U toku druga faza projekta EU i UN Women u BiH

'Provođenje normi, mijenjanje stavova': Nasilje nad ženama kontrolira i minimizira žene, djevojčice i njihova ljudska prava

Hronika 24.08.20, 12:03h

'Provođenje normi, mijenjanje stavova': Nasilje nad ženama kontrolira i minimizira žene, djevojčice i njihova ljudska prava
Evropska unija i UN Women nastavljaju zajedno raditi na zaštiti žena i djevojčica od nasilja u Bosni i Hercegovini

 

Evropska unija i UN Women u BiH nastavljaju zajednički rad u sklopu regionalnog projekta borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama „Provođenje normi, mijenjanje stavova“. U okviru druge faze projekta, Evropska unija i UN Women nastavljaju blisku suradnju sa organizacijama civilnog društva u BiH koje rade sa ženama koje su preživjele nasilje, i pružajući podršku njihovim aktivnostima koje podrazumijevaju djelovanje sigurnih kuća, SOS linija za pomoć i pružanje besplatne pravne pomoći, s ciljem uvođenja sistemskih promjena u zakonodavstvo i politike u oblasti nasilja u porodici.

 

Četiri nova ugovora potpisana u sklopu druge faze projekta pružit će priliku Udruženju „Vive žene“ i Udruženju žena Romkinja „Bolja budućnost“ iz Tuzle, Fondaciji „Lara“ iz Bijeljine, te Fondaciji lokalne demokratije iz Sarajeva da nastave raditi na podizanju stepena zaštite i sprečavanju nasilja u porodici i nasilja nad ženama u BiH, naslanjajući se na prethodnu finansijsku pomoć Evropske unije. Aktivnosti u okviru ovih projekata će uzeti u obzir trenutnu situaciju i okolnosti izazvane pandemijom COVID-19, i pokušati na najbolji mogući način odgovoriti na potrebe onih koji trpe nasilje u porodici i druge oblike nasilja na osnovu roda/spola.

 

„Nasilje nad ženama i djevojčicama je, nažalost, jedan od najraširenijih i najozbiljnijih oblika kršenja ljudskih prava. Ono predstavlja veliku prepreku u postizanju rodne ravnopravnosti i sa sobom nosi razorne posljedice. Nasilje nad ženama kontrolira i minimizira žene, djevojčice i njihova ljudska prava. UN Women, Evropska unija, vlasti i organizacije civilnog društva zajednički rade na standardima zaštite i na prilagođavanju zakona i politika Istanbulskoj konvenciji kako bi žene koje su preživjele nasilje dobile podršku, i kako bi se nasilje spriječilo“, rekao je David Saunders, predstavnik UN Women u BiH.

 

„Osnovne usluge zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama moraju se pružati na pristupačan i koordiniran način, kako bi svaka žena i djevojčica bile podjednako sigurne i imale zagarantiran pristup zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj zaštiti i pravdi“, rekla je Ajša Adrović-Bešlagić, programska menadžerica za ljudska prava pri delegaciji Evropske unije u BiH.
„Nastavljajući rad sa UN Women u BiH, i uz pomoć dugogodišnjeg iskustva organizacija civilnog društva aktivnih u ovoj oblasti, primijenit ćemo inovativne pristupe promjeni stavova i ponašanja i djelovati u više pravaca s ciljem proširenja zaštite žrtava i zagovaranja snažnije provedbe mjera za počinitelje“, rekao je Gianluca Vannini, šef sekcije pri delegaciji Evropske unije u BiH.

 

Udruženje „Vive žene“ radit će na mijenjanju stavova i postupaka policijskih službenika/ca pri unapređenju njihovog odgovora na slučajeve nasilja u porodici, radeći tako na unapređenju zaštite žrtava nasilja. U saradnji sa Fondacijom „Lara“ i Sigurnom mrežom (mrežom organizacija civilnog društva koje vode sigurne kuće u BiH), nastojat će se dodatno izgraditi kapaciteti pružatelja usluga u četiri kantona u FBiH (Kanton Sarajevo, Tuzlanski, Unsko-sanski i Hercegovačko-neretvanski kanton) i u tri regije u RS-u (Doboj, Bijeljina i Banja Luka). Cilj ovog partnerstva je bolja koordinacija postupanja u slučajevima nasilja u porodici, informiranja žrtava o njihovim pravima na razumljiv način, te bolja procjena sigurnosnih rizika za svaki pojedinačni slučaj.

 

U partnerstvu sa Udruženjem žena Romkinja „Bolja budućnost“, radit će se na izgradnji povjerenja između marginaliziranih zajednica i lokalnih pružatelja usluga u Prnjavoru, Vukosavlju, Bijeljini i Kaknju, uz osnaživanje žena ka ostvarivanju njihovih prava i zagovaranju njihovih prioriteta u planiranju politika. U saradnji s Fondacijom za lokalnu demokratiju, nastavit će se rad na zagovaranju boljeg zakonodavstva i politika u oblasti zaštite od nasilja u porodici, uključujući održivu podršku specijaliziranim uslugama podrške (sigurne kuće, SOS linije za pomoć, psihosocijalna podrška).

 

Za više informacija o programu borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama „Provođenje normi, mijenjanje stavova“ u Bosni i Hercegovini, pratite društvene mreže UN Women u BiH (Facebook, Twitter, Instagram) i Evropska unija u BiH (Facebook, Twitter, Instagram).

 

 

(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/md)
 

 

BLIN
KOMENTARI