GRAD 'ZAGUŠEN' VISOKIM ZGRADAMA

Mijenja se 14 urbanističkih planova u Kantonu Sarajevo: Čobanija, Marijin Dvor, Kvadrant A i Zetra, Kovačići, Otoka...

Biznis Klub 06.09.20, 19:47h

Mijenja se 14 urbanističkih planova u Kantonu Sarajevo: Čobanija, Marijin Dvor, Kvadrant A i Zetra, Kovačići, Otoka...
Izmjene pomenutih planova su precizirane smjernicama koje će javnosti biti stavljene na uvid, te biti upućene institucijama kao što su Arhitektonski fakultet, Asocijacija arhitekata i svima drugima koji imaju dodirne tačke sa ovim planovima

 

 
 
Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Faruk Kapidžić upoznao je javnost u Kantonu Sarajevo sa detaljima provođenja Studije o urbanim ventilacionim koridorima i uticaju visokih zgrada u KS.
 
 
Podsjećamo da je Studiju ranije usvojila Vlada KS, a Skupština naložila Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Zavodu za planiranje razvoja KS da ovu studiju provedu kroz regulacione planove, piše Sarajevo-construction.
 
 
“Kako bi precizno izvijestio sve zainteresirane o ovoj temi, moram ih prvo upoznati sa radom Ministarstva koje ima širok obim djelovanja. Od marta ove godine kada sam preuzeo upravljanje ovim ministarstvom dosta stvari smo pokrenuli po planu zaštite vode, zemlje i vazduha u KS. Obzirom da je KS u proteklom periodu išao u jednom pravcu koji je rezultirao sa ozbiljnim zagađenima zraka, sa ozbiljnim problemima zagađenja vode i ozbiljnom devastacijom slobodnog prostora koji smo naslijedili, morali smo djelovati na način da sve to spašavamo, odnosno da zaustavimo taj način djelovanja u prostoru, te stvorimo pretpostavke za poboljšanje uslova u navedenim područjima”, kazao je na početku svog obraćanja ministar Kapidžić.
 
 
 
Dodao je i kako je Ministarstvo spremno na uvid javnosti dati kompletan materijal u kojem je navedeno šta se sve radilo u proteklih pet mjeseci, šta se sve donijelo od odluka, kao i planovi koji će biti realizirani do kraja godine.
 
 
“Kako bismo mogli djelovati u prostoru i sve ovo sprovoditi morali smo ući u neke izmjene zakona i podzakonskih akata, tako da smo krenuli u izmjenu tri zakona. Jedan je na federalnom nivou sa inicijativom, a tiče se upravljanja otpadom, drugi je Zakon o prostornom uređenju i građenju u KS koji je dosta loš i sa mnogo propusta, zbog čega ćemo morati izraditi potpuno novi zakon, a u čemu se daleko odmaklo. Nadam se da ćemo krajem septembra ili početkom oktobra ponuditi prvi nacrt. Treći je Zakon o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrada, sa čijom izmjenom se tek krenulo, a očekujemo da bi početkom oktobra ili novembra mogli dati prijedlog za rješavanje problema u ovoj oblasti”, objasnio je ministar.
 
 
Najavio je izmjene i podzakonskih akata, posebno onih koji se odnose na planove upravljanja zaštićenim područjima.
 
 
“Već smo na Vladi donijeli plan upravljanja ‘Bentbašom’, donijet ćemo vrlo brzo plan upravljanja ‘Vrelom Bosne’, ‘Trebevićem’, ‘Bijambarama’, što je ustvari uslov za dalje adekvatno planiranje ovih prostora. Pored ovoga, izmjeni će podlijegati i čitav niz drugih podzakonskih akata”, rekao je ministar Kapidžić.
 
 
Istakao je kako je u javnosti najviše nesporazuma izazvala upravo provedba pomenute Studije, za koju je Vlada donijela Odluku o privremenim mjerama zaštite ventilacionih koridora u KS, a Ministarstvo, na bazi te odluke, dalo instrukciju opštinama koje regulacione planove trebaju mijenjati i na koji način.
 
 
“U ovoj odluci smo se obavezali da u roku od 30 dana damo smjernice za njeno provođenje kada su u pitanju regulacioni planovi”, podsjetio je ministar te naglasio kako je u pitanju jedan ogroman posao u koji je u punom kapacitetu uključen Zavod za planiranje razvoja KS, jer je neophodno analizirati 75 općinskih planova.
 
 
Naglasio je da općinska vijeća moraju pokrenuti izmjene sljedećih 14 planova: ‘Čobanija’, Gradski centar ‘Marijin Dvor’, Kvadrant A i ‘Zetra’ u Općini Centar, ‘Kovačići’ i Kvadrant 3, Kvadrant C-1 i Urbanistički projekt ‘Bosna-auto” na Grbavici 2 u Novom Sarajevu, ‘Alipašin Most 7’, ‘Otoka Meandar’, Most 2 i 3 i izmjenu Urbanističkog projekta ‘Kongresni centar’ u Novom Gradu, te regulacionog plan ‘Stup Nukleus’ na Ilidži.
 
 
Kazao je i kako u Starom Gradu nema niti jedan plan sporan.
 
 
Izmjene pomenutih planova su precizirane smjernicama koje će javnosti biti stavljene na uvid, te biti upućene institucijama kao što su Arhitektonski fakultet, Asocijacija arhitekata i svima drugima koji imaju dodirne tačke sa ovim planovima.
 
 
“Smjernice su definisale koeficijent izgrađenosti, te spratnost”, naglasio je ministar Kapidžić.
 
 
Istakao je i kako su sve općine prije 15 dana upoznate sa svim ovim.
 
 
Ministar Kapidžić je posebnu pažnju obratio na planiranu izgradnju Kongresnog centra u Općini Novi Grad, za koji je oglašena prodaja zemljišta ovih dana, a čiji plan se mora izmijeniti, jer se i visinom i koeficijentom izgrađenosti daleko prelaze parametri koje predviđa ova studija.
 
 
“Ova prodaja se može nastaviti, ali se plan mora izmijeniti”, naglasio je ministar Kapidžić, te dodao kako našem gradu treba jedan ovakav kongresni centar i dvorana, ali se on mora graditi u skladu sa ovom studijom.
 
 
Ministar je analizirao regulacione planove iz 2003. i 2019. godine, te istakao kako se došlo do parametara koje je predviđao plan iz 2003. godine, dok su sve naredne korekcije planova i njegove dopune značajno ‘nagrdile’ plan iz 2003. godine.
 
 
“Bitno nam je sve naše aktivnosti na najbolji način približiti građanima, investitorima, ali i općinskim načelnicima, jer je energija investitora i načelnika dobra, al im treba malo više kontrole, jer nam je to zakonska obaveza”, naglasio je ministar Kapidžić.
 
 
Istakao je i kako ove aktivnosti podrazumijevaju najdirektnije spašavanje urbanog dijela grada i zelenih površina, njihovo novo formiranje, kao i smanjivanje nevjerovatne izgradnje s kojom bismo se u narednih 10 godina pretvorili u jedno veliko naselje, kao što je “Tibra”.
 
 
“Ovi moji potezi vjerovatno ne odgovaraju strukturama koje bi ovu Vladu htjele da sruše. Nemam drugog izbora nego raditi u ovom pravcu od početka do kraja i na sva pitanja građana, investitora i načelnika sam spreman odgovoriti. Ništa nije skriveno. Činjenica je da se ovo ministarstvo po prvi put bori za prostor, a ne kao do sada da je omogućavalo okupiranje prostora, što je rezultiralo povećanom zagađenosti zraka i indirektno zagađenosti vode”, potcrtao je ovom prilikom ministar Kapidžić.
 
 
Iskazao je i očekivanja da će se do kraja godine uspjeti uraditi neophodne izmjene navedenih zakonskih akata, kao i provođenje ove studije u smislu regulisanja pomenutih planova.
 
 
Najavio je donošenje novog nacrta urbanističkog plana grada koji se trebao donijeti još 2016. godine, obzirom da je tada istekao njegov rok primjene, pri čemu je naglasio kako je ipak sve do donošenja novog stari plan na snazi.
 
 
“Taj plan, kao i urbanistički planovi općina Ilijaš, Trnovo i Hadžići su pripremljeni, dorađujemo ih i vrlo brzo ćemo ih dati na uvid, jer je urbanistički plan krovni plan svih planova i po njemu će se izrađivati regulacioni planovi”, zaključio je ministar Kapidžić, kazavši kako je plan iz 2019. godine svjesno stopirao, jer bi bio donesen bez poštivanja navedenih parametara iz pomenute studije.
 
 
Na kraju je istakao da se nada političkoj podršci, kako bi se ova aktivnost okončala na opšte dobro svih nas, saopšteno je iz press službe Vlade KS.
 
 
(sa-c.net/DEPO PORTAL/BLIN MAGAZIN/ad)
 
 
 

 

 
 
BLIN
KOMENTARI