FOTO/ Krik studenata UNSA

Već drugu godinu zaredom nemamo praktičnu nastavu na KCUS-u, a sutra trebamo liječiti ljude!

Hronika 27.10.20, 13:37h

 Već drugu godinu zaredom nemamo praktičnu nastavu na KCUS-u, a sutra trebamo liječiti ljude!
Ovim problemom je zahvaćeno preko 27000 studenata te smatramo da bi ovo bio jedan od osnovih koraka za pružanje pomoći budućoj akademskoj zajednici obzirom da bi spriječilo stopiranje ili pauziranje studija koje uzrokuje nemogućnosti plaćanja školarine, poručuju studenti UNSA

 

Na našem satu je sada 5 do 12, ali kada je vrijeme za promjene u pitanju, 12 sati je davno prošlo!

 


Studenti Univerziteta u Sarajevu uputili su otvoreno pismo nadležnima i obavijest za javnost, koje prenosimo u cjelosti:

 

Poštovani,

 

ovim putem iskazujemo javni protest zbog neadekvatne brige nadležnih institucija prema obrazovanju i studentima, obzirom da nismo naišli na razumijevanje istih po pitanju četiri trenutno najznačajnija studentska problema:

 

1. Neodržavanja praktične nastave na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu za studente medicinske grupacije

 

2. Neodržavanja nastave na predmetima Farmaceutskog, Stomatološkog i Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu na kojima nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu imaju angažman

 

3. Finansiranja školarina najboljih studenata od strane Vlade KS

 

4. Smanjenja troškova školarine za akademsku 2020/2021 godinu

 

Obrazloženja i zahtjeve po svakoj tački ćemo dati u nastavku:

 

1. Neodržavanja praktične nastave na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu za studente medicinske grupacije

 

U vremenima kada su ljudski životi ugroženi, od krucijalne je važnosti obezbjeđenje nastave budućim zdravstvenim radnicima. Nastava je prema planu i programu trebala početi u ponedjeljak, 19.10.2020. godine, ali do realizacije iste nije došlo. Nastavni proces na Kliničkom Univerzitetskom centru Sarajevo je potrebno što hitnije uspostaviti, u skladu sa samim zakonskim obavezama. Apelujemo na Univerzitet u Sarajevu i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu da što prije riješe pitanje Univerzitetske bolnice i problem odvijanja nastave za studente grupacije medicinskih nauka. Svi mi budući zdravstveni radnici ćemo na osnovu stečenih praktičnih vještina biti temelj zdravstvene zaštite stanovništva, stoga su praktična nastava i vježbe u ovoj ustanovi dragocjene, ali i obavezujuće! Mi smo dovedeni u situaciju da tumačimo zakone i članove ugovora, umjesto da našu mladost posvetimo nauci.  Zahtijevamo povratak u bazu tercijarne razine koja pruža najviši stepen stručnog i praktičnog obrazovanja za studente ove grupacije.

 

2. Neodržavanje nastave na predmetima Farmaceutskog, Stomatološkog i Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu na kojima nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu imaju angažman

 

Obustava nastave je započela paralelno sa početkom akademske godine i od toga dana pa sve do danas, nastava nije upostavljena. Ono što je izuzetno porazno je činjenica da se ovaj problem pojavljuje DRUGU GODINU ZA REDOM. Tažimo HITNO upostavljanje nastavnog procesa da bismo prevenirali scenario iz zimskog semestra akademske 2019/2020 godine, zbog kojih posljedice izgubljene nastave i danas osjećamo. Nevjerovatan je podatak da je uopće raspisan konkurs za upis studenata, a da prije toga nisu obezbijeđeni svi uslovi za izvođenje nastave! Apelujemo na Ministarstvo obrazovanja, Univerzitet u Sarajevu i fakultete medicinske grupacije nauka da HITNO pronađu rješenje za ovaj problem i da već od naredne sedmice započnemo sa nastavom na ovim predmetima!

 

3. Finansiranje školarina najboljih studenata od strane Vlade KS

 

U članu 164. Zakona o visokom obrazovanju stoji: „Ako je student koji plaća školarinu u određenoj studijskoj godini položio sve ispite iz te godine i postigao prosječnu ocjenu najmanje osam može dobiti javno finansirano mjesto za nastavak studija na tom ciklusu, što se preciznije uređuje statutom. U slučaju kada redovni student koji se finansira sredstvima osnivača izgubi taj status u skladu sa ovim članom, Univerzitet/organizaciona jedinica je obavezan omogućiti nastavak studija u statusu redovnog studenta koji se finansira sredstvima osnivača za broj studenata koji je izgubio taj status, uz obavezu da uživanje tog prava osigura rangirajući studente isključivo na osnovu prosjeka ocjena ostvarenog u protekloj studijskoj godini.“

 

Zbog odluke o bezuslovnom prelazu, te činjenice da nijedan student nije izgubio pravo na budžetsko finansiranje, uništen je i posljednji način da student koji je uspješan i ostvaruje dobre rezultate bude nagrađen. Donošenjem ove odluke, kojom su ovakvi studenti indirektno oštećeni, ukazuje na to koliko su vrijedni studenti zanemareni. Naš zahtjev je da svaki student koji je ostvario prosjek 8,0 i iznad u prethodnoj 2019./20. akademskoj godini MORA dobiti javno finansirano mjesto od strane budžeta Kantona Sarajevo. Pored svega, nerealno je očekivati da ovakvi studenti prinuđeni plaćati puni iznos školarine u doba prijeteće ekonomske krize i nezaposlenosti prouzrokovane pandemijom COVID-19. Stimulisanje studenata da bolje uče i ostvaruju bolje rezultate i nagrađivanje onih najboljih je definitivno način da se isti studenti zadrže u Bosni i Hercegovini.

 

Pozivamo Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo finansija da pronađu sredstva koja će obezbjediti finansiranje najboljih studenata. Naša je dužnost jačati obrazovanje i stimulirati one najbolje među nama kako bismo ih i zadržali.

 

4. Smanjenje troškova školarine za akademsku 2020/2021 godinu

 

Kao što Vam je poznato, pojavom korona virusa u Bosni i Hercegovini, na Univerzitetu u Sarajevu su se pojavile poteškoće koje su imale veliki uticaj na studente. U prvim trenucima je nastava u potpunosti obustavljena u trajanju od dvije sedmice, nakon čega je nastavljena u online režimu iako za ovaj režim većina organizacionih jedinica nije bila adekvatno pripremljena. Održavanje teoretske nastave je u potpunosti implementirano tek nakon nekoliko sedmica (na nekim predmetima gotovo da do kraja nije adekvatno održana), dok je paktična nastava na većini organizacionih jedinica održana u obliku teoretske nastave. Prethodno navedeno je dovelo do značajno slabije kvalitete održane nastave, za koju su studenti školarinu uplatili.


Također, usljed obustave nastave na organizacionim jedinicama Univerziteta i prelaska na online režim nastave, komunalni troškovi, troškovi održavanja prostorija fakulteta kao i troškovi neophodni za izvođenje praktičnog dijela nastave su svedeni na minimum. Smatramo da su na ovaj način organizacione jedinice ostvarile značajnu uštedu sredstava koja su, na osnovu prihoda od školarina, predviđena za utrošak.

 

Pored navedenog, pandemija korona virusa se odrazila i na mogućnost studenata da obezbijede novac koji je potreban za sve finansijske troškove koje iziskuje studiranje na Univerzitetu u Sarajevu. Usljed gubitaka radnih mjesta i smanjenih dohodaka, većina roditelja više nije u prilici da obezbjedi studentima adekvatnu finansijsku pomoć. Također, studenti koji su svojim radnim angažmanom izdržavali sebe tokom studiranja, sada to nisu u mogućnosti uraditi obzirom da studentski poslovi za vrijeme ove situacije nisu bili dostupni. Ni stipendiranje, kao jedan vid izvora finansija, nije nešto na šta se u ovoj godini moglo računati u punom kapacitetu obzirom da je veliki procenat sredstava preusmjeren za borbu protiv koronavirusa. Pored svih ovih poteškoća, studenti su imali dodatan teret obzirom da su morali izdvajati novac za kupovinu tehničke opreme koja je bila neophodan alat za praćenje nastavnog procesa i pristupanja ispitnim obavezama. Također su, zbog neizvjesnosti situacije, mnogi studenti nastavili plaćati smještaje bez obzira što u njima nisu boravili jer su morali imati obezbjeđen smještaj za slučaj da nastava u klupama ponovno krene. Slične probleme su imali i studenti koji su prije pandemije imali smještaj u studentskim domovima obzirom da studentski domovi nisu radili, pa su za svaki dolazak na organizacionu jedinicu studenti morali plaćati dodatna sredstva za prenoćište.

 

Shodno prethodno navedenom, smatramo da je neophodno umanjiti školarine za barem 30% ukupnog iznosa. Pozivamo nadležne intitucije, Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo finansija da poduzmu sve potrebne korake kako bi do toga i došlo. Ovim problemom je zahvaćeno preko 27000 studenata te smatramo da bi ovo bio jedan od osnovih koraka za pružanje pomoći budućoj akademskoj zajednici obzirom da bi spriječilo stopiranje ili pauziranje studija koje uzrokuje nemogućnosti plaćanja školarine!
 

Pitanja o kojima danas raspravljamo su od krucijalnog značaja za kvalitet obrazovanja, a gledajući u obrazovanje jednog društva mi vidimo njegovu budućnost. Stoga, mi nećemo dozvoliti da naša bude siva!

 

 

(DEPO PORTAL/md)

 

 

BLIN
KOMENTARI