sve o setu ekonomskih mjera

Fadil Novalić: Vrlo brzo ćemo krenuti sa 300 miliona KM pomoći privredi putem garantnih aranžmana

Front 14.08.20, 13:04h

Fadil Novalić: Vrlo brzo ćemo krenuti sa 300 miliona KM pomoći privredi putem garantnih aranžmana
Objasnio je i kako će to administracija podnijeti teret krize, da li se smiju dirati plaće državnih službenika i kakve bi to posljedice ostavilo po Federaciju, odnosno, da li će i dalje sav teret pandemije na svojim plećima nositi samo radnici u realnom sektoru

 

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić u intervjuu za Faktor je govorio kada se može očekivati drugi set mjera za pomoć privredi koja je pogođena usljed pandemije. Otkrio je i kada turizam može očekivati pomoć od 20-30 miliona KM. 

 

Objasnio je i kako će to administracija podnijeti teret krize, da li se smiju dirati plaće državnih službenika i kakve bi to posljedice ostavilo po Federaciju, odnosno, da li će i dalje sav teret pandemije na svojim plećima nositi samo radnici u realnom sektoru.

 

- Možete li nam na početku reći da li se priprema drugi set ekonomskih mjera za stabilizaciju privrede u FBiH koja je pretrpjela znatne štete usljed pandemije? Ukoliko se pripremaju u čemu će se ogledati i kada će početi njihovo provođenje s obzirom da je "korona zakon" prestao važiti?

 

- Treba kazati da Vlada Federacije BiH od početka pandemije uzrokovane koronavirusom stalno radi na ublažavanju njenih posljedica, prvenstveno kako bi se sačuvalo zdravlje ljudi, ali i oporavila i stabilizirala ekonomija. Nakon Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, Vlada FBiH priprema i drugi set ekonomskih mjera za stabilizaciju privrede.Uspostavljen je Garancijski fond pri Razvojnoj banci Federacije BiH, usvojen je Program ekonomske stabilizacije i oporavka, a sljedeći korak je pojedinačno pomaganje najpogođenijih sektora privrede. Mi već na tome radimo. Opredjelili smo se da u ovoj drugoj fazi podrške idemo ciljano na pomoć pojedinim oblastima privrede koje su najviše pogođene. U pripremi je zakonska regulativa kojom planiramo direktno pomoći turistički sektor sa iznosom od 20 do 30 miliona KM, a koja bi trebala biti donesena u septembru. Potom na isti ili sličan način planiramo direktnu pomoć i za ostale pogođene sektore, kao što je recimo prijevoznički, ali i drugi sektori koji bilježe najveću pogođenost ovom pandemijom.

 

- U čemu će se još ogledati drugi set ekonomskih mjera?

 

- Što se tiče drugog, aktivnog, seta ekonomskih mjera Vlada FBiH je u usvojenom Programu ekonomske stabilizacije i oporavka, taksativno utvrdila ciljeve koji se žele postići, a to su očuvanje radnih mjesta, makroekonomska stabilnost, podrška izvozu, jačanje zdravstvenog sektora, sistema socijalne zaštite i ubrzavanje implementacije javnih investicija. Pored toga, Program ima jasne i mjere koje će voditi postizanju tih ciljeva, a odnose se na unapređenja poslovnog ambijenta, povećanja konkurentnosti i povećanja javnih investicija. Stoga nam je u narednom periodu potrebna ubrzana implementacija javnih investicija, posebno u putnu infrastrukturu s obzirom na to da ima najveći multiplikator efekat na ekonomski rast. Također su nam bitni i sektor energetike i željezničke infrastrukture. Naravno, istovremeno se radi i na donošenju legislative koja se odnosi na unapređenja poslovnog ambijenta, te povećanja stepena konkurentnosti privrede. Kada je riječ o oporavku ekonomije u Federaciji BiH, napravili smo dva seta mjera, jedan je pri kraju provedbe, a u narednom dužem periodu ćemo raditi korake koje radi cijeli svijet, podupirati javne investicije.

 

Kompletan intervju čitajte ovdje

 

(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/mr)

BLIN
KOMENTARI