu stabilnosti i miru u Bosni i Hercegovini, te njenom putu ka boljoj budućnosti, pravednije i funkcionalnije državne strukture, u kojoj svi narodi i građani imaju jednaka prava i jadnake šanse za sve.  


- Studentima učesnicima na naprednoj radionici održanoj u Jajcu ukazana je prilika da se u svom nastojanju ka izradi projekcije budućeg izgleda i funkcionalnog oblika Bosine i Hercegovine, i ovom prilikom uvjere u složenost takvog poduhvata. S druge strane, nakon niza radionica održanih u šest gradova u BiH, potreba za ovakvim iskazivanjem vlastitog stava mladih postala je sasvim vidljiva i neupitna - kazao je Igor Davidović.


- U projektu asocijacije Most Istok-Zapad (East- West Bridge) u BiH koja je organizator i izvođač ovovg skupa, polaznicima radionice sam u svojoj prezentaciji predstavio teorijske i praktične pristupe oblikovanju pregovaračkih stavova u kompleksnom okruženju, ali i metode praktičnog izvođenja pregovora. Svoje lično iskustvo u vođenju međunarodnih pregovora, ali i pregovaranja na unutrašnjem planu ponudio sam i putem konkretnih primjera  u  vođenju pregovora u kojim su ciljna tačka i tačka otpora veoma blizu jedna drugoj zbog izrazite polarizacije i normi tri nacionalne zajednice.


Ohrabruje kvalitet i korektnost kojom studenti argumentovano vode debatu, a naročito ohrabruje njihova spremnost da o najdelikatnijim pitanjima društvene stvarnosti u BiH otvoreno i sa punim uvažavanjem međusobno ponuđenih rješenja donesu zajednički usvojen stav i projekciju daljih nastojanja - kazao je Davidović.


Zlatko Hadžidedić je naglasio je kao i ranije da Dejtonski ustav predstavlja samo formalnu verifikaciju međunarodnog plana o etničkoj podjeli Bosne i Hercegovine i stvaranju etnički čistih teritorija na njenom tlu, plana koji je prvi put iznesen na Lisabonskoj konferenciji u februaru 1992. godine pod pokroviteljstvom tadašnje Evropske zajednice. Dejtonski sporazum jeste predstavljao akt kojim je rat formalno okončan, ali u Dejtonski ustav ugrađen je princip etničkog razdvajanja i stvaranja etnički čistih teritorija, a već samo uvođenje tog principa na Lisabonskoj konferenciji predstavljalo je zapravo razlog za početak rata, kao jedinog mogućeg sredstava za kreiranje takvih teritorija na tlu BiH. Dok god je ovaj princip prisutan u poretku uspostavljenom nakon Dejtona, u Bosni i Hercegovini se ratni ciljevi o etničkom razdvajanju i zaokruživanju etnički čistih teritorija nastavljaju ostvarivati ne-ratnim, ali također nasilnim, pseudopolitičkim sredstvima. Bez napuštanja ovog principa kao ustavnog temelja, u ovoj zemlji se ne može uspotaviti ni trajan mir, a pogotovo se ne mogu stvoriti preduslovi za stabilan poredak. No, da bi ovaj princip zaista bio napušten od strane domaćih etničkih oligarhija, on mora prvo da bude odbačen od strane onih političkih krugova unutar međunarodne zajednice, koncentiranih oko današnje Evropske unije, koji su ga i stvorili i nametnuli, i tokom ovih godina uporno nastojali primijeniti u Bosni i Hercegovini, iako takav princip nisu primijenili niti u jednoj drugoj zemlji.


Dražen Barbarić ističe da je Bosna i Hercegovina osuđena na permanentni dijalog. Ne postoji veće bogatstvo od uvažavanja različitih pogleda i stavova o istome, pa makar se u početnim fazama ukopali u suprotstavljene ‘narativne rovove’. Svaki oblik otvaranja demokratskoga deliberativnog prostora iskorak je iz potonjih i stvaranje kvalitativno nove situacije koja može generirati preklapajući konsenzus. Bez otvorenoga i iskrenoga razgovora mladih ljudi i međusobnoga približavanja političkih stavova ova zemlja je osuđena na životarenje ili propast.


Predsjednik East West Bridge International Jovan Kovačić govorio je studentima putem video linka o tom vremenu i okolnosdtima kada se prije 25 godina potpisivao Dejtonski mirovni sporazum jer je tada kao novinar Rojtera bio na licu mjesta pregovora u Dejtonu i prvi dobio vijest o tom sporazumu. Tom prilikom je odgovarao i na pitanja studenata.


Jakob Finci, predsjednik East West Bridge u BiH govorio je studentima također putem video linka o tome kako se nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma borio za ljudska prava manjina kojima su dejtonskim sporazumom oduzeta, da se ne mogu kandidovati za članove predsjedništva. Istovremeno zalagao se i za prava svih ostalih naroda i građana u cijeloj BiH, te je 2009. godine dobio presudu u Strazburu u korist svih manjina koji su po ovom osnovu diskriminirani. Tom prilikom je odgovarao i na pitanja studenata.


Draško Aćimović je kazao da je došlo vrijeme da se sklone sa političke scene BiH političari koji su građane osiromašili, natjerali da odu iz zemlje koristeći za svoje loše postupke vrlo često Dejtonski sporazum kao opravdanje. Nije patriota onaj koji krade od svoga naroda već onaj koji se bori da njegov narod živi dobro i u miru, a Dejtonski sporazum koji je donio mir, sada treba iskoristiti, da donese dobar život svim građanima BIH.


- Projekat je ustvrdio snažan kreativan i prevratnički potencijal mladih ljudi , njihovih ideja i svu sterilnost oveštalih formi , sadržaja i pojedinih ličnosti iz javnog diskursa u BiH. Projekat je refleksija stanja u Regionu, ali i značaja saradnje za neophodni razvoj civilnog sektora kao glavne motivacione snage za reformu javnog sektora. Njihova međusobna saradnja je mehanizam promena. Mladi, kvalitetni ljudi na mestima gde se odlučuje u javnim poslovima su ključ te saradnje. Izabrani najbolji mladi ljudi prepoznati u ovom projektu treba kroz njihov dalji rad u EWB pripremati za poslove u javnom sektoru - istaknuo je Slavenko Grgurević.


Ovo je važno upravo sada kada međunarodna zajednica konkretnim  akcijama podrške čini promene očekivanim i realnim u BiH i Regionu.


Dve su grupe faktora koji upućuju na taj zaključak kao strateški okviri regionalne saradnje i operativni pravci unutar reginalnog povezivanja. 


Strateški faktori (demokratski izabrana politička vođstva i opredeljenost u pravcu euroatlantskih integracija i ekonomska integracija Regiona kroz finansijsku podršku EU od 9 mlrd€  “mini  šengenu” u periodu 2021 – 2024 i operativn faktori (ekonomska saradnja i razvoj preduzetništva, obrazovanje i kultura unutar Regiona) su konačni jasni i konkretni uslovi i zadaci od kojih DIREKTNO zavisi učlanjenje zemalja Zapadnog Balkana u EU. 


Dalje sve zavisi od nas i naše sposobnosti da to realizujemo.


- Bilo mi je veliko zadovoljstvo i neopisivo divno iskustvo kao koordinator ovog projekta, raditi sa svim tim mladim ljudima istaknutim studentima sa šest BH univerziteta koji su kroz ove radonice pokazali visok stepen tolerancije i međusobno uvažavanje. Stavove i zaključke koje su iznijeli i usaglasali u Jajcu u vidu deklaracije o budućnosti BiH donijeli su konsenzusom u veoma kratkom periodu tokom trodnevnog rada, o nizu veoma važnih pitanja i mjera koje mogu popraviti stanje u BiH.


Stekli smo dojam da bi i ovaj tekst koji su studenti zajedno usvojili mogli još unaprijediti i učiniti ga još boljim, te dopuniti sa novim prijedlozima mjera iz drugih važnih oblasti. Naravno, ništa od ovoga što su oni samostalno donijeli kao zaključke na naprednoj radionici nakon svih predavanja, ne možemo im zamjeriti ukoliko su neki zaključci nepotpuni ili u nekim segmentima neprecizni.  Ali im svakako možemo čestitati na otvorenosti i spremnosti da zajedno promišljaju o svim teškim problemima koje nam je dejtonski ustav donio, a oni kao mladi ljudi danas u tom okviru žive i trpe veliku štetu kroz više aspekata.


Sa ove napredne radionice posebno možemo izdvojiti kao iskorak u javnom prostoru jedinstveni stav studenata, kao empatiju za stanovnike Brčko distrikta čiji su studenti predstavnici ovom prilikom ukazali na veliku diskriminaciju naroda i građana sa područja distrikta Brčko koji po ovakvom dejtonskom Ustavu nemaju temeljeno ljudsko pravo da budu birani kao članovi predjedništva BiH. Dakle pored svih poznatih presuda iz Strazbura koje govore o diskriminaciji, u distriktu Brčko posebno je izražena činjenica da je njima to pravo onemogućeno i uskraćeno, jer ne mogu dati predstavnika niti jednog konstitutivnog naroda za člana predsjedništva BiH. Nadalje se kroz diskusiju došlo do sljedeće suštine, da Evropska konvencija o ljudskim pravima kaže da svaki čovjek u svojoj državi treba imati pravo da bira i bude biran za sve nivoe vlasti što potvrđuju do sada sve donesene presude Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura.  Dakle iz toga dalje jasno proizilazi da se po toj Evropskoj konvenciji za ljudskaq prava ne može nikome osporiti pravo ko živi na bilo kom pedlju u BiH legitimitet da može biti kandidat za člana predsjedništva BiH, što do sada dejtonskim ustavom nije tako - kazao je Robert Jovanović.


Diskusija je započeta i o kontradiktornim modelima koje koristimo za kandidaturu bilo kog člana predsjedništva koji ima državljanstvo BiH i ima pravo na to iako nije rođen u BiH  u odnosu na one koji jesu rođeni u BiH i tu žive u kontinuitetu a opet nemaju to pravo da se kandiduju, zavisno u kom entitetu žive, odnosno u Brčko distriktu gdje to pravo nemaju nikako!


Mladi studenti koji danas žive, a nisu bili ni rođeni kada je nakon rata u BiH na snagu stupio ovakav dejtonski Ustav naravno nisu nizašta krivi a trpe tešku diskriminaciju, kao i ostali narodi i građani u BiH.


I na kraju mnogobrojnih dobrih diskusija moglo se čuti od nekih studenata i prijedlog koji sve ove diskriminacije građana BiH uvažava te ide ka tome kao logičnom rješenju da svi građani sa bilo kog pedlja BiH biraju jednog predsjednika za cijelu BiH.


East West Bridge u BiH može biti platforma civilnom društvu za široku raspravu o svemu ovome u narednom period kako bismo otklonili sve manjkavosti i došli do modela pravednije i funkcionalnije državne strukture, u kojoj svi narodi i građani imaju jednaka prava i jadnake šanse za sve. Budućim generacijama koje dolaze to trebamo obezbjediti ali i ovima koji sada žive! 


(DEPO PORTAL/dg)

BLIN
KOMENTARI