VIZIJA RAZVOJA KANTONA

Živimo li u istom gradu, govorimo li isti jezik?! Evo kako ministar Jasmin Halebić vidi Sarajevo...

Front 25.09.20, 12:48h

Živimo li u istom gradu, govorimo li isti jezik?! Evo kako ministar Jasmin Halebić vidi Sarajevo...
- Kanton Sarajevo je evropska, dinamična i kreativna regija, prosperitetna za građane svih generacija, ugodnog življenja i unosnog poslovanja - istakao je ministar Halebić

 


 

Kanton Sarajevo ulazi u novi ciklus strateškog planiranja. Postojeća Strategija razvoja KS za period 2016-2020. godina se nastavlja kroz izradu nove Strategije za period 2021-2027. Vlada Kantona Sarajevo je početkom ove godine donijela Odluku o izradi Strategije razvoja, čime je pokrenut proces njene izrade. Strategija razvoja KS 2021-2027. godine je strateški dokument koji usmjerava razvoj, utvrđuje prioritete u razvoju i predstavlja putokaz za sveukupan razvoj Kantona, uzimajući u obzir sve njegove dimenzije: ekonomsku, društvenu, okolišnu i prostornu.


Kao rezultat rada u proteklom periodu sačinjen je nacrt Strateške platforme kojim su definisani strateški fokusi, strateški ciljevi i vizija razvoja Kantona. Nacrt ovog dokumenta je 17. septembra ove godine dat na javne konsultacije u trajanju od 30 dana i isti se nalazi na web stranici Vlade KS i Zavoda za planiranje razvoja KS, a u narednom periodu će se nastaviti sa radom na unapređenju i usaglašavanju Strateške platforme.


Ministarstvo finansija KS je blisko sarađivalo sa Zavodom za planiranje razvoja KS od samog početka izrade Strategije razvoja. S tim u vezi, ministar finansija KS Jasmin Halebić ocjenjuje da je strateška platforma početni i vrlo važan dokument u procesu donošenja Strategije razvoja KS.


- Kanton Sarajevo je evropska, dinamična i kreativna regija, prosperitetna za građane svih generacija, ugodnog življenja i unosnog poslovanja - istakao je ministar Halebić, te dodao kako je u ovom dokumentu predložena vizija razvoja Kantona.


U toj viziji izdvojeni su ključni strateški izazovi, a oni su: kako ubrzati otvaranje novih radnih mjesta na području KS i osigurati bolje plaćena radna mjesta, kako poboljšati zadovoljavanje socijalnih potreba i povećati socijalnu inkluziju, na koji način osigurati zdrav okoliš i raspoložive resurse koristiti efikasano i održivo, na koji način unaprijediti javnu infrastrukturu, te kako restruktuirati javni sektor, unaprijediti odgovornost i učinkovitost u oblasti javnih finansija?


Proces izrade Strategije razvoja odvija se u nekoliko faza, a prvi korak je izrada Strateške platforme. Vezano za to Zavod za planiranje razvoja KS je na osnovu Situacione analize, kao podloge, održao niz radionica na kojima se razmatrala SWOT matrica svih dimenzija razvoja. Članovi Kantonalnog odbora za razvoj su utvrdili ključne sektore za razvoj u KS, i to: ekonomski razvoj, turizam i ruralni razvoj, zdravstvo, obrazovanje i socijalnu politiku, okoliš i javnu infrastrukturu, sport i kulturu.


Cijelom procesu izrade Strategije razvoja KS 2021-2027. podršku daje Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajednička inicijativa Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) - saopćeno je iz Press službe Kantona Sarajevo.

 

(DEPO PORTAL/BLIN MAGAZIN/ad)

BLIN
KOMENTARI