Na snazi epizoda 'Pripravnost'

Ne nadajte se da će biti bolje: Trend zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo i u naredna tri dana

Hronika 10.11.20, 12:07h

Ne nadajte se da će biti bolje: Trend zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo i u naredna tri dana
Prekogranične vrijednosti u zraku najizraženije su na području općine Ilijaš, Ilidže i Otoke, dok je situacija bolja u Starom Gradu

 

Kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo je slična jučerašnjoj, a građani glavnog grada i u naredna tri dana mogu očekivati povećanje koncentracija zagađujućih tvari u zraku, kazala je za Fenu pomoćnica ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Zijada Krvavac.

 

Istakla je da su prekogranične vrijednosti u zraku najizraženije na području općine Ilijaš, Ilidže i Otoke, dok je situacija bolja u Starom Gradu.

 

- Stabilno je vrijeme, ali je strujanje zraka slabo. Prisutna je i termička pojava karakteristična za kotlinski položaj Sarajeva, a to je temperaturna inverzija i izražena je u ranim jutarnjim i večernjim satima, dok tokom dana dolazi do promjena - kazala je Krvavac.

 

Naglasila je da svi ti meteorološki uslovi pogoduju akumuliranju zagađujućih materija, što utiče na kvalitetu zraka u KS.

 

Podsjetila je da je Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo ponovno proglasilo epizodu „Pripravnost“ za kompletno područje Kantona Sarajevo, zbog povećanih koncentracija zagađujućih tvari u zraku.

 

Cilj Plana interventnih mjera, pojasnila je, je pokušaj zaustavljanja rasta zagađujućih materija iz tri ključna segmenta, a to su industrija, stambeni sektori i saobraćaj.  

 

Krvavac je apelirala na građane da se pridržavaju svih mjera koje propisuje epizoda "Pripravnosti", jer je i zbog epidemije koronavirusa situacija iznimno komplicirana.

 

U epizodi "Pripravnost" u zoni A - u općinama Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Ilidža - ispod 700 metara nadmorske visine zabranjeno je kretanje automobila i teretnih vozila, čiji dizel motori imaju normu EURO1 i manju, uz pojačane kontrole inspekcijskih organa i asistenciju organa MUP-a.

 

Također, u svim zonama intenzivira se čišćenje i pranje cesta primjenom mokrog postupka kalcij-hloridom, te se pojačava inspekcijski nadzor nad gradilištima.

 

Pristupa se i smanjenju temperature za minimalno dva stepena na svim postrojenjima za proizvodnju toplotne energije sa Liste pravnih i fizičkih lica koja za zagrijavanje prostorija koriste čvrsta goriva i teška lož ulja uz preporuku za eventualni prelazak na prirodni gas ili električnu energiju, gdje za to postoje tehničke mogućnosti.

 

Osim toga, maksimalno se povećava kapacitet sredstava javnog gradskog prijevoza koji ne zagađuju okoliš, i pozivaju se pravna lica da u zavisnosti od svojih mogućnosti pomjere početak radnog vremena radi rasterećenja kapaciteta javnog gradskog prijevoza i gradskih saobraćajnica.

 

Upozoravaju se rizične grupe stanovništva za smanjenje kretanja, cjelokupno stanovništvo da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinose zagađenju zraka, a ustanove školskog i predškolskog odgoja i obrazovanja da djeca ne borave na otvorenom prostoru van zgrade za vrijeme velikih i malih odmora, kao i da se časovi tjelesnog odgoja ne odvijaju u dvorištu škole.

 

Dodatno se izdaje upozorenje da je zabranjeno spaljivanje otpada i drugog nevegetacijskog materijala na otvorenom prostoru, uz pojačan inspekcijski i drugi nadzor nad primjenom svih mjera.

 

Tokom trajanja epizode izdaje se upozorenje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima i poziva da se u slučaju sumnje takva nedozvoljena postupanja prijave na Eko-telefon br. 033/66 00 00 ili telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite br: 121, radi daljnjeg djelovanja nadležnih inspekcija općina i Kantona.

 

(FENA/md)

 

 

BLIN
KOMENTARI